Реабілітаційний сервіс у сфері гостинності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7468.7.1.2024.305944

Ключові слова:

готельний бізнес, реабілітація, безбар’єрне середовище, соціальна інтеграція, інновації, партнерські програми

Анотація

Актуальність. Розвиток сфери гостинності в Україні відбувається у кризових умовах постпандемічного середовища та ескалації воєнних загроз. У контексті зазначеного заклади розміщування переформатовують концепції бізнесу та підходи до клієнтоорієнтованості, доповнюючи їх безпековими комплаєнсами та створенням актуальних для воєнного часу реабілітаційних сервісів. Психоемоційні виснаження, фізичні травми, приховані й відкриті стресори спричиняють потребу у формуванні реабілітаційної гостинності. Гостро актуалізується потреба у реабілітаційних сервісах для постраждалих від війни та військовослужбовців, враховуючи і глобальні тренди: забезпечення інклюзивності і безбар’єрності послуг, зростання вимог до сталості та екологічної відповідальності у готельному бізнесі; збільшення попиту на оздоровчі і лікувальні послуги. Таким чином, реабілітаційна гостинність може стати ефективним засобом забезпечення рівних умов доступу до готельних послуг для всіх груп населення, сприяння соціальній інклюзії, а також розвитку туризму (в тому числі медичного та оздоровчого), а значить, поліпшенню економіки та покращенню благополуччя суспільства в цілому.

Мета дослідження полягає у обґрунтуванні підходів до розвитку реабілітаційної гостинності як концепції забезпечення ментального здоров’я та соціальної інклюзії суспільства. У фокус методології дослідження було покладено гіпотезу, що інтеграція реабілітаційного сервісу у сферу гостинності сприятиме зростанню конкурентоспроможності суб’єктів бізнесу, привертанню цільової аудиторії у новостворену нішу та забезпеченню сталого розвитку суспільства.

Методи дослідження. Представлена до огляду тема зумовила використання окремих загальноекономічних методів дослідження літературних джерел і наукових публікацій; статистичних методів у вивченні тенденцій; емпіричних досліджень. Це сприяло розробленню теоретичних підходів та інструментів наукової розвідки, а також логічній інтерпретації перспектив розвитку реабілітаційної гостинності в Україні.

Результати. Запропоновано до використання у науковому операційному полі дефініцію «реабілітаційна гостинність», визначено її цілі, системні компоненти та функції у сталому розвитку суспільства. Охарактеризовано типи закладів гостинності, що інтегрують реабілітаційні сервіси в систему додаткових послуг. Оцінено передумови розвитку реабілітаційних сервісів у діяльності суб’єктів гостинності. За результатами емпіричних досліджень визначено стан розвитку системи реабілітаційних послуг в Україні. Сформовано чек-лист для формування системи маркетинг-менеджменту реабілітаційного сервісу та реабілітаційної гостинності. Запропоновано напрямки розвитку останньої на основі використання певної стратегії, що спирається на цифрові інструменти та партнерські програми у сфері реабілітації. Перспективами подальших досліджень є пошук та впровадження інноваційних підходів і технологій у сфері реабілітаційної гостинності для підвищення її ефективності та якості обслуговування.

Висновки та обговорення. Проведене дослідження продемонструвало актуальність реабілітаційної гостинності як фактора відновлення людського потенціалу у сталому розвитку країни, оскільки дозволяє вивчити і науково обґрунтувати напрями відновлення здоров’я та інтеграцію у соціум постраждалих від війни, військовослужбовців, а також створення безбар’єрного й інклюзивного середовища у сфері гостинності, що забезпечує підвищення доступності та доступу до послуг для людей з обмеженими можливостями й особливими потребами, їхню соціальну інтеграцію та підвищення якості життя. Крім того, це сприяє розширенню аудиторії клієнтів та покращенню репутації і конкурентоспроможності суб’єктів гостинності, збільшенню їхніх доходів. Використані в дослідженні джерела інформації та результати емпіричних досліджень підтверджують висунуту гіпотезу і сформовані висновки та перспективи досліджень, а також створюють дискусійну платформу з вивчення реабілітаційної гостинності та якісної її інтеграції у систему реабілітаційних сервісів країни.

Біографії авторів

Ігор Комарніцький, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат культурології

Людмила Бовш, Державний торговельно-економічний університет

Кандидатка економічних наук

Оксана Олійник, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидатка культурології

Ксенія Приходько, Київський національний університет культури і мистецтв

Докторка філософії

Посилання

Bovsh, L., & Zaichko, I. (2017). Medychni pleismenty yak instrument rozvytku depresyvnykh rehioniv Ukrainy [Medical placement as a tool for development of depressed regions of Ukraine]. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series: Economy, 1(7), 126–131. https://bit.ly/3V54NTN [in Ukrainian].

Bovsh, L., Hopkalo, L., & Rasulova, A. (2023). Digital relationship marketing strategies of medical tourism entities. In A. Bouarar, K. Mouloudj, & D. Martínez Asanza (Eds.), Integrating digital health strategies for effective administration (Pt. 8., рр. 133–150). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8337-4.ch008 [in English].

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2022, December 16). Deiaki pytannia orhanizatsii reabilitatsii u sferi okhorony zdorovia [Some issues of the organization of rehabilitation in the field of health care] (Resolution No. 1462, as amended on December 01, 2023). Verkhovna Rada of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1462-2022-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Chaban, O. (2014). Shliakhy stvorennia efektyvnoi systemy medychnoi reabilitatsii [Ways to create effective system of medical rehabilitation]. The Urgent Problems of Education and Training of People with Special Needs, 11(13), 208–217. https://ap.uu.edu.ua/article/33 [in Ukrainian].

Chupina, K. O. (2021). Reabilitatsiia zasobamy inkliuzyvnoho turyzmu: psykholohichnyi aspekt [Rehabilitation by inclusive tourism: Psychological aspect]. Psychology and Social Work, 1(53), 210–222. https://doi.org/10.18524/2707-0409.2021.1(53).241362 [in Ukrainian].

Gaguan, B. L. (2022). Standards: Barrier of hospitality. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.4076586 [in English].

Gani, A. A., Mahdzar, M., & Razak, I. R. A. (2020). Predicting local community participation in sustainable tourism planning for tourism in protected area. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(2), 1781–1789. https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i2/pr200479 [in English].

Gunder, M., Madanipour, A., & Watson, V. (Eds.). (2019). The Routledge handbook of planning theory. Routledge [in English].

Jia, J., Wang, H., Chen, S., & Deng, P. (2018). Status of the community-based rehabilitation in China reflected from multilevel medical institutions. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 61, Article e403. https://doi.org/10.1016/j.rehab.2018.05.941 [in English].

Jo, B.-J., Ko, Y. K., & Ko, Y. D. (2023). Jang-aein yuhyeongbyeol jeyag-yoin-eul golyeohan mujang-ae gwangwang koseu chucheon algolijeum gaebal [Development of barrier-free tourism route recommendation algorithm considering constraints based on disability types]. Journal of Hospitality and Tourism Studies, 25(12), 65–79. https://doi.org/10.31667/jhts.2023.12.107.65 [in Korean].

Larina, T. (2023). Sotsialno-psykholohichna reabilitatsiia: etapy nabuttia osobystisnoi zhyttiezdatnosti [Socio-psychological rehabilitation: Acquirement steps of personal viability]. Scientific Studios on Social and Political Psychology, 42(45). http://surl.li/kpqdw [in Ukrainian].

Latchem-Hastings, J. (2021). Caring relations at the margins of neurological care home life: The role of ‘Hotel Service’ staff in brain injury rehabilitation. Journal of Long Term Care, 12–23. https://doi.org/10.31389/jltc.49 [in English].

Makukha, O. (2023). Sotsialna inkliuziia yak vazhlyvyi aspekt innovatsiinoho rozvytku v prostorovomu planuvanni [Social inclusion as an important aspect of innovative development in spatial planning]. In Prostorove planuvannia dlia maibutnoho Ukrainy [Spatial planning for the future of Ukraine] [Conference proceedings] (pp. 70–73). National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic". http://surl.li/rkmlg [in Ukrainian].

Mathewson-Chapman, M., & Chapman, H. J. (2022). Primary care challenges in addressing veterans’ postdeployment mental health. Family Medicine, 54(8), 656–657. https://doi.org/10.22454/FamMed.2022.117843 [in English].

Myroniuk, V. I., Romaniv, O. P., & Nad, B. Ya. (2018). Okremi aspekty normatyvno-pravovoho zabezpechennia sotsiokulturnoi reabilitatsii ditei-invalidiv v Ukraini [Separate aspects of regulatory and legal provision of socio-cultural rehabilitation of disabled children in Ukraine]. Ukraine. Nation’s Health, 3(1), 41–42. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/21547/1/41-42.pdf [in Ukrainian].

Nguyen, V., & Nguyen, T. (2018). Community-based rehabilitation for people with disabilities in Vietnam: Two models for one target. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 61, Article e509. https://doi.org/10.1016/j.rehab.2018.05.1186 [in English].

Oshyiko, M. A., & Pylypenko, V. A. (2019). Osoblyvosti fizychnoi reabilitatsii v Ukraini [Peculiarities of physical rehabilitation in Ukraine]. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15. Scientific and Pedagogical Problems of Physical Culture (Physical Culture and Sports), 12(120), 92–96. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2019.12(120)19.18 [in Ukrainian].

Penk, W. E., Little, D., & Ainspan, N. D. (2016). Ethics guiding psychosocial rehabilitation. In N. D. Ainspan, C. Bryan, & W. E. Penk (Eds.), Handbook of psychosocial interventions for veterans and service members (pp. 386–398). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/med:psych/9780199353996.003.0031 [in English].

Popa, A. E., Arslan, H., Icbay, M. A., & Butvilas, T. (2016). Contextual Approaches in Sociology. Peter Lang Academic Research. https://doi.org/10.3726/978-3-653-05966-3 [in English].

Prystupa, Ye. N., Zharska, N. V., Briskin, Yu. A., & Vovkanych, A. S. (2022). Fizkulturno-sportyvna reabilitatsiia u systemi haluzevykh sotsialnykh praktyk [Physical culture and sports rehabilitation in the system of industry social practices]. Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport, 7(4), 163–169. https://jmbs.com.ua/pdf/7/4/jmbs0-2022-7-4-163.pdf [in Ukrainian].

Reabilitatsiia, yii vyznachennia, zavdannia, stanovlennia, vydy, pryntsypy [Rehabilitation, its definition, tasks, development, types, principles]. (n.d.). TDMUV. Retrieved January 23, 2024, from http://surl.li/rfutq [in Ukrainian].

Skiba, I., & Züger, R. (2020). Basics barrier-free planning (3rd ed.). Birkhäuser. https://doi.org/10.1515/9783035621938 [in English].

State Statistics Service of Ukraine. (n.d.). Kolektyvni zasoby rozmishchuvannia v Ukraini [Collective means of accommodation in Ukraine]. Retrieved January 24, 2024, from https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/kol_zas_ukr/arch_kol_zas_ukr.htm [in Ukrainian].

Ukrainian Healthcare Center. (n.d.). Yak zrobyty reabilitatsiiu vchasnoiu ta dostupnoiu: rekomendatsii ta plan dii [How to make rehabilitation timely and affordable: Recommendations and action plan]. Retrieved January 9, 2024, from https://uhc.org.ua/2023/07/03/rehabilitation-is-available/ [in Ukrainian].

van der Meer, R. (2014). Recent developments in computer assisted rehabilitation environments. Military Medical Research, 1, Article 22. https://doi.org/10.1186/2054-9369-1-22 [in English].

Verbovska, O., & Kravchenko, O. (2022). Kompleksna reabilitatsiia zasobamy inkliuzyvnoho turyzmu: z dosvidu Kyivskoho miskoho tsentru sotsialnoi, profesiinoi ta trudovoi reabilitatsii invalidiv [Comprehensive rehabilitation through inclusive tourism: From the experience of Kyiv city center for social, vocational and labour rehabilitation of the disabled]. Social Work and Social Education, 2(9), 176–184. https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(9).2022.267339 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1994, December 24). Pro fizychnu kulturu i sport [On physical culture and sport] (Law No. 3808-XII, as amended on September 06, 2022). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2005, October 6). Pro reabilitatsiiu osib z invalidnistiu v Ukraini [On rehabilitation of the disabled in Ukraine] (Law No. 2961-IV, as amended on December 19, 2017). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2020, December 3). Pro reabilitatsiiu u sferi okhorony zdorovia [On rehabilitation in the field of health care] (Law No. 1053-IX). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text [in Ukrainian].

Vivsiuk, I. (2022). Strukturno-dyynamichnyi rozvytok hotelnykh pidpryiemstv [Structural-dynamic development of hotel enterprises]. Black Sea Economic Studies, 73, 134–140. https://doi.org/10.32843/bses.73-21 [in Ukrainian].

Vovk, M. P., Trotskyi, R. S., Moldavchuk, V. S., Chupryna, O. V., Blinov, O. A., & Shepel, S. I. (Comps.). (2016). Slovnyk profesiinoi terminolohii dlia maibutnikh fakhivtsiv Natsionalnoi hvardii Ukrainy [ Dictionary of professional terminology for future specialists of the National Guard of Ukraine]. National Academy of Internal Affairs. http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1566 [in Ukrainian].

Western Interregional Department of the Ministry of Justice. (2022, February 16). Bezbarierne seredovyshche – tse prostir neobmezhenykh mozhlyvostei! [A barrier-free environment is a space of unlimited possibilities!]. Vseukrainska spilka zhurnalistiv. http://surl.li/rziya [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-15

Як цитувати

Комарніцький, І., Бовш, Л., Олійник, О., & Приходько, К. (2024). Реабілітаційний сервіс у сфері гостинності. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 7(1), 10–30. https://doi.org/10.31866/2616-7468.7.1.2024.305944

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ