Редакційний штат

Науковий журнал засновано за сприянням Михайла Пересічного, доктора технічних наук, професора, Київського національного університету культури і мистецтв (Україна)

Головний редактор

Михайло Поплавський

Київський національний університет культури і мистецтв

Україна

Заступник головного редактора

Світлана Пересічна

Київський національний університет культури і мистецтв

Україна

Відповідальний секретар

Олена Каролоп

Київський національний університет культури і мистецтв

Україна

Голова редакційної ради

Григорій Дейниченко

Державний біотехнологічний університет

Україна

Заступник голови редакційної ради

Ірина Калачова

Council of Europe

Україна

Члени редакційної ради

Любомир Хомічак

Національна академія наук України

Україна

Драган Уніч

WACS WORLDCHEFS

Швеція

Анна Собко

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту імені Рауфа Аблязова

Україна

Члени редакційної колегії

Олександр Черевко

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Україна

Павло Пивоваров

Державний біотехнологічний університет

Україна

Валерій Сукманов

Полтавська державна аграрна академія

Україна

Віталій Корзун

Інститут громадського здоров’я НАМН України

Україна

Людмила Малюк

Державний біотехнологічний університет

Україна

Карина Свідло

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

Україна

Маріола Гжебик

Жешувський університет

Польща

Владімер Глонті

Батумський державний університет імені Шота Руставелі

Грузія

Юрій Клапків

Лодзький університет

Польща

Ірина Антоненко

Національний університет харчових технологій

Україна

Володимир Клапчук

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Україна

Оксана Полінкевич

Луцький національний технічний університет

Україна

Валентина Русавська

Київський національний університет культури і мистецтв

Україна

Юрій Карягін

Вища школа туризму та іноземних мов

Польща

Здіслав Сіройч

Варшавський університет менеджменту і фінансів

Польща

Наталія Ракша

Кей Вест університет

США

Тахір Амірасланов

 

Азербайджан

Інна Тюрікова

Полтавський університет економіки і торгівлі

Україна

Ігор Грищенко

Київський національний університет культури і мистецтв

Україна

Віктор Тринчук

Університет державної фіскальної служби України

Україна

Олексій Тонких

Київський національний університет культури і мистецтв

Україна

Ірина Корецька

Національний університет харчових технологій

Україна