Сучасні технології HR-менеджменту в готельно-ресторанному бізнесі: аутсорсинг vs. аутстафінг

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7468.6.2.2023.291699

Ключові слова:

готельно-ресторанний бізнес, персонал, HR-менеджмент, HR-технології, модель, аутсорсинг, аутстафінг

Анотація

Актуальність. В умовах розвитку сучасних технологій HR-менеджменту, посиленої конкуренції та глобальних викликів сьогодення перед готельєрами і рестораторами постає питання про залучення професіоналів для оптимізації та покращення діяльності підприємств. Актуальними HR-технологіями в готельно-ресторанному бізнесі, що сприяють підвищенню ефективності діяльності, є технології залучення персоналу – аутсорсинг і аутстафінг.

Мета дослідження. Метою дослідження є висвітлення сутності, визначення переваг і недоліків, порівняння моделей аутсорсингу і аутстафінгу та їх застосування у готельно-ресторанному бізнесі.

Методи дослідження. Використано сукупність загальнонаукових методів дослідження: метод аналізу і синтезу, порівняльний аналіз, метод логічного узагальнення.

Результати. У статті наголошено на важливості HR-менеджменту на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу, щоб забезпечити корисність персоналу як основу успішного бізнесу та сприяти ефективній роботі готелю чи ресторану. Доведено, що використання HR-технологій є ефективним, широко розповсюдженим і досить популярним за висновками відомих фахівців і практиків ринку. Для прикладу у статті розкрито сутність концепцій аутсорсингу і аутстафінгу, проаналізовано їх переваги і недоліки. З метою порівняння представлено моделі сучасних HR-технологій залучення персоналу. Обґрунтовано доцільність застосування аутсорсингу і аутстафінгу в готельно ресторанному бізнесі.

Висновки та обговорення. Суттєво покращити залучення висококваліфікованого персоналу у готельно-ресторанному бізнесі можна завдяки розширенню сфери застосування сучасних HR-технологій, зокрема, аутсорсингу і аутстафінгу. Впровадивши розглянуті моделі, готелі і ресторани значно можуть підвищити ефективність бізнес-процесів і конкурентоспроможність, фінансову стійкість і перспективи стратегічного розвитку, перейнявши світовий досвід розвитку HR-менеджменту.

Біографія автора

Галина Кушнірук, Львівський національний університет імені Івана Франка

Кандидатка економічних наук

Посилання

Armstrong, M. (2006). A handbook of human resource management practice (10th ed.). Kogan Page [in English].

Boella, M., & Goss-Turner, S. (2005). Human resource management in the hospitality industry (8th ed.). Routledge [in English].

Espino-Rodríguez, T. F. (2023). Research on outsourcing by hotel firms: Current state and future directions. Tourism and Hospitality, 4(1), 21–35. https://doi.org/10.3390/tourhosp4010002 [in English].

Fedorova, Yu., & Yelnykova, H. (2021). Innovatsiini informatsiini tekhnolohii v pidhotovtsi ta upravlinni personalom [Innovative information technologies in personnel training and management]. Adaptive Management: Theory and Practice. Series: Economics, 11(22). https://doi.org/10.33296/2707-0654-11(22)-11 [in Ukrainian].

Hayes, D. K., & Ninemeier, J. D. (2008). Human resources management in the hospitality industry. John Wiley & Sons [in English].

Hazuda, L. M., & Saldan, T. Yu. (2015). Autsorsynh yak instrument pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Outsourcing as a instrument for enhancing competitiveness of enterprises]. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series: Economics, 2(4), 1, 124–128 [in Ukrainian].

Hrishnova, O., & Zaichko, O. (2014). Osoblyvosti orhanizatsii ta oplaty pratsi za autstafinhovoi zainiatosti [Peculiarities of organization and pay for outstaffing employment]. Ukraina: aspekty pratsi, 8, 10–14 [in Ukrainian].

Hutsuliak, N. P. (2019). Suchasni tekhnolohii upravlinnia personalom [Modern technologies of personnel development]. Economiсs and organization of management, 3(35), 111–118. https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.3.11 [in Ukrainian].

Mendela, I. Ya. (2019). Autsorsynh v diialnosti hotelnykh pidpryiemstv [Outsourcing of hotels business enterprises]. The Actual Problems of Regional Economy Development, 1(15), 48–53. https://doi.org/10.15330/apred.1.15.48-53 [in Ukrainian].

Mohylna, L., Oriekhova, A., & Khromushyna, L. (2022). Vykorystannia innovatsiinykh IT tekhnolohii dlia HR-menedzhmentu [Use of innovative it technologies for HRmanagement]. Economy and Society, 44. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-56 [in Ukrainian].

Sochynska-Sybirtseva, I. M., Dorenska, A. O., & Tushevska, T. V. (2022). HR-menedzhment [HR management]. Central Ukrainian National Technical University [in Ukrainian].

Vasylenko, O., & Lytvynets, S. (2019). Osoblyvosti zastosuvannia autsorsynhu v hotelno restorannomu biznesi [Features of using outsourcing in hotel and restaurant business]. Restaurant and Hotel Consulting. Innovations, 2(2), 272–283. https://doi.org/10.31866/2616-7468.2.2.2019.188211 [in Ukrainian].

Volianska-Savchuk, L. V., & Matsyshyna, M. V. (2019). Vykorystannia innovatsiinykh personal-tekhnolohii v upravlinni personalom na pidpryiemstvakh [Use of innovative personnel-technologies in personnel management ат enterprises]. Economiсs and Organization of Management, 1(33), 33–42. https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.1.4 [in Ukrainian].

Zhavela, K. A., & Zhavela, A. K. (2019). Suchasni kontseptsii ta innovatsiini tekhnolohii v systemi upravlinnia personalom [Modern concepts and innovative technologies in the personnel management system]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 22, 73–78. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.22.73 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Як цитувати

Кушнірук, Г. (2023). Сучасні технології HR-менеджменту в готельно-ресторанному бізнесі: аутсорсинг vs. аутстафінг. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 6(2), 171–183. https://doi.org/10.31866/2616-7468.6.2.2023.291699

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ