Digital технології – важливий фактор розвитку ресторанного бізнесу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7468.6.1.2023.278469

Ключові слова:

ресторанний бізнес, цифровізація, пандемія COVID-19, digital технології, цифровий маркетинг

Анотація

Актуальність. Успіх підприємства ресторанного бізнесу визначають високий рівень обслуговування та оперативна робота персоналу. Поєднання якості і швидкості обслуговування насамперед стало реальним завдяки можливостям впровадження інформаційних технологій у роботі ресторанів. Актуальність дослідження полягає в тому, що використання інформаційних технологій у ресторанному сервісі дозволить якісно і швидко вирішувати безліч управлінських завдань, підвищити якість обслуговування і, як наслідок, збільшити доходи підприємства.

Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз сучасного стану та визначення ключових аспектів впровадження і використання сучасних цифрових технологій задля підвищення ефективності діяльності підприємств ресторанного бізнесу.

Методи дослідження. При проведенні дослідження використовувались загальнонаукові методи: аналізу, абстракції, індукції, дедукції, синтезу, умовиводу, узагальнення, порівняння.

Результати. У статті розглянуто основні тренди розвитку ресторанного ринку в епоху цифрової економіки. Особливу увагу приділено аналізу використання цифрових технологій у діяльності підприємств ресторанного господарства. Досліджено основні напрямки та інструменти цифровізації ресторанного бізнесу. Окреслено перспективні інформаційно-технологічні інновації для захисту бізнесу в період пандемії коронавірусу.

Висновки та обговорення. Визначено, що саме інформаційний супровід ресторанного бізнесу та використання цифрових технологій є стратегічним ресурсом, що сприяє залученню якомога більше клієнтів, максимальної кількості продажів та відвідуваності закладу, завоюванню довіри гостя, а також формуванню позитивного іміджу підприємства. Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні особливостей використання сучасних інформаційних технологій в управлінні підприємствами ресторанного бізнесу із метою забезпечення їх ефективного функціонування. Перспективні напрямки подальшої цифровізації, що потребують відстеження та прийняття відповідної стратегії, засновані на більш складних рішеннях, включаючи технології інтернету речей, аналітику великих даних, робототехніку, мобільні технології.

Біографії авторів

Василь Морохович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Кандидат фізико-математичних наук

Богдан Морохович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Студент

Посилання

Balatska, N. Yu. (2020). Restorannyi biznes v umovakh pandemii koronavirusu: problemy ta napriamy transformatsii modelei rozvytku [Restaurant business in the condition of the coronavirus pandemic: problems and directions of transformation of development models]. Market Infrastructure, 42, 117–122. https://doi.org/10.32843/infrastruct42-20 [in Ukrainian].

Hrosul, V. A., & Balatska, N. Yu. (2020). Digital-marketynh yak diievyi instrument antykryzovoho rozvytku pidpryiemstva restorannoho biznesu v period pandemii ta yii retsesii [Didital marketing as an effective tool of anti-crisis development of the restaurant business enterprise during the pandemic and its recession]. Entrepreneurship and Innovation, 11, 2, 7–12. https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.20 [in Ukrainian].

Piatnytska, H. T., Hryhorenko, O. M., & Naidiuk, V. S. (2017). Innovatsii u rozvytku pidpryiemstv restorannoho hospodarstva: mizhnarodni trendy ta ukrainski realii v umovakh dominuvannia rynkovykh zahroz [Innovations in development of restaurant enterprises: international trends and Ukrainian realities in conditions of market threats domination]. Entrepreneurship and Trade, 21, 119–128 [in Ukrainian].

Povorozniuk, I. M. (2021). Innovatsiini tekhnolohii v restorannomu biznesi [Innovative technologies in restaurant business]. Economy and Society, 30. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-17 [in Ukrainian].

Prysakar, I. (2015). Upravlinnia zakladamy restorannoho hospodarstva: avtomatyzatsiia biznes-protsesiv [Management of restaurant industry enetrprises: automation of business activity]. Herald of Kyiv National University of Trade and Economics, 3(101), 1, 60–78 [in Ukrainian].

State Finance Institution for Innovations. (2020, September 17). Tekhnolohii ta innovatsii, yaki zminiuiut restorannyi biznes [Technologies and innovations that are changing the restaurant business]. https://sfii.gov.ua/tehnologii-ta-innovacii-yaki-zminjujut-restorannij-biznes/ [in Ukrainian].

Tomalia, T. S. (2016). Innovatsii v zakladakh restorannoho hospodarstva [Innovation in institutions of restaurant industry]. Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences, 5(1), 185–188 [in Ukrainian].

Tyshchenko, S. V. (2021). Tsyfrovi tekhnolohii v industrii hostynnosti [Digital technologies in the hospitality industry]. Taurida Scientific Herald. Series: Economics, 7, 131–139. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.16 [in Ukrainian].

Zavadynska, O. (2018). Innovatsiini tekhnolohii hospodariuvannia v restorannomu biznesi [Innovative technology management in the restaurant business]. Restaurant and Hotel Consulting. Innovations, 2, 93–102. https://doi.org/10.31866/2616-7468.2.2018.157176 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-30

Як цитувати

Морохович, В., & Морохович, Б. (2023). Digital технології – важливий фактор розвитку ресторанного бізнесу. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 6(1), 27–36. https://doi.org/10.31866/2616-7468.6.1.2023.278469

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ