Інформаційно-комунікативні та логістичні технології організації обслуговування клієнтів готелю

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7468.6.2.2023.291697

Ключові слова:

готель, «Edem Resort Medical & SPA», інформаційно-комунікативні та логістичні технології, програми обслуговування клієнтів

Анотація

Актуальність. У сучасних умовах зростають значення інформаційно-комунікативних та логістичних технологій організації обслуговування клієнтів готелю. Актуальність посилюється в умовах економіки сталого розвитку та привернення уваги до потреб клієнтів. Кожний заклад намагається якомога повніше задовольнити їх та отримати нового споживача послуг. Тому важливо розуміти і використовувати інформаційнокомунікативні та логістичні технології у практичній діяльності.

Мета статті – розроблення інформаційно-комунікативних та логістичних технологій організації обслуговування клієнтів готелю на прикладі одного з готельних ланцюгів України «Edem Resort Medical & SPA».

Методи дослідження. При проведенні дослідження використовувались загальнонаукові методи: індукції і дедукції, абстракції, теоретичного аналізу і синтезу, порівняння, узагальнення, умовиводу.

Результати дослідження. Визначено технології в логістиці у готельній справі. Встановлено, що у практичній діяльності з метою нарощення клієнтської бази варто використовувати схему інформаційно-комунікативних та логістичних технологій організації обслуговування клієнтів готелю. Зазначено, що основними є технології «Дизайн мислення» та Канва ціннісної пропозиції. Розроблено етапи технологічного алгоритму гостьового циклу.

Висновки та обговорення. Визначено, що готельно-ресторанний бізнес видозмінюється. Цьому сприяє вплив COVID-19, війна, дотримання принципів сталого розвитку бізнесом. Розроблено модель інформаційно-комунікативних та логістичних технологій організації обслуговування клієнтів готелю на прикладі одного з готельних ланцюгів «Edem Resort Medical & SPA». Запропоновано програму обслуговування клієнта за індивідуальним підходом.

Біографія автора

Оксана Полінкевич, Луцький національний технічний університет

Докторка економічних наук

Посилання

Cooper, N. (2021, April 18). Transportni tekhnolohii 2021 – Top innovatsii [Transport technologies 2021 – Top innovations]. ISITLab. https://isitlab.com/blog/logistics-technologies-2021 [in Ukrainian].

Edem Resort Medical & SPA. (n.d.). Holovna [Home]. Retrieved July 12, 2023, from https://edemresort.com/ [in Ukrainian].

5 novitnikh tekhnolohii, yaki zminiat lohistyku raz i nazavzhdy [5 newest technologies that will change logistics once and for all]. (2019, April 16). Blog.imena.ua. https://www.imena.ua/blog/5-tech-logistic/ [in Ukrainian].

Hryshyna, V. V. (2018). Informatsiino-komunikatyvni tekhnolohii yak kliuchovyi factor efektyvnoi upravlinskoi diialnosti personalu pidpryiemstv [Information and communication technologies as a key factor of effective managerial activity of enterprise personnel]. Development Management, 2(192), 110–118 [in Ukrainian].

Medzhybovska, N. S. (2013). Formuvannia systemy postachannia promyslovoho pidpryiemstva z vykorystanniam informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Building the procurement system for industrial enterprise with the use of information and communication technologies] [Abstract of DSc Dissertation, Odessa National Economic University] [in Ukrainian].

Palatsovo-parkovyi kompleks "Edem Rezort Medikal & SPA" (Edem Resort Medical & SPA) [Palace and park complex "Edem Resort Medical & SPA" (Edem Resort Medical & SPA)]. (n.d.). Zruchno.Travel. Retrieved July 12, 2023, from https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?lang=ua&idCrm=6325320c-8362-79c5-0b0f-58ca55ec4fa2 [in Ukrainian].

Polinkevych, O. (2021). The role of millennials in the formation of the hotel and restaurant business brand. Restaurant and Hotel Consulting. Innovations, 4(1), 28–38. https://doi.org/10.31866/2616-7468.4.1.2021.234827 [in English].

Polinkevych, O. M. (2019). Formuvannia efektyvnykh avtomatyzovanykh system upravlinnia yak neobkhidnist innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv [Formation of effective automated control systems as the need for innovative development of enterprises]. Herald of Khmelnytskyi National University Economic Sciences, 4(2), 178–184 [in Ukrainian].

Polinkevych, O. M. (2020a). Mekhanizm formuvannia komunikatsii pidpryiemstva z steikkholderamy [The mechanism of formation of the enterprise’s communication with stakeholders]. In I. O. Makarenko (Ed.), Korporatyvna sotsialno-ekolohichna vidpovidalnist ta partnerstvo steikkholderiv zadlia staloho rozvytku [Corporate social and environmental responsibility and stakeholder partnership for sustainable development] [Monograph] (pp. 9–16). Sumy State University [in Ukrainian].

Polinkevych, O. M. (2020b). Rehionalnyi rynok pidpryiemstv hotelno-restorannoho biznesu [Regional market of hotel and restaurant business enterprises]. Economic Sciences. Series: Regional Economy, 17(67), 341–347. https://doi.org/10.36910/2707-6296-2020-17(67)-35 [in Ukrainian].

Polinkevych, O. M. (2020c). Stratehii rozvytku hotelno-restorannoho biznesu v Ukraini [Strategies of development of hotel and restaurant business in Ukraine]. Economic Journal of Lesya Ukrainka Eastern European National University, 4(24), 24–29. https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-04-24-29 [in Ukrainian].

Polinkevych, O. M. (2020d). Transformatsiia industrii hostynnosti v period pandemii COVID-19 [Transformation of the hospitality industry during the COVID-19 pandemic]. Visnyk of the Lviv University. Series Economics, 59, 110–118. http://dx.doi.org/10.30970/ves.2020.59.0.5911 [in Ukrainian].

Polinkevych, O., Kaminski, R., & Lipych, L. (2021). Kontseptsiia upravlinnia marketynhovymy stratehiiamy pidpryiemstv industrii hostynnosti [The concept of marketing management strategy of the hospitality industry enterprises]. Visnyk of the Lviv University. Series Economics, 60, 116 127 [in Ukrainian].

Romanenko, O. O. (2018). Formuvannia komunikatsiinoho prostoru pidpryiemstva [Formation of the communication space of an enterprise]. Uzhorod National University Herald. International Economic Relations and World Economy, 19(3), 6–10 [in Ukrainian].

Rossokha, V. V., & Cherednikova, Ye. A. (2020). Marketynhovi tekhnolohii proektuvannia produktu [Marketing technologies of projecting the product]. Efektyvna ekonomika, 6. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.6.4 [in Ukrainian].

Smyrnova, N. V. (2018). Dyhitalizatsiia yak osnovnyi napriam innovatsiinoho rozvytku lohistyky [Digitalization as a main direction of logistics innovative development]. Socio Economic Research Bulletin, 4(68), 169–180 [in Ukrainian].

Sukhomlyn, L. V. (2020). Zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii dlia udoskonalennia vnutrishnikh lohistychnykh protsesiv [Application of information technologies to improve the company’s internal logistics processes]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 24, 44–50. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2020.24.44 [in Ukrainian].

Tomalia, T. S., & Heidarov, N. I. (2020, October 28–30). Informatsiini tekhnolohii industrii hostynnosti [Information technologies of the hospitality industry]. In Informatsiini tekhnolohii: nauky, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia [Information technologies: science, engineering, technology, education, health] [Conference proceedings] (Pt. 3, p. 301). National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". https://bit.ly/44EmVFx [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Як цитувати

Полінкевич, О. (2023). Інформаційно-комунікативні та логістичні технології організації обслуговування клієнтів готелю. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 6(2), 150–170. https://doi.org/10.31866/2616-7468.6.2.2023.291697

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ