Редакційний штат

Науковий журнал засновано за сприянням Михайла Пересічного, доктора технічних наук, професора, Київського національного університету культури і мистецтв (Україна)

Головний редактор

Михайло Поплавський, доктор педагогічних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: pomm20180326@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: AAV-9317-2021 | Scopus Author ID: 57213193001 | Google Scholar

Заступник головного редактора

Світлана Пересічна, доктор філософії, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: svetap264@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: AAZ-3319-2021 | Scopus Author ID: 57989622000 | Google Scholar

Відповідальний секретар

Сергій Неіленко, доктор філософії, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: nsm110986@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: HCH-7507-2022 | Scopus Author ID: 57984693300 | Google Scholar

Голова редакційної ради

Григорій Дейниченко, доктор технічних наук, професор, Державний біотехнологічний університет (Україна)
e-mail: deinychenkogv@ukr.net
ORCID ID | Scopus Author ID: 57190403944 | Google Scholar

Заступник голови редакційної ради

Ірина Калачова, доктор економічних наук, експерт з питань соціального захисту та зайнятості, Офіс Світового банку в Україні (Україна)
e-mail: kiv2868@gmail.com
ORCID ID | Google Scholar

Члени редакційної ради

Любомир Хомічак, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент, Національна академія наук України (Україна)
e-mail: lhomichak@ukr.net
ORCID ID | Scopus Author ID: 57219920418 | Google Scholar

Драган Уніч, континентальний директор у Північній Європі, WACS WORLDCHEFS (Швеція)
e-mail: dragan.unic@gmail.com

Анна Собко, кандидат технічних наук, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту імені Рауфа Аблязова (Україна)
e-mail: ann.sobko@i.ua
ORCID ID | Scopus Author ID: 57223964988 | Google Scholar

Члени редакційної колегії

Олександр Черевко, доктор технічних наук, професор, Державний біотехнологічний університет (Україна)
e-mail: cherevko_o@hduht.edu.ua
ORCID ID | Scopus Author ID: 57192680337 | Google Scholar

Павло Пивоваров, доктор технічних наук, професор, Державний біотехнологічний університет (Україна)
e-mail: pcub@ukr.net
ORCID ID | Scopus Author ID: 57190497342 | Google Scholar

Валерій Сукманов, доктор технічних наук, професор, Полтавський державний аграрний університет (Україна)
e-mail: sukmanovvaleri@gmail.com
ORCID ID | Scopus Author ID: 57190977828 | Google Scholar

Віталій Корзун, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут громадського здоров’я НАМН України (Україна)
e-mail: korzun1@ukr.net
ORCID ID | Scopus Author ID: 7007170240 | Google Scholar

Карина Свідло, доктор технічних наук, професор, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова (Україна)
e-mail: karinasvidlo@gmail.com
ORCID ID | Scopus Author ID: 56578789300 | Google Scholar

Маріола Гжебик, доктор економічних наук, професор, Жешувський університет (Польща)
e-mail: mgrzebyk6@gmail.com
ORCID ID | Scopus Author ID: 56481491000 | Google Scholar

Владімер Глонті, доктор економічних наук, професор, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія)
e-mail: vladimer.ghlonti@bsu.edu.ge
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: M-6544-2017 | Scopus Author ID: 6506025889 | Google Scholar

Олена Калашник, доктор філософії, доцент, Полтавський державний аграрний університет (Україна)
e-mail: olena.kalashnyk@pdaa.edu.ua
ORCID ID | Scopus Author ID: 57203007043 | Google Scholar

Юрій Клапків, доктор економічних наук, доцент, Лодзький університет (Польща)
e-mail: uklapkiv@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: B-8784-2017 | Scopus Author ID: 57205753673 | Google Scholar

Ірина Антоненко, доктор економічних наук, професор, Національний університет харчових технологій (Україна)
e-mail: ira_antonenko65@ukr.net
ORCID ID | Scopus Author ID: 57215784576 | Google Scholar

Володимир Клапчук, доктор історичних наук, профессор, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)
e-mail: klapchukvm@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: D-4699-2019 | Google Scholar

Оксана Полінкевич, доктор економічних наук, професор, Луцький національний технічний університет (Україна)
e-mail: kravomp@gmail.com
ORCID ID | Scopus Author ID: 56088048300 | Google Scholar

Наталія Ракша, кандидат економічних наук, доцент, Кей Вест університет (США)
e-mail: raksha.nataly@gmail.com
ORCID ID | Scopus Author ID: 56088048300 | Google Scholar

Здіслав Сіройч, доктор економічних наук, професор, Варшавський університет менеджменту (Польща)
e-mail: siro19@wp.pl
ORCID ID

Тахір Амірасланов, доктор філософії, Президент в Національній Асоціації Кулінарів Азербайджана (Азербайджан)
e-mail: tahir.amiraslanov@gmail.com

Інна Тюрікова, доктор технічних наук, доцент, Полтавський університет економіки і торгівлі (Україна)
e-mail: tyurikovainna@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: AAB-3145-2021 | Scopus Author ID: 56458806300 | Google Scholar

Віктор Тринчук, доктор філософії, професор, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
e-mail: wiktor.trynczuk@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: B-2355-2018 | Scopus Author ID: 56669955000 | Google Scholar

Валентина Русавська, доктор філософії, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: rusavska18@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: AAS-4001-2021 | Scopus Author ID: 57211604613 | Google Scholar

Лілія Гончар, доктор філософії, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: glo_knukim@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID: AAH-6385-2021 | Scopus Author ID: 57222270370 | Google Scholar

Олексій Тонких, доктор філософії, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: 1402at@gmail.com
ORCID ID | Scopus Author ID: 57989621900 | Google Scholar

Ірина Корецька, доктор філософії, доцент, Національний університет харчових технологій (Україна)
e-mail: tac16@ukr.net
ORCID ID | Google Scholar