SMM-менеджмент суб’єкта ресторанного бізнесу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7468.7.1.2024.305958

Ключові слова:

соціальні мережі, інновації, ресторан, ефективність, SMM-стратегії, онлайн-продажі

Анотація

Актуальність. Розвиток ресторанного бізнесу сьогодні лежить у площині цифрового середовища, де позиціонування та просування бренду формують предикати споживчої поведінки і репутацію власників (фаундерів) та бренду в цілому. Досягненню цієї мети сприяє соціальний медіа маркетинг (social media marketing – далі SMM) як один із провідних напрямів маркетинг-менеджменту. Оскільки соціальні мережі є провідними каналами пошуку інформації та комунікацій між суб’єктами бізнесу і споживачами продукту, моніторинг ефективності використання їхнього функціоналу у просуванні бренду є актуальним тактичним і стратегічним завданням. Оцінювання управлінських та забезпечувальних процесів маркетингу, аналітика ключових показників ефективності (КРІ) та метрик дають розуміння фаундерам і менеджерам ресторану, на якій стадії життєвого циклу перебувають бізнес і продукт та які маркетингові стратегії є доцільними, тому їх опрацювання та фасилітація методології використання на практиці є важливим завданням досягнення бізнес-цілей за допомогою соціальних мереж.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні SMM-менеджменту як системного підходу з успішного просування суб’єкта ресторанного бізнесу і його продукту.

В основу методів дослідження було покладено гіпотезу про ефективність позиціонування ресторанного закладу в соціальних мережах, яка дозволяє охопити та залучити більший обсяг цільової аудиторії, збільшити продажі. Інтерпретована для дослідження наукова тематика обумовила використання загальноекономічних, аналітичних і статистичних методів, що дозволили визначити теоретичні підходи та побудувати гіпотетичний інструментарій дослідження, сформувати відповідну систему маркетинг-менеджменту суб’єкта ресторанного бізнесу.

Результати. Здійснено опрацювання дефініції «SMM-менеджмент», визначено його основні цілі, ініціативи та функції. Оцінено в динаміці передумови розвитку ресторанних брендів у соціальних мережах. Сформовано модель SMM-просування ресторанного бренду, яка є чек-листом для формування системи маркетинг-менеджменту в соціальних мережах. Охарактеризовано недоліки та переваги комерційних активностей у соціальному медіапросторі, що забезпечують адекватну оцінку можливих ризиків чи можливостей розвитку. Розглянуто конкретні кроки до формування системи SMM-менеджменту та оцінювання окремих адженд. Запропоновано напрямки розвитку системи SMM-менеджменту на основі використання певної стратегії, що спирається на амбіції фаундерів бізнесу, а також цілі менеджменту ресторану. Перспективами подальших досліджень є ґрунтовне опрацювання методології та апробація інструментів ефектометрії SMM-менеджменту, які доповняться практичними інсайтами суб’єктів ресторанного бізнесу.

Висновки та обговорення. Проведене дослідження продемонструвало актуальність SMM-менеджменту, оскільки дозволяє вивчити та науково обґрунтувати напрями діяльності в цифровому просторі, що є необхідною умовою утримання лояльності споживачів і запобігання репутаційних втрат для суб’єктів ресторанного бізнесу. Використані в дослідженні джерела підтверджують важливість просування в соціальних мережах ресторанного бренду і його продукту, що є елементом системи маркетинг-менеджменту суб’єкта бізнесу.

Біографії авторів

Ірина Верезомська, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидатка економічних наук

Людмила Бовш, Державний торговельно-економічний університет

Кандидатка економічних наук

Ганна Ворошилова, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидатка економічних наук

Посилання

Banit, O. (2022). Vykorystannia SMM-tekhnolohii u sferi hotelno-restorannoho biznesu [Use of SMM-technologies in the field of hotel and restaurant business]. Economics. Management. Innovations, 1(30). https://doi.org/10.35433/issn2410-3748-2022-1(30)-1 [in Ukrainian].

Feehan, B. (2023, February 21). 2023 Social Media Industry Benchmark Report. Rival IQ. https://www.rivaliq.com/blog/social-media-industry-benchmark-report/ [in Ukrainian].

Genesis. (n.d.). Konspekt do modulia 5.1. Social Media Marketing (SMM) [Synopsis for module 5.1. Social Media Marketing (SMM)]. Retrieved November 28, 2023, from http://surl.li/pghlx [in Ukrainian].

GlobalLogic. (n.d.). Vtracheni mozhlyvosti: ukraintsi nadaiut bilshu perevahu rozvazhalnym sotsmerezham, nizh profesiinomu LinkedIn [Missed opportunities: Ukrainians prefer entertainment social networks more than professional LinkedIn]. Retrieved November 27, 2023, from https://www.globallogic.com/ua/about/news/social-networks-and-opportunitites/ [in Ukrainian].

Gradus Research Company. (2023, November). Ukraintsi vse chastishe obyraiut spozhyvaty novyny u formati video [Ukrainians increasingly choose to consume news in video format]. https://gradus.app/uk/open-reports/ukrainians-are-increasingly-choosing-consume-news-video-format-and-messengers-remain-top/ [in Ukrainian].

Holitsyn, A. (2021). Teoretyko-metodolohichni aspekty formuvannia ta rozvytku SMM-stratehii pidpryiemstva [Theoretical and methodological aspects of formation and development of SMM enterprise strategy]. Market Infrastructure, 57, 51–56. https://doi.org/10.32843/infrastruct57-7 [in Ukrainian].

Kapinus, L. V., Poluda, T. A., & Nikolaienko, I. V. (2019). Marketynhovi SMM-tekhnolohii pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti na onlain-rynku [SMM-technologies of the food industry enterprises in the online market]. Scientific Notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. Series: Economy and Management, 6(1), 59–64. https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-6-11 [in Ukrainian].

Kutidze, L. S., & Savchuk, I. O. (2016). Otsinka pokaznykiv efektyvnosti reklamnoi kampanii v merezhi Internet [Assessment of perfomance indicators of advertising campaign on the Internet]. Young Scientist, 4(31), 100–103. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/4/25.pdf [in Ukrainian].

Levytska, I. V., & Postova, V. V. (2017). Stratehichne upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv restorannoho biznesu [Strategic management of the development of restaurant business enterprises]. Young Scientist, 2(42), 271–275. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/2/65.pdf [in Ukrainian].

Liashenko, A. (2021, February 25). V Ukraini internet stav populiarnishym za telebachennia. Doslidzhennia [In Ukraine, the Internet has become more popular than television. Research]. Creativity.ua. https://creativity.ua/marketing-and-advertising/v-ukraini-internet-stav-populiarnishym-za-telebachennia-doslidzhennia/ [in Ukrainian].

Marketynh ta prodazhi [Marketing and sales]. (n.d.). SendPulse. https://sendpulse.ua/blog/category/marketing-and-sales [in Ukrainian].

Microsoft. (n.d.). Shcho take OKR (tsili ta kliuchovi rezultaty)? [What are OKRs (objectives and key results)?]. Retrieved November 28, 2023, from https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-viva/what-is-okr-objective-key-results [in Ukrainian].

Pashchenko, O. P., Vyhovskyi, V. H., & Zavalii, T. O. (2022). Zastosuvannia suchasnykh instrumentiv marketynhu yak fundament pidvyshchennia efektyvnosti menedzhmentu orhanizatsii [The application of modern marketing tools as a foundation to increase the management efficiency of the organizations]. Market Infrastructure, 63, 77–81. https://doi.org/10.32843/infrastruct63-15 [in Ukrainian].

Proskurnina, N. V. (2020). Formuvannia partnerskykh vidnosyn instrumentamy marketynhu v sotsialnykh merezhakh [Forming partnership relations by applying social media marketing tools]. The Problems of Economy, 4(46), 201–209. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-4-201-209 [in Ukrainian].

Ratynskyi, V. (2017, May 11–12). Perevahy marketynhu v sotsialnykh merezhakh [Advantages of marketing in social networks]. In Rozvytok sotsialno-ekonomichnykh system v heoekonomichnomu prostori: teoriia, metodolohiia, orhanizatsiia obliku ta opodatkuvannia [Development of socio-economic systems in the geo-economic space: Theory, methodology, organization of accounting and taxation] [Conference proceedings] (pp. 129–130). Ternopil Ivan Puluj National Technical University [in Ukrainian].

Rovai, S. (2019, July). SMM and customer purchasing experience: The Chinese way. In Global Fashion Management Conference [Conference proceedings] (pp. 600–603). Global Alliance of Marketing & Management Associations. https://doi.org/10.15444/gfmc2019.06.01.04 [in English].

Rulinska, O. (2021). Osoblyvosti SMM yak instrumentu strakhovoho marketynhu [Features of SMM as an insurance marketing tool]. Market Infrastructure, 59, 110–115. https://doi.org/10.32843/infrastruct59-20 [in Ukrainian].

Rybina, O. I., Shepilov, K. O., & Pysarenko, D. O. (2020). Syla "laiku". Vplyv marketynhu v sotsialnykh merezhakh na zaluchennia kliientiv [The power of "like". The influence of marketing in social networks on attracting clients]. Visnyk of Sumy State University. Economics Series, 1, 118–123. https://doi.org/10.21272/1817-9215.2020.1-12 [in Ukrainian].

Shalimova, D. (2022, January 27). Brendy u sotsmerezhakh, yak zapamiatatysia [Brands in social networks, how to be remembered]. Brander. http://surl.li/dkftm [in Ukrainian].

Shandrivska, O. Ye., & Sokolov, Yu. S. (2022). Protses formuvannia stratehii SMM-prosuvannia: osoblyvosti ta etapy stvorennia [The process of forming an SMM promotion strategy: Features and stages of creation]. Management and Entrepreneurship in Ukraine: The stages of Formation and Problems of Development, 2(8), 137–147. http://surl.li/jlffc [in Ukrainian].

Shkil, L. (2022, April 30). 63% liudei zaraz onlain. Velykyi zvit Digital 2022 pro korystuvachiv internetu [63% of people are online now. The big Digital 2022 report on Internet users]. Ain. https://ain.ua/2022/04/30/zvit-digital-2022/ [in Ukrainian].

Shtal, T. V., & Dmytriiev, H. B. (2019). SMM yak suchasni tekhnolohii marketynhy [SMM as modern marketing technologies]. Business Inform, 12(503), 446–452. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-446-452 [in Ukrainian].

Somova, O. (2022, July 22). Yak zminyvsia reitynh sotsialnykh merezh v Ukraini ta sviti: aktualna statystyka pislia 24 liutoho 2022 roku [How the rating of social networks in Ukraine and the world has changed: Current statistics after February 24, 2022]. Webpromo. https://bit.ly/3u8C0Tw [in Ukrainian].

Trad, N., & Dabbagh, M. (2020). Use of social media as an effective marketing tool for fashion startups in Saudi Arabia. Open Journal of Social Sciences, 8(11), 319–332. https://doi.org/10.4236/jss.2020.811029 [in English].

Uholkova, O. (2021). Tsyfrovyi marketynh ta sotsialni merezhi [Digital marketing and social networks]. Management and Entrepreneurship in Ukraine: The stages of Formation and Problems of Development, 3(1), 146–152. http://surl.li/jfxpq [in Ukrainian].

Vynohradova, O. V., & Nedopako, N. M. (2022). Marketynh u sotsialnykh merezhakh [Marketing in social networks]. Derzhavnyi universytet telekomunikatsii [in Ukrainian].

Yin, L. (2018). Social Media Monitoring (SMM) with CRM in Symantec. Open Journal of Business and Management, 6(2), 412–427. https://doi.org/10.4236/ojbm.2018.62030 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-15

Як цитувати

Верезомська, І., Бовш, Л., & Ворошилова, Г. (2024). SMM-менеджмент суб’єкта ресторанного бізнесу. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 7(1), 91–110. https://doi.org/10.31866/2616-7468.7.1.2024.305958

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ