Аналіз питань впровадження безвідходного перероблення молочної сировини у промислових умовах

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7468.6.1.2023.278473

Ключові слова:

молочна сировина, безвідходна технологія, харчова промисловість, організація впровадження, якість продукції

Анотація

Актуальність. Сьогодні існуючі інноваційні розробки молочних продуктів харчування мають великі можливості для широкого впровадження у виробництво молочної сировини різного виду та якості. Адже багато винаходів стосується саме технологій одержання кисломолочних продуктів, хлібобулочних та кондитерських виробів, напоїв, оздоровчої продукції тощо. Для цього потрібно використання певного виду молочної сировини. Проблема полягає в тому, що таких виробів багато, і зі зростанням виробничої потужності харчових підприємств з’являється потреба у збільшенні кількості впроваджень виробництва продуктів перероблення молочної сировини. На сьогодні у харчовій галузі таких впроваджень, які б сприяли забезпеченню нашого населення необхідною кількістю дефіцитного тваринного білка, небагато. Крім того, за таких обставин харчування людей стає надто незбалансованим, особливо взимку. Не менш важливою проблемою впровадження нових безвідходних технологій є слабка експериментальна база для створення конкурентоспроможного нового обладнання в лабораторних умовах. Розроблена ж модель процесу, обладнання або всієї лінії не матиме сенсу без впровадження певних інвестиційних вкладів.

Мета статті – розкриття основних пунктів вибору оптимальних рішень щодо комплексного безвідходного перероблення молочної сировини та уникнення кризових ситуацій, а також висвітлення якомога точніших напрямків, в яких повинно вестися удосконалення самого загального процесу, надання деяких пояснень і пропозицій щодо уникнення основних проблем у галузі перероблення молочної сировини.

Методи дослідження: аналітичні, стандартні загальноприйняті фізико-хімічні, а також монографічний, аналізу і синтезу, класифікаційний.

Результати дослідження. Надано аналіз технологічних, технічних та організаційних питань, відповідь на які дозволить впровадити інноваційні рішення безвідходного перероблення молочної сировини в умовах харчової промисловості. Показані якісні показники білково-вуглеводної молочної сировини для подальшого впровадження при виробництві молочної продукції та проаналізовані потреби майбутнього виробництва в іншій сировинній базі. Врахування сезонного розподілу використання у безвідходному виробництві певних видів сировини забезпечить його надійну та стабільну роботу з одночасним розширенням асортименту кінцевої продукції. Розроблено варіант технічного оснащення майбутнього безвідходного виробництва з перероблення молочної сировини та його обслуговування. Чіткий і зважений вибір технології та обладнання для модернізації або створення нових ліній безвідходного перероблення молочної сировини і засобів його санітарного оброблення дозволять підвищити конкурентоспроможність кінцевих продуктів та вивести виробництво на сучасний рівень.

Висновки та обговорення. Наведено низку питань, які необхідно враховувати при організації майбутнього підприємства з виробництва молочної продукції за безвідходними технологіями. Надано аналіз інвестиційних потреб на розвиток обраного напрямку для ефективної організації майбутнього молокопереробного підприємства.

Біографії авторів

Григорій Дейниченко, Державний біотехнологічний університет

Доктор технічних наук

Василь Гузенко, Державний біотехнологічний університет

Кандидат технічних наук

Дмитро Дмитревський, Державний біотехнологічний університет

Кандидат технічних наук

Інна Золотухіна, Державний біотехнологічний університет

Докторка технічних наук

Олександр Омельченко, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

Кандидат технічних наук

Посилання

Avercheva, N. O. (2019). Pidvyshchennia yakosti moloka yak osnova konkurentospromozhnosti produktsii na yevropeiskomu rynku [Improving the quality of milk as the basis of product competitiveness on the european market]. Agrosvit, 22, 19–30. https://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.22.19 [in Ukrainian].

Bhat, Z. F., & Bhat, H. (2011). Milk and dairy products as functional foods: A review. International Journal of Dairy Science, 6(1), 1–12. https://doi.org/10.3923/ijds.2011.1.12 [in English].

Borysenko, O. S., & Romanenko, O. V. (2020). Suchasni tendentsii rozvytku rynku molochnoi produktsii [Recent trends in the dairy industry]. Market Infrastructure, 42, 64–68. https://doi.org/10.32843/infrastruct42-11 [in Ukrainian].

Chaharovskyi, O. P., Karpenko, L. O., Nechyporenko, T. P., Kulinich, H. V., Yakubchak, O. M., Halaburda, M. A., Bilyk, R. I., & Oliinyk, L. V. (Comps.). (2010). Moloko ta molochni produkty (GMP. HACCP) [Milk and dairy products]. Bioprom [in Ukrainian].

Chauhan, A. K., Kalra, K. K., Singh, R. V., & Raina, B. B. (2006). A study on the economics of milk processing in a dairy plant in Haryana. Agricultural Economics Research Review, 19(2), 399–406. http://doi.org/10.22004/ag.econ.57772 [in English].

Dabija, A. I., Mironeasa, S., Oroian, M., & Sion, I. (2018). Study concerning milk quality – raw material for dairy industry. International Journal of Food Engineering, 4(1), 14–25. http://doi.org/10.18178/ijfe.4.1.14-21 [in English].

Deinychenko, H. V., Huzenko, V. V., & Hafurov, O. V. (2015). Yakist kharchovykh ridyn ultrafiltratsiinoho kontsentruvannia [Quality of the edible liquids of the ultrafiltration concentration]. Commodities and Markets, 2(20), 140–149 [in Ukrainian].

Dobrovolskyi, V. V., & Matiushevska, K. M. (2018). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku rynku molochnoi produktsii na terytorii Ukrainy [Current state and prospects for the development of dairy products market in the Ukrainian territory]. Eastern Europe: Economy, Business and Management, 3(14), 88–91 [in Ukrainian].

Fox, P. F., Guinee, T. P., Cogan, T. M., & McSweeney, P. L. (2017). Chemistry of milk constituents. In Fundamentals of Cheese Science (2nd ed., pp. 71–104). Springer. http://doi.org/10.1007/978-1-4899-7681-9_4 [in English].

Guine, R. P. F., & Teixeira de Lemos, E. (2020). Development of new dairy products with functional ingredients. Journal of Culinary Science & Technology, 18(3), 159–176. http://doi.org/10.1080/15428052.2018.1552901 [in English].

Hnitsevych, V. A., Nykyforov, R. P., Fedotova, N. A., & Kravchenko, N. V. (2014). Tekhnolohiia kharchovykh produktiv iz zadanymy vlastyvostiamy na osnovi vtorynnoi molochnoi ta roslynnoi syrovyny [Technology of food products with specified properties based on secondary dairy and vegetable raw materials] [Monograph]. Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky [in Ukrainian].

Holishevska, V. P., & Minasian, O. H. (2012, April 28–30). Problemy molochnoi promyslovosti Ukrainy [Problems of the dairy industry of Ukraine]. In Ukrainskyi naukovo-intelektualnyi prostir: realii ta perspektyvy rozvytku [In Ukrainian scientific and intellectual space: realities and prospects of development] [Conference proceedings] (pp. 12–13). Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University [in Ukrainian].

Hordiichuk, A. S., Stakhiv, O. A., Kuznietsova, T. V., & Zbaherska, N. V. (2012). Orhanizatsiia i tekhnolohiia materialno-tekhnichnoho zabezpechennia pidpryiemstva [Organization and technology of material and technical support of the enterprise]. The National University of Water and Environmental Engineering [in Ukrainian].

Hrek, O. V., & Krasulia, O. O. (2017). Molokopererobka. Innovatsii [Milk processing. Innovations]. Editorial and publishing center of the National University of Food Technologies [in Ukrainian].

Hrynchenko, N. H. (2018). Naukove obgruntuvannia tekhnolohii napivfabrykativ na osnovi molochnoi syrovyny, oderzhanykh shliakhom realizatsii potentsialu laktokaltsiiu [Scientific substantiation of the technologies of semi-finished products based on dairy raw materials, obtained by realizing the potential of lactocalcium] [Doctoral dissertation, Kharkiv State University of Food Technology and Trade] [in Ukrainian].

Hu, K., & Dickson, J. (Eds.). (2015). Membrane Processing for Dairy Ingredient Separation. Wiley Blackwell [in English].

Kelly, P. (2011). Milk Protein Products. Milk Protein Concentrate. In J. W. Fuquay, P. F. Fox, & P. L. H. McSweeney (Eds.), Encyclopedia of Dairy Sciences (2nd ed., pp. 848–854). Academic Press [in English].

Martin, N. H., Torres-Frenzel, P., & Wiedmann, M. P. (2021). Invited review: Controlling dairy product spoilage to reduce food loss and waste. Journal of Dairy Science, 104(2), 1251–1261. https://doi.org/10.3168/jds.2020-19130 [in English].

Minorova, A. V. (2015). Doslidzhennia zminy fizyko-khimichnoho skladu retentatu ta permeate pid chas ultrafiltratsii pidsyrnoi molochnoi syrovatky [Study of changes in the physico-chemical composition of retentate and permeate during ultrafiltration of whey]. Food Resources. Series: Technical Sciences, 4, 40–45 [in Ukrainian].

Myronchuk, V. H., & Zmiievskyi, Yu. H. (2013). Membranni protsesy v tekhnolohii kompleksnoi pererobky molochnoi syrovatky [Membrane processes in the technology of complex processing of milk whey] [Monograph]. Editorial and publishing center of the National University of Food Technologies [in Ukrainian].

Nemenushchaya, L., Konovalenko, L., & Shchegolikhina, T. (2021). Organization of efficient and environmentally friendly milk processing production. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 723(3), Article 032101. http://doi.org/10.1088/1755-1315/723/3/032101 [in English].

Paniuk, T. P. (2014). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku molochnoi haluzi Rivnenskoi oblasti [Modern state and prospects of the dairy industry Rivne region]. Intellect ХХІ, 1, 53–57 [in Ukrainian].

Romanchuk, I. O. (2020). Naukove obgruntuvannia ta rozroblennia sposobiv pidvyshchennia resursoefektyvnosti promyslovoho pereroblennia molochnoi syrovyny [Abstract of DSc Dissertation, National University of Food Technologies] [in Ukrainian].

Sar, T., Harirchi, S., Ramezani, M., Bulkan, G., Akbas, M. Y., Pandey, A., & Taherzadeh, M. J. (2022). Potential utilization of dairy industries by-products and wastes through microbial processes: a critical review. Science of The Total Environment, 810, 152–253. Article 152253. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152253 [in English].

Savchenko, O. A., Hrek, O. V., & Krasulia, O. O. (2015). Aktualni pytannia tekhnolohii molochno-bilkovykh kontsentrativ: teoriia i praktyka [Actual issues of the technology of milk protein concentrates: theory and practice] [Monograph]. Komprynt [in Ukrainian].

Shubravska, O. V., & Sokolska T. V. (2008). Rozvytok rynku moloka i molochnoi produktsii: svitovi tendentsii i vitchyzniani perspektyvy [Dairy market development: global tendencies and national perspectives]. Economy and forecasting, 2, 80–93 [in Ukrainian].

Visioli, F., & Strata, A. (2014). Milk, dairy products, and their functional effects in humans: a narrative review of recent evidence. Advances in Nutrition, 5(2), 131–143. https://doi.org/10.3945/an.113.005025 [in English].

Zolotukhina, I. V. (2021). Naukove obgruntuvannia tekhnolohii napivfabrykativ na osnovi tsilovoho vykorystannia nutriientiv bilkovo-vuhlevodnoi molochnoi syrovyny [Scientific substantiation of technologies of semi-finished products based on the targeted use of nutrients of protein-carbohydrate dairy raw materials] [Doctoral dissertation, Kharkiv State University of Food Technology and Trade] [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-30

Як цитувати

Дейниченко, Г., Гузенко, В., Дмитревський, Д., Золотухіна, І., & Омельченко, О. (2023). Аналіз питань впровадження безвідходного перероблення молочної сировини у промислових умовах. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 6(1), 81–96. https://doi.org/10.31866/2616-7468.6.1.2023.278473

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНІ ХАРЧОВІ ТА РЕСТОРАННІ ТЕХНОЛОГІЇ