Застосування штучного інтелекту в ресторанному бізнесі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7468.7.1.2024.305960

Ключові слова:

слабкий штучний інтелект, сильний штучний інтелект, штучний інтелект супер

Анотація

Актуальність. Сьогодні розвиток штучного інтелекту впливає на діяльність усіх сфер життя людини, включаючи і ресторанний бізнес. Адже його підприємства є дуже чутливими до змін навколишнього середовища, та для конкурентного функціонування їм необхідно постійно вдосконалювати свою діяльність. Саме штучний інтелект дозволить ефективно працювати на ринку ресторанних послуг, впливаючи на попит та збільшуючи прибуток. Тому тема застосування та впровадження штучного інтелекту на підприємствах ресторанного бізнесу є актуальною.

Мета статті полягає в обґрунтуванні сутності поняття «штучний інтелект», виявленні його переваг та недоліків, а також можливості застосування на підприємствах ресторанного бізнесу.

Методи дослідження: абстрактно-логічний (при систематизації інформаційних джерел із питань застосування та впровадження штучного інтелекту), аргументації (при постановці проблеми дослідження та формулюванні наукової новизни), описовий (при трактуванні термінів), аналізу і логічного узагальнення (при розгляді переваг та недоліків застосування ШІ), умовиводу (при описуванні застосування ШІ у різних процесах діяльності підприємств), узагальнення (при написанні висновків дослідження).

Результати. У статті описано кілька базових понять «штучного інтелекту» та на їх основі запропоновано власне трактування. Подано характеристику різних видів штучного інтелекту. Розглянуто переваги та недоліки від використання ШІ в ресторанному бізнесі. Доведено важливість застосування технологій штучного інтелекту для підприємств ресторанного бізнесу.

Висновки та обговорення. Запропоновано застосування ШІ у процесах діяльності підприємств ресторанного бізнесу при: оформленні замовлення, обслуговуванні споживачів, підборі персоналу, технічному обслуговуванні та устаткуванні закладу, закупівлі сировини і продуктів, плануванні діяльності структурних підрозділів підприємства, маркетингу та рекламі. Головними перевагами від використання штучного інтелекту в ресторанному бізнесі є: скорочення відходів виробництва, оптимізація виробничого процесу, підвищення якості обслуговування споживачів, збільшення прибутку. Наукова новизна дослідження полягає в аналізі використання системи штучного інтелекту у різних процесах діяльності підприємств сфери послуг, що сприятиме зростанню ефективності підприємств ресторанного бізнесу.

Біографія автора

Наталія Кирніс, Полтавський університет економіки і торгівлі

Кандидатка економічних наук

Посилання

Addanki, M., Patra, P., & Kandra, P. (2022). Recent advances and applications of artificial intelligence and related technologies in the food industry. Applied Food Research, 2(2), Article 100126. https://doi.org/10.1016/j.afres.2022.100126 [in English].

Antony, A., & Sivraj, P. (2018, July 11–12). Food delivery automation in restaurants using collaborative robotics. In International conference on inventive research in computing applications [Conference proceedings] (pp. 111–117). Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://doi.org/10.1109/ICIRCA.2018.8597280 [in English].

Barbashyn, S. (2023, August 10). Shtuchnyi intelekt: pravove rehuliuvannia v Ukraini ta YeS [Artificial intelligence: Legal regulation in Ukraine and the EU]. Barbashyn law firm. https://barbashyn.law/statti/shtuchnyj-intelekt-pravove-regulyuvannya-v-ukrayini-ta-yes/ [in Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2020, December 2). Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku shtuchnoho intelektu v Ukraini [On the approval of the Concept of the development of artificial intelligence in Ukraine] (Decree No. 1556-r). Government portal. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-shtuchnogo-intelektu-v-ukrayini-s21220 [in Ukrainian].

Chi, O. H., Gursoy, D., & Chi, C. G. (2022). Tourists’ attitudes toward the use of artificially intelligent (AI) devices in tourism service delivery: Moderating role of service value seeking. Journal of Travel Research, 61(1), 170–185. https://doi.org/10.1177/0047287520971054 [in English].

Coombs, C. R., Hislop, D., Taneva, S. K., & Barnard, S. (2020). The strategic impacts of intelligent automation for knowledge and service work: An interdisciplinary review. The Journal of Strategic Information Systems, 29(4), Article 101600. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2020.101600 [in English].

Council of Europe Commissioner for Human Rights. (2019). Unboxing Artificial Intelligence: 10 steps to protect Human Rights. https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-human-rights-reco/1680946e64 [in English].

Diachkina, A. (2023, November 2). Ukraina pidpysala mizhnarodnu deklaratsiiu shchodo bezpeky vykorystannia ShI [Ukraine has signed an international declaration on the safety of the use of AI]. Ekonomichna pravda. https://www.epravda.com.ua/news/2023/11/2/706166/ [in Ukrainian].

Gondaliya, S. H., & Sharma, A. K. (2023). A review: Artificial intelligence in restaurant business. In Proceedings of the international conference on applications of machine intelligence and data analytics (pp. 397–402). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-136-4_33 [in English].

Kumar, C. (2018, August 31). Artificial intelligence: Definition, types, examples, technologies. Medium. https://chethankumargn.medium.com/artificial-intelligence-definition-types-examples-technologies-962ea75c7b9b [in English].

Neilenko, S., & Rusavska, V. (2021). Implementation of artificial intelligence in restaurants. Restaurant and Hotel Consulting. Innovations, 4(1), 73–86. https://doi.org/10.31866/2616-7468.4.1.2021.234831 [in English].

Renjith, S., Sreekumar, A., & Jathavedan, M. (2020). An extensive study on the evolution of context-aware personalized travel recommender systems. Information Processing & Management, 57(1), Article 102078. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102078 [in English].

Wang, N. (2021). Application of DASH client optimization and artificial intelligence in the management and operation of big data tourism hotels. Alexandria Engineering Journal, 61(1), 81–90. https://doi.org/10.1016/j.aej.2021.04.080 [in English].

Xu, J., Guo, S., Xie, D., & Yan, Y. (2020). Blockchain: A new safeguard for agri-foods. Artificial Intelligence in Agriculture, 4, 153–161. https://doi.org/10.1016/j.aiia.2020.08.002 [in English].

Yao, M., Jia, M., & Zhou, A. (2018). Applied artificial intelligence: A handbook for business leaders. TOPBOTS [in English].

Zhao, Y., & Pan, Y.-H. (2020). Research on service extensior of restaurant serving robot – Taking Haidilao Hot Pot Intelligent restaurant in Beijing as an example. Journal of the Korean Covergence Society, 11(4), 17–25. https://doi.org/10.15207/JKCS.2020.11.4.017 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-15

Як цитувати

Кирніс, Н. (2024). Застосування штучного інтелекту в ресторанному бізнесі. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 7(1), 111–122. https://doi.org/10.31866/2616-7468.7.1.2024.305960

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ