Територіальна організація курорту «Яремче» у Надвірнянському районі Івано-Франківської області

Автор(и)

  • Володимир Клапчук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна https://orcid.org/0000-0003-1788-794X
  • Володимир Дудін Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна
  • Тарас Клапчук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна
  • Леся Польова Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна https://orcid.org/0000-0003-2971-5993

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7468.7.1.2024.305957

Ключові слова:

курорт, зонування, картографування, інформаційні технології, рекреаційні ресурси, рекреаційне природокористування

Анотація

Актуальність. Українські Карпати (частина Східних Карпат у межах України) є одними з найкращих у державі в плані розвитку рекреаційної сфери. Багаторічний досвід у сфері рекреації є важливою передумовою її визнання пріоритетною у господарському комплексі регіону. Стратегічна мета розвитку будь-якої території полягає у створенні стабільної територіально-рекреаційної системи з оптимальним використанням природних, трудових, матеріально-технічних та інших ресурсів. Це, зі свого боку, забезпечить матеріальний добробут місцевого населення, не порушуючи екологічної рівноваги у Карпатському регіоні.

Метою дослідження є здійснення за допомогою інформаційних технологій територіальної організації курорту «Яремче».

Методи дослідження. У дослідженні застосовано загальнонаукові та спеціальні методи. Основу зонування курортної території становлять такі інформаційні технології і методи картографування, як Autocad xb MapInfo, Digitals, Delta, Google Maps та Virtual Earth, Google Earth Pro, Open Streer Map. Оцифровування наземних покривів проводили відповідно до їх відображення на онлайн-космознімках у програмі Digitals.

Результати. За допомогою інформаційних технологій здійснено територіальну організацію курорту «Яремче». Обґрунтовано виділення кожної із 13 зон загальною площею 11 313,897 га: Заповідна зона Карпатського національного природного парку – 509,2448 га; зона рік – 64,8532 га; зона прибережних захисних смуг – 304,4698 га; зона регульованої рекреації Карпатського національного природного парку – 2028,1494 га; зона рекреаційного призначення – 101,9866 га; зона зелених насаджень загального користування – 18,7594 га; зона інших зелених насаджень – 623,9729 га; зона гірськолижних трас – 81,1291 га; зона центрів обслуговування гірсько-рекреаційних комплексів – 18,9858 га; зона земель населених пунктів (забудова) – 1183,7419 га; зона рекреаційних лісів Дорівського лісництва Делятинського ЛГ – 1746,3541 га; зона експлуатаційних лісів, інших лісових і нелісових земель Дорівського лісництва Делятинського ЛГ – 4074,65 га; зона експлуатаційних лісів, інших лісових та нелісових земель Яремчанського ПНДВ Карпатського національного природного парку – 557,6 га.

Висновки та обговорення. Результативність дослідження полягає у оптимізації використання території курорту «Яремче». Це сприятиме поліпшенню його соціальної ефективності, розширенню лікувальної потужності Українських Карпат, покращенню економічної результативності регіону.

Біографії авторів

Володимир Клапчук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Доктор історичних наук

Володимир Дудін, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Студент

Тарас Клапчук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Студент

Леся Польова, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кандидатка педагогічних наук

Посилання

Biletska, H. A. (2019). Rekreatsiine pryrodokorystuvannia [Recreational nature use]. Novyi Svit-2000 [in Ukrainian].

Carpathian National Natural Park. (n.d.). Volierne hospodarstvo [Aviary farm]. Retrieved January 15, 2024, from https://karpatskyi-park.in.ua/location/volierne-hospodarstvo/ [in Ukrainian].

Digitals. (n.d.). Holovna [Home]. Retrieved January 15, 2024, from https://www.vinmap.net/?act=ind [in Ukrainian].

Google Earth. (n.d.). Holovna [Home]. Retrieved January 15, 2024, from https://www.google.com.ua/earth/ [in Ukrainian].

Klapchuk, V. M., Dudin, V. S., & Klapchuk, T. V. (2023). Terytorialna orhanizatsiia kurortu "Yaremche" u Nadvirnianskomu raioni Ivano-Frankivskoi oblasti [Territorial organization of the resort "Yaremche" in the Nadvirnianskyi district of the Ivano-Frankivsk region]. In Development trends and improvement of old methods [Conference proceedings] (pp. 438– 442). International Science Group. https://bit.ly/42LZXgp [in Ukrainian].

Klapchuk, V., Polova, L., & Novosiolov, O. (2020). Methodology and scientific substantiation of resort territory "Rafaylova" design in Ivano-Frankivsk region. Restaurant and Hotel Consulting. Innovations, 3(2), 274–285. https://www.doi.org/10.31866/2616-7468.3.2.2020.219713 [in Ukrainian].

Kurorty Ukrainy [Resorts of Ukraine]. (n.d.). Dorohovkaz. Retrieved January 15, 2024, from https://ua.dorogovkaz.com/kurorty.php [in Ukrainian].

Kyrtych, L. P., Lemko, I. S., & Haisak, M. O. (2000, May 23–28). Kurortno-rekreatsiine zonuvannia Zakarpattia [Resort and recreation zoning of Transcarpathia]. In V. V. Hrytsyk (Ed.), Problemy informatyzatsii rekreatsiinoi ta turystychnoi diialnosti v Ukraini: perspektyvy kulturnoho ta ekonomichnoho rozvytku [Problems of informatization of recreational and tourist activities in Ukraine: Perspectives of cultural and economic development] [Conference proceedings] (pp. 206–209). European Leisure and Recreation Association [in Ukrainian].

Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine. (2014). Umovni poznachennia hrafichnykh dokumentiv mistobudivnoi dokumentatsii [Symbols of graphical documents of urban planning documentation] (DSTU B B.1.1-17:2013) [in Ukrainian].

OpenStreetMap. (n.d.). Holovna [Home]. Retrieved January 15, 2024, from https://www.openstreetmap.org/ [in Ukrainian].

Publichna kadastrova karta Ukrainy [Public cadastral map of Ukraine]. (n.d.). Holovna [Home]. Retrieved April 12, 2021, from https://map.land.gov.ua/?cc=3461340.1719504707,6177585.367221659&z=6.5&l=kadastr&bl=ortho10k_all [in Ukrainian].

Publichna kadastrova karta Yaremche [Public cadastral map of Yaremche]. (n.d.). List. Retrieved January 15, 2024, from https://bit.ly/3PFldyP [in Ukrainian].

Rozhko, I. M. (2000). Rekreatsiina otsinka hirskykh pryrodno-terytorialnykh kompleksiv dlia potreb turyzmu (na prykladi Ukrainskykh Karpat) [Recreational assessment of mountain natural-territorial complexes for the needs of tourism (on the example of the Ukrainian Carpathians)] [Abstract of PhD Dissertation, Ivan Franko National University of Lviv] [in Ukrainian].

Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resort Therapy of the Ministry of Health of Ukraine. (n.d.). Perelik sanatorno-kurortnykh zakladiv [List of sanatorium and resort facilities]. Retrieved January 15, 2024, from https://kurort.gov.ua/category/perelik-sanatorno-kurortnyh-zakladiv/page/13/ [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1991, June 25). Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha [On environmental protection] (Law No. 1264-XII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1992, June 16). Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy [On nature reserve fund of Ukraine] (Law No. 2456-XII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1995, June 6). Vodnyi kodeks Ukrainy [The Water Code of Ukraine] (No. 213/95-VR). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1996, June 28). Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine] (Law No. 254k/96-VR). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1997, May 21). Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini [On local self-government in Ukraine] (Law No. 280/97-VR). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1999, April 9). Pro mistsevi derzhavni administratsii [On local state administrations] (Law No. 586-XIV). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2001, October 25). Zemelnyi kodeks Ukrainy [The Land Code of Ukraine] (No. 2768-III). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2003, November 27). Pro vykorystannia zemel oborony [On use of defense lands] (Law No. 1345-IV). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1345-15#Text [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2011, February 17). Pro rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti [On regulation of city planning activity] (Law No. 3038-VI). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text [in Ukrainian].

Yaremchanska miska rada. (n.d.). Holovna [Home]. Retrieved January 15, 2024, from https://yaremcha-miskrada.gov.ua/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-15

Як цитувати

Клапчук, В., Дудін, В., Клапчук, Т., & Польова, Л. (2024). Територіальна організація курорту «Яремче» у Надвірнянському районі Івано-Франківської області. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 7(1), 71–90. https://doi.org/10.31866/2616-7468.7.1.2024.305957

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ