Бізнес-комунікації підприємств індустрії гостинності в умовах політичної неcтабільності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7468.7.1.2024.305953

Ключові слова:

готельно-ресторанний бізнес, політична нестабільність, стратегія, бізнес-комунікації

Анотація

Актуальність. Україна переживає складний період трансформації суспільства та економіки. Готельно-ресторанний бізнес нашої держави зазнав великих труднощів під час російської агресії.

Мета статті – розроблення дорожньої карти бізнес-комунікацій підприємств індустрії гостинності в умовах політичної нестабільності.

Методи дослідження. При проведенні дослідження використовувались загальнонаукові методи: індукція і дедукція – для узагальнення думок щодо бізнес-комунікацій у готельно-ресторанному бізнесі; абстракції, теоретичного аналізу і синтезу – при визначенні стратегії бізнес-комунікацій у готельно-ресторанному бізнесі; порівняння – при виявленні динаміки кількості закладів готельно-ресторанного бізнесу в Україні; узагальнення – для встановлення частки ФОП у готельно-ресторанному бізнесі; умовиводу – при побудові дорожньої карти бізнес-комунікацій готельно-ресторанного бізнесу; анкетування – для оцінювання стану бізнес-комунікацій у готельно-ресторанному бізнесі; графічний – для інтерпретації даних щодо результатів опитування 30 респондентів Волинської області.

Результати дослідження. Встановлено, що більшість закладів готельно-ресторанного бізнесу є суб’єктами малого підприємництва. Вони швидко адаптуються до змін, проте є найбільш уразливими. Дослідження 30 респондентів у Волинській області показало відсутність ефективної стратегії бізнес-комунікацій у готельно-ресторанному бізнесі. Стратегія бізнес-комунікацій має будуватися як дорожня карта, у якій визначені актуальні цілі, завдання, аналіз цільової аудиторії, перевірка актуальності меседжів, інструментів та tone of voice, ризики, терміни реалізації, оцінка результатів.

Висновки та обговорення. Виявлено, що бізнес-комунікація є важливим процесом у діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Встановлено, що у готельно-ресторанному бізнесі працює 86–91 % малих підприємств у формі суб’єктів підприємницької діяльності. Зазначено, що війна та нестабільність у країні спровокували нові парадигми до ведення готельно-ресторанного бізнесу. Більшість закладів перепрофілювалися відповідно до запитів клієнтів. Відмічено, що у переважній більшості досліджуваних респондентів бізнес-комунікації відіграють важливу роль. Основними елементами стратегії бізнес-комунікації готельно-ресторанного бізнесу є цілі, завдання, цільова аудиторія, результат, ризики, терміни реалізації, оцінка результатів. На підставі дослідження зроблено висновок, що більшість закладів індустрії гостинності у Волинській області не оцінюють стратегію бізнес-комунікації за низкою якісних і кількісних показників, що унеможливлює виявлення їх проблемних моментів.

Біографія автора

Оксана Полінкевич, Луцький національний технічний університет

Докторка економічних наук

Посилання

Karpushyn, K. (2020, September 28). Malyi zalp. "Ukrainskii ekonomitsi zhyttievo neobkhidnyi shvydkyi rist maloho biznesu" [Small volley. "The rapid growth of small business is vital to the Ukrainian economy"]. KPMG. https://kpmg.com/ua/uk/blogs/home/posts/2020/09/malyj-zalp.html [in Ukrainian].

Kim, J., Kim, J., & Wang, Y. (2021). Uncertainty risks and strategic reaction of restaurant firms amid COVID-19: Evidence from China. International Journal of Hospitality Management, 92, Article 102752. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102752 [in English].

Kokhan, M. O., Biriukova, Yu. A., & Shparyk, Ya. Ya. (2023). Stratehichnyi potentsial hotelno-restorannoho biznesu Ukrainy u chasy nevyznachenosti ta shvydkykh zmin [Strategic potential of the hotel and restaurant business in Ukraine in times of uncertainty and rapid changes]. Economy and Society, 57. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-34 [in Ukrainian].

Konyk, D. (2017). Komunikatsii biznes-obiednan malykh i serednikh pidpryiemstv [Communications of business associations of small and medium-sized enterprises]. Kyiv-Mohyla Business School. https://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2018/04/Communications_BMOs_kmbs_Konyk.pdf [in Ukrainian].

Kulyk, M., Boiko, M., Bosovska, M., & Okhrimenko, A. (2023). Strategy of sales and communication of hotel services during the war. Agora International Journal of Economical Sciences, 17(1), 48–55. https://doi.org/10.15837/aijes.v17i1.5762 [in English].

Mainstream Agency. (2022, May 31). Yak KPIs u PR dopomozhut vashomu biznesu dosiahty tsilei [How KPIs in PR will help your business achieve its goals]. Cases. https://cases.media/article/yak-kpis-u-pr-dopomozhut-vashomu-biznesu-dosyagti-cilei [in Ukrainian].

Naumenko, N. S., & Hrabko, O. I. (2021). Male ta serednie pidpryiemnytstvo v Ukraini ta YeS: analiz i porivnialna kharakterystyka [Small and medium enterprises in Ukraine and the EU: Analysis and comparative characteristics]. International Humanitarian University Herald. Economics and Management, 51, 18–34. https://doi.org/10.32841/2413-2675/2021-51-3 [in Ukrainian].

Polinkevych, O. (2021). The role of millennials in the formation of the hotel and restaurant business brand. Restaurant and Hotel Consulting. Innovations, 4(1), 28–38. https://doi.org/10.31866/2616-7468.4.1.2021.234827 [in English].

Polinkevych, O. M. (2019). Formuvannia efektyvnykh avtomatyzovanykh system upravlinnia yak neobkhidnist innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv [Formation of effective automated control systems as the need for innovative development of enterprises]. Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences, 4(2), 178–184 [in Ukrainian].

Polinkevych, O. M. (2020a). Mekhanizm formuvannia komunikatsii pidpryiemstva zi steikkholderamy [The mechanism of formation of the enterprise’s communication with stakeholders]. In I. O. Makarenko (Ed.), Korporatyvna sotsialno-ekolohichna vidpovidalnist ta partnerstvo steikkholderiv zadlia staloho rozvytku [Corporate social and environmental responsibility and stakeholder partnership for sustainable development] (pp. 9–16). Sumy State University. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76332 [in Ukrainian].

Polinkevych, O. M. (2020b). Rehionalnyi rynok pidpryiemstv hotelno-restorannoho biznesu [Regional market of hotel and restaurant business enterprises]. Economic Sciences. Series: Regional Economy, 17(67), 341–347. https://doi.org/10.36910/2707-6296-2020-17(67)-35 [in Ukrainian].

Polinkevych, O. M. (2020c). Stratehii rozvytku hotelno-restorannoho biznesu v Ukraini [Strategies of development of hotel and restaurant business in Ukraine]. Economic Journal of Lesya Ukrainka Eastern European National University, 4(24), 24–29 https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-04-24-29 [in Ukrainian].

Polinkevych, O. M. (2020d). Transformatsiia industrii hostynnosti v period pandemii COVID-19 [Transformation of the hospitality industry during the COVID-19 pandemic]. Visnyk of the Lviv University. Series Economics, 59, 110–118. http://dx.doi.org/10.30970/ves.2020.59.0.5911 [in Ukrainian].

Polinkevych, O., Kaminski, R., & Lipych, L. (2021). Kontseptsiia upravlinnia marketynhovymy stratehiiamy pidpryiemstv industrii hostynnosti [The concept of marketing management strategy of the hospitality industry enterprises]. Visnyk of the Lviv University. Series Economics, 60, 116–127 [in Ukrainian].

Rehn, A., & Lindahl, M. (2012). Muddling through in innovation – On incremental failure in developing an engine. Journal of Business Research, 65(6), 807–813. http://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.12.020 [in English].

State Statistics Service of Ukraine. (n.d.). Kilkist zareiestrovanykh yurydychnykh osib za vydamy ekonomichnoi diialnosti [Number of legal units of registered, by type of economic activity]. Retrieved December 25, 2024, from https://ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2022/kved/arh_kved_22.htm [in Ukrainian].

Symonenko, K. (2022, May 5). Nahoduvaty y vyzhyty: yak restorannyi biznes zminyvsia pid chas viiny [Feed and survive: How the restaurant business changed during the war]. RAU. https://rau.ua/novyni/restorannij-biznes-chas-vijni/ [in Ukrainian].

Williams, A. M., Sánchez, R. I., & Škokić, V. (2020). Innovation, risk and uncertainty: A study of tourism entrepreneurs. Journal of Travel Research, 60(2), 293–311. https://doi.org/10.1177/0047287519896012 [in English].

Yak zminyvsia restorannyi rynok Ukrainy u 2023 rotsi? [How has the restaurant market of Ukraine changed in 2023?] (2023, November 8). Visit Ukraine. https://visitukraine.today/uk/blog/2869/yak-zminivsya-restorannii-rinok-ukraini-u-2023-roci [in Ukrainian].

Zavidna, L. D. (2020). Formuvannia stratehii rozvytku pidpryiemstva hotelnoho hospodarstva [Formation of development strategy of hotel industry enterprise]. Business Navigator, 1(57), 120–125. https://doi.org/10.32847/business-navigator.57-21 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-15

Як цитувати

Полінкевич, О. (2024). Бізнес-комунікації підприємств індустрії гостинності в умовах політичної неcтабільності. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 7(1), 31–47. https://doi.org/10.31866/2616-7468.7.1.2024.305953

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ