Особливості розвитку індустрії гостинності в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7468.6.2.2023.291701

Ключові слова:

індустрія гостинності, готельно-ресторанне господарство, підприємства тимчасового розміщення і організації харчування

Анотація

Актуальність. Індустрія гостинності відіграє значну роль у вирішенні завдань виведення національної економіки із кризи, сприяючи її структурній перебудові, що на сьогодні дуже важливо для України. Незважаючи на величезний рекреаційний потенціал країни, український ринок готельно-ресторанних послуг за економічною ефективністю істотно нижче світового ринку індустрії гостинності. Основними проблемами розвитку індустрії гостинності є недостатні обсяги інвестування в оновлення і будівництво нових закладів, неналежним чином розвинутий ринок надання послуг гостинності, недосконала інфраструктура, технологічна відсталість галузі, низька платоспроможність населення, використання екологічно небезпечної сировини. Невипадково вдосконалення сучасної інфраструктури та впровадження новітніх технологій у сфері гостинності визнано одним із пріоритетних напрямків розвитку національної економіки. Введення воєнного стану негативно вплинуло на діяльність закладів готельного та ресторанного бізнесу в Україні. Все це обумовлює безперечну актуальність досліджень основних тенденцій і проблем розвитку індустрії гостинності України в умовах сучасності.

Мета і методи. Мета статті – аналіз сучасного стану та особливості розвитку індустрії гостинності України. При проведенні дослідження використовувались загальнонаукові методи: порівняння, узагальнення, аналізу, синтезу та систематизації, індукції та дедукції, таблично-графічний, а також наукові і теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених, інформаційні матеріали статистичних і довідкових видань.

Результати дослідження. У статті проаналізовано сучасний стан індустрії гостинності України. Розкрито практичні аспекти функціонування готельного та ресторанного бізнесу. Встановлено, що військова агресія ворога негативно впливає на динаміку розвитку та функціонування готельних і ресторанних підприємств. Значна їх кількість функціонують або частково перепрофілювались. Проаналізовано динаміку підприємств тимчасового розміщення й організації харчування як основного критерію розвитку готельних і ресторанних послуг. Встановлено, що значне зменшення підприємств та зниження кількості задіяних працівників сфери індустрії гостинності припадає на 2021 рік. Зазначено, що індекс споживчих цін у 2022 році значно зріс через збільшення виробничих витрат готельного та ресторанного бізнесу зі 103,7 до 122,5 %. У 2022 році ріст ІСЦ становив у січні 100,9 %, а у грудні 103,7 %. Отже, основними причинами збільшення ІСЦ є стрімке зростання курсу долара і споживчих цін, а також знецінення української валюти. Охарактеризовано фінансову діяльність підприємств готельного та ресторанного бізнесу. У 2020 році підприємства тимчасового розміщення і організації харчування зазнали збитку 6500 млн грн. Проте у 2021 році спостерігаємо незначне збільшення прибутку – 7003 млн грн. Рентабельність діяльності підприємств у 2021 році становила 9 %. Це свідчить про адаптацію індустрії гостинності як перспективного напрямку.

Висновки та обговорення. Отже, у ході дослідження встановлено, що індустрія гостинності сьогодні перебуває у несприятливих умовах, зумовлених військовою агресією, що негативно впливає на динаміку розвитку готельного та ресторанного бізнесу. У 2021 році, порівнюючи із 2020 роком, відбулось незначне покращення фінансового результату господарювання, відповідно збільшення прибутку та рентабельності діяльності підприємств тимчасового розміщення і організації харчування. Проте з метою ефективного розвитку та функціонування індустрії гостинності, попри нестабільність економічної та геополітичної ситуації в Україні, у державі запроваджуються програми і проєкти підтримки готельного та ресторанного бізнесу за сприяння міжнародних організацій.

Біографії авторів

Оксана Громик, Луцький національний технічний університет

Кандидатка географічних наук

Ксенія Приходько, Київський національний університет культури і мистецтв

Докторка філософії

Посилання

Halasiuk, S. S., & Shykina, O. V. (2015). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady funktsionuvannia malykh hoteliv [Organizational and economic principles of functioning of small hotels] [Monograph]. Atlant [in Ukrainian].

Hromyk, O. M. (2021). Vplyv COVID-19 na osoblyvosti funktsionuvannia hoteliv [The impact of COVID-19 on the peculiarities of hotel operations]. In Upravlinnia rozvytkom turyzmu ta hotelno-restorannoho biznesu v tsyrkuliarnii ekonomitsi [Management of tourism development, hotel and restaurant business in a circular economy] [Conference proceedings] (pp. 108–113). Lutsk National Technical University [in Ukrainian].

Hromyk, O. M. (2022a, April 14–15). Konkurentnospromozhnist hotelnykh pidpryiemstv v suchasnykh rynkovykh umovakh [Competitiveness of hotel enterprises in modern market conditions]. In Hostynnist, servis, turyzm: dosvid, problemy, innovatsii [Hospitality, service, tourism: experience, problems, innovations] [Conference proceedings] (pp. 256–258). KNUCA Publishing Centre [in Ukrainian].

Hromyk, O. M. (2022b). Analiz suchasnoho stanu kavovoi industrii v Ukraini [Current tendencies analysis of coffee industry in Ukraine]. Restaurant and Hotel Consulting. Innovations, 5(2), 250–266. https://doi.org/10.31866/2616-7468.5.2.2022.270105 [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine. (n.d.). Zovnishnia torhivlia okremymy vydamy tovariv za krainamy svitu [Foreign trade of certain types of goods by countries of the world]. Retrieved July 10, 2023, from https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/zd/e_iovt/arh_iovt2022.htm [in Ukrainian].

Dyshkantiuk, O. V. (2015). Teoretychni osnovy funktsionuvannia industrii hostynnosti [Theoretical basis of hospitality industry functioning]. Economics: Time Realities, 6(22), 96–101 [in Ukrainian].

Zhadan, T. A., Zhadan, Yu. V., & Sokolova, Ye. B. (2022). Suchasni tendentsii ta osnovni problemy rozvytku pidpryiemstv hotelnoho hospodarstva v Ukraini [Current trends and main problems of the development of hospitality enterprises in Ukraine]. Journal of Uman National University of Horticulture, 101(2), 234–246. http://dx.doi.org/10.32782/2415-8240-2022-101-2-234-246 [in Ukrainian].

Zaitseva, V. M. (Ed). (2017). Industriia hostynnosti v Ukraini: stan i tendentsii rozvytku [The hospitality industry in Ukraine: state and development trends] [Monograph]. Prosvita [in Ukrainian].

Kondratenko, N. O., & Obolentseva, L. V. (2019). Analiz suchasnoho stanu ta tendentsii rozvytku hotelnoho biznesu v rehionakh Ukrainy [Analysis of the current state of and trends in the development of the hotel industry in regions of Ukraine]. The Problems of Economy, 4(42), 72–80 [in Ukrainian].

Lupashko, A. (2022, September 28). U yakii sytuatsii opynyvsia hotelnyi biznes pid chas viiny [What was the situation of the hotel business during the war]. Ekonomichna pravda. https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/28/691984/ [in Ukrainian].

Liakhova, T. M., & Kulinka, Yu. S. (2021, April 21–22). Do analizu poniattia "hostynnist" [To the analysis of the concept of "hospitality"]. In Nauka III tysiacholittia: poshuky, problemy, perspektyvy rozvytku [Science of the 3rd millennium: searches, problems, prospects of development] [Conference proceedings] (pp. 185–188). Berdyansk State Pedagogical University [in Ukrainian].

Nezdoiminov, S. H., & Kniazhkovska, H. O. (2020). Zakhody zabezpechennia efektyvnosti hospodarskoi diialnosti hotelnoho pidpryiemstva [Measures to ensure the efficiency of the economic activity of the hotel enterprise]. Market Infrastructure, 41, 117–122 [in Ukrainian].

Ohinok, S. V., & Dyka, B. M. (2021). Osoblyvosti orhanizatsii hotelnoho biznesu na umovakh franchaizynhu [Features of hotel business organization on the franchising conditions]. Social Economics, 61, 114–122 [in Ukrainian].

Ostapenko, Ya. O., Paranytsia, N. V., & Makarenko, O. Ya. (2020). Statystychnyi analiz I tendentsii rozvytku hotelnoho hospodarstva v Ukraini [Statistical analysis and trends of hotel economy development in Ukraine]. Pryazovskyi Economic Herald, 1(18), 311–316. https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-1-54 [in Ukrainian].

Pandiak, I. H. (2016). Fenomen industrii hostynnosti: definitsiia poniattia, osnovni pidkhody, struktura [Phenomenon of hospitality industry: definition concept, basic approaches, structure]. Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 50, 277–285 [in Ukrainian].

Povorozniuk, I. M. (2022). Upravlinnia yakistiu posluh na pidpryiemstvakh industrii hostynnosti pid chas kryzy [Service quality management of enterprises in the hospitality industry during a crisis]. Economy and Society, 42. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-48 [in Ukrainian].

Samodai, V. P., Rybalchenko, S., & Oryshchenko, Ye. (2022). Antykryzove upravlinnia hotelnym pidpryiemstvom v umovakh viiny [Anti-crisis management of hotel enterprises in the conditions of war]. Economy and Society, 44. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-35

Ukrainska akademiia zovnishnoi torhivli. (2004, July 1). Zaklady restorannoho hospodarstva: klasyfikatsiia [Restaurant establishments: classification] (DSTU 4281:2004). Derzhspozhyvstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Khovrak, I. (2020). Upravlinnia stalym rozvytkom zakladiv hotelnoho biznesu: statystychnyi ta ekonometrychnyi analiz [ Actual problems of the hotel and restaurant business development]. Restaurant and Hotel Consulting. Innovations, 3(2), 286–298. https://doi.org/10.31866/2616-7468.3.2.2020.219714 [in Ukrainian].

Yatsenko, M. S., & Kovtunenko D. Yu. (2018). Teoretyko-praktychni problemy vyznachennia sutnosti poniat "industriia hostynnosti" ta "industriia turyzmu" [Theoretical-practical problems of definition of concepts "hospitality industry" and "tourism industry"]. Economics: Time Realities, 1(35), 52-60. https://economics.net.ua/files/archive/2018/No1/52.pdf [in Ukrainian].

Hromyk, O. (2022). The condition assessment of hotel business developmentin Ukraine. Restaurant and Hotel Consulting. Innovations, 5(1), 52–62. https://doi.org/10.31866/2616-7468.5.1.2022.260873 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Як цитувати

Громик, О., & Приходько, К. (2023). Особливості розвитку індустрії гостинності в Україні. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 6(2), 184–198. https://doi.org/10.31866/2616-7468.6.2.2023.291701

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ