Про журнал

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 28.12.2019 № 1643 за спеціальностями: 181 «Харчові технології», 241 «Готельно-ресторанна справа».

Науковий журнал «Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації» є науковим рецензованим виданням відкритого доступу, що публікує статті з висвітлюванням основних напрямів розвитку ресторанної та готельної справи, а саме: харчові технологіі, стратегічний та інноваційний розвиток закладів готельно-ресторанного бізнесу; актуальні питання кулінарології, еногастрономії, кулінарної етнології та сервісології; теоретичні та практичні аспекти впровадження харчових технологій функціонального призначення; питання екології харчування та надання готельно-ресторанних послуг; економіка, маркетинг, менеджмент, конкурентоспроможність, сучасні інформаційні та комунікативні технології в готельно-ресторанній справі.

Головна мета журналу – сприяння розвитку наукових досліджень у харчових технологіях та готельно-ресторанній справі.

ISSN: 2616-7468 (print),
ISSN: 2617-9504 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:
Серія КВ № 23137-12977 Р від 08.02.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: піврічна

Мова видання:
українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:
Київський національний університет культури і мистецтв

Науковий журнал засновано за сприянням Михайла Пересічного, доктора технічних наук, професора, Київського національного університету культури і мистецтв (Україна)

Головний редактор: Михайло Поплавський

Заступник головного редактора: Світлана Пересічна

Відповідальний секретар: Сергій Неіленко

Голова редакційної ради: Григорій Дейниченко

Заступник голови редакційної ради: Ірина Калачова

Адреса редакції:
вул. Є. Коновальця, 36 (корпус 2), каб. 108а, м. Київ, 01133

тел.: +38(067)837-39-78

E-mail: restaurant-hotel@knukim.edu.ua, rgki-ndi@ukr.net

Науковий журнал відображається в таких базах даних: BASE, Crossref, DOAJ, ERIH PLUS, EuroPub, Google Академія, Journal Factor, JournalTOCs, Lens, MIAR, OpenAIRE, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ResearchGate, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Науковий журнал «Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

Поточний номер

Том 7 № 1 (2024)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-05-15

Весь випуск

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

ІННОВАЦІЙНІ ХАРЧОВІ ТА РЕСТОРАННІ ТЕХНОЛОГІЇ

Переглянути всі випуски