Форсайт розвитку ресторанного бізнесу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7468.6.1.2023.278468

Ключові слова:

ресторанний бізнес, форсайт, форсайт-сесія, форсайт-предиктори, стратегічна карта, сканування горизонту

Анотація

Актуальність. Вітчизняні економічні суб’єкти від початку коронавірусної пандемії перебувають у стані турбулентності, посиленої ризиками ескалації повномасштабної війни. Невизначеність кризового таймфрейму, а також значні загрози фізичних знищень і фінансових втрат спричиняють потребу пошуку орієнтирів для адаптації й ревіталізації діяльності. Найбільш вразливою до зовнішнього впливу політико-правових, соціально-культурних і технологічних тенденцій, а також коливань кон’юнктури економіки виявилася сфера сервісної діяльності, зокрема ресторанний бізнес. Значущість цього дослідження аргументується внеском останнього у подолання шоку військового вторгнення Росії, що став вирішальним і привернув увагу до його соціально-економічної ролі не лише як організатора харчування і дозвілля населення, але й гарантування продовольчої безпеки. Отже, розвиток ресторанного бізнесу є важливим аспектом підтримки економіки країни як у воєнний, так і поствоєнний час, а перспективність стартапінгу повинна підкріплюватись ґрунтовними прогнозами щодо високого рівня її інвестиційної привабливості. Тому актуальність дослідження полягає в розробці орієнтирів та перспектив розвитку ресторанного бізнесу, що спирається на наукові оцінки, зокрема завдяки форсайту.

Мета дослідження. Мета статті полягає у проведенні форсайт-дослідження ресторанного бізнесу в Україні та обґрунтуванні орієнтирів розвитку з урахуванням трендів і тенденцій ринку. Означена тематика обумовила використання загальнонаукових методів, що сприяли опрацюванню ключових дефініцій та формуванню операційного інструментарію дослідження.

Методи дослідження. Для оцінювання сценаріїв розвитку ресторанного бізнесу було застосовано метод сканування горизонту, який виявив основні тенденції і тренди ринку ресторанних послуг та детермінованих споживчих потреб. Метод моделювання допоміг визначити, яким чином будуть сформовані комунікації в процесі реалізації форсайт-сесій розвитку ресторанного бізнесу. Для оцінювання перспектив розвитку ресторанного бізнесу було зіставлено аспекти діяльності докризового (докарантинного і довоєнного) та очікування (клієнтів, інвесторів, суб’єктів ресторанного бізнесу) поствоєнного періодів.

Результати. Визначено ключовий термін «форсайт» і його основні предиктори. Опрацьовано компоненти комплексного механізму моніторингу та прогнозування: політичний, економічний, технологічний і ринковий форсайт. Представлено огляд найважливіших тенденцій і трендів у національному та глобальному середовищі бізнесу, щоб визначити і деталізувати проблеми та виклики, з якими стикаються ресторанні суб’єкти у майбутньому. Перспективами подальших досліджень є розроблення альтернативних сценаріїв розвитку сфери ресторанного бізнесу через методологію форсайту.

Висновки та обговорення. Форсайт-дослідження ресторанного бізнесу використовують складні методи, але рідко залучають усі зацікавлені сторони, зокрема споживачів. Автори приділяють особливу увагу моніторингу політичного, економічного, технологічного та ринкового середовища, а також цифровим технологіям, які уже сьогодні суттєво змінюють підходи до розвитку бізнесу. Аналіз українських суб’єктів ресторанного бізнесу дозволяє оцінити стратегічні карти як інструмент форсайту, що доповнюється активними методами передбачення. Виходячи з особливостей ресторанного бізнесу та тенденцій ринку, визначено чотири сценарії: кризовий досвід («завмирання й адаптація»); антикризовий бенчмаркінг («глобальні очікування»); проривні інновації («мотиваційний наступ»); реанімаційні сценарії («боротьба і відновлення»). У всіх сценаріях охарактеризовано орієнтири до розвитку ресторанного бізнесу. Вони є практичними для науковців і практиків, оскільки забезпечують основу для розробки та оцінки стратегій розвитку як окремих суб’єктів бізнесу, так і ресторанної сфери в цілому.

Біографії авторів

Людмила Бовш, Державний торговельно-економічний університет

Кандидатка економічних наук

Ігор Комарніцький, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат культурології

Ксенія Приходько, Київський національний університет культури і мистецтв

Викладачка

Оксана Олійник, Київський університет культури

Кандидатка культурології

Посилання

Almquist, W., Fuller, D., Günday, G., Henry, J., & Wells, G. (2023, January 12). Cooking up extraordinary growth for restaurants during a downturn. McKinsey & Company. http://surl.li/fbrdv [in English].

Avhustyn, R. R., & Demikiv, I. O. (2020). Upravlinski innovatsii yak chynnyk pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Management innovations as a factor of improving competitiveness of enterprises]. Efektyvna ekonomika, 4. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.14 [in Ukrainian].

Balatska, N. Yu. (2020). Restorannyi biznes v umovakh pandemii koronavirusu: problemy ta napriamy transformatsii modelei rozvytku [Restaurant business in the condition of the coronavirus pandemic: problems and directions of transformation of development models]. Market Infrastructure, 42, 117–123. http://dx.doi.org/10.32843/infrastruct42-20 [in Ukrainian].

Bosovska, M., Bovsh, L., & Antoniuk, I. (2021). Restoranni taktyky: antypandemichnyi keis [Restaurant tactics: anti-pandemic case. Background]. Foreign Trade: Economics, Finance, Law, 2, 113–132. https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(115)08 [in Ukrainian].

Bovsh, L., Bosovska, M., & Rasulova, A. (2022). Stratehii didzhytal-marketynhu v restorannomu biznesi [Digital marketing strategies in the restaurant business]. Scientia•Fructuosa, 5(145), 74–92. https://doi.org/10.31617/1.2022(145)05 [in Ukrainian].

Bystriakov, I. K., Klynovyi, D. V., & Korzhunova, N. V. (2022). Forsait-pidkhid do orhanizatsii ta finansuvannia staloho hospodariuvannia [Foresight approach to organization and financing of sustainable economic management]. Economy of Ukraine, 4, 3–27. https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.04.003 [in Ukrainian].

Castillo-Camarena, N., & López-Ortega, E. (2021). Technological foresight as support for the planning of research and development centers: the case of EI-UNAM. Foresight, 23(4), 457–476. https://doi.org/10.1108/FS-09-2020-0100 [in English].

Chyhryn, A. (2021, December 29). Zrady ta peremohy ukrainskoho restorannoho biznesu u 2021 rotsi [Betrayals and victories of the Ukrainian restaurant business in 2021]. Bit.ua. https://bit.ua/2021/12/restoranu-2021/ [in Ukrainian].

Conway, M. (2015). Foresight: an introduction. Thinking Futures [in English].

Gokhberg, L. (2013). Indicators for science, technology and innovation on the crossroad to foresight. In D. Meissner, L. Gokhberg, & A. Sokolov (Eds.), Science, technology and innovation policy for the future –potentials and limits of foresight studies (pp. 257–288). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-31827-6_15 [in English].

Gozali, G. (2022). Planning of gastronomic tourism destinations in Balikpapan city. E-Journal of Tourism, 9(2), 210–217. https://doi.org/10.24922/eot.v9i2.88944 [in English].

Kovalov, B. L., Pimonenko, T. V., & Lysenko, A. S. (2017). Perspektyvy rozvytku hotelno-restorannoho biznesu: dosvid Ukrainy ta Yevropeiskoho Soiuzu [Prospects for the Development of Hotel and Restaurant Business: the Experience of Ukraine and the European Union]. Mechanism of Economic Regulation, 4, 92–102. http://surl.li/fbqey [in Ukrainian].

Kryvtsova, M. C. (2020). Vykorystannia forsait-tekhnolohii u stratehichnomu prohnozuvanni rozvytku liudskoho potentsialu rehionu [Foresight technology using in the strategic forecasting of human potential development of the region]. Socio-Economic Research Bulletin, 2(73), 47–60. https://doi.org/10.33987/vsed.2(73).2020.47-60 [in Ukrainian].

Kvitka, S. A. (2016). Forsait yak tekhnolohiia proektuvannia maibutnoho: novitni mekhanizmy vzaiemodii publichnoi vlady, biznesu ta hromadianskoho suspilstva [Foresight as the design technology of the future: the latest mechanisms of interaction of public authorities, business and civil companies]. Public Administration Aspects, 8, 5–15. https://doi.org/10.15421/151635 [in Ukrainian].

Levytska, I. V., & Postova, V. V. (2017). Stratehichne upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv restorannoho biznesu [Strategic management of enterprises restaurant business]. Young Scientist, 2(42), 271–275. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/2/65.pdf [in Ukrainian].

Makian, S., & Nematpour, M. (2022). 7 Foresight thinking and organizational learning: Scenario planning as a DMO crisis management tool. In Z. Ghaderi & A. Paraskevas (Eds.), Organizational Learning in Tourism and Hospitality Crisis Management (pp. 107–118). De Gruyte. https://doi.org/10.1515/9783110679120-007 [in Ukrainian].

Manko, S. (2022, December 28). Yak vyzhyvaly restorany, bary ta kaviarni u 2022 rotsi [How restaurants, bars and coffee shops survived in 2022]. Delo.ua. https://delo.ua/business/yak-vizivali-restorani-bari-ta-kavyarni-u-2022-roci-408841/ [in English].

Marshall, H., Wilkins, K., & Bennett, L. (2023). Story thinking for technology foresight. Futures, 146, Article 103098. https://doi.org/10.1016/j.futures.2023.103098 [in English].

Martin, B. (1993). Research Foresight and the exploitation of science base. HSMO [in English].

Mazaraki, A., Boiko, M., & Okhrimenko, A. (2018). Forsait rozvytku natsionalnoi turystychnoi systemy [Foresight of the development of the national tourism system]. Herald of Kyiv National University of Trade and Economics, 3(119), 5–22. http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/article/view/680 [in Ukrainian].

McCardle, M., White, J. C., & Calantone, R. (2018). Market Foresight and New Product Outcomes. In Innovation and Strategy (Review of Marketing Research, Vol. 15, pp. 169–203). Emerald. https://doi.org/10.1108/S1548-643520180000015009 [in English].

National Bank of Ukraine. (n.d.). Ekonomichni ta finansovi pokaznyky Ukrainy. Retrieved February 21, 2023, from https://bank.gov.ua/ua/statistic/sdds [in Ukrainian].

Prasad, A. (2022, September 6). V Ukraini z pochatku viiny zakrylosia blyzko 7000 restoraniv ta kafe – asotsiatsiia. Forbes. http://surl.li/fbtxs [in Ukrainian].

Prodanova, L. V. (2021). Tekhnolohii forsaitu v suchasnykh ekonomichnykh doslidzhenniakh [Foresight technologies in modern economic research]. Proceedings of Scientific Works of Cherkasy State Technological University. Series: Economic Sciences, 60, 93–107. https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.60.2021.228575 [in Ukrainian].

Sattarzadeh, N., Tsiami, A., Maxim, C., & Iordanova, E. (2023). Awareness and perceptions of ethnic restaurant managers towards authenticity and sensory strategies – a case study of Persian ethnic restaurants in London. International Journal of Gastronomy and Food Science, Article 100679. https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2023.100679 [in English].

Session. (n.d.). In Cambridge Dictionary. Retrieved February 20, 2023, from http://surl.li/fbfli [in English].

Skrypnychenko, M. I. (Ed.). (2021). Instytutsiino-orhanizatsiini osnovy provedennia forsaitdoslidzhennia "Ekonomika Ukrainy –2050" [Institutional and organizational foundations of the foresight study "Economy of Ukraine –2050"] [Collective monograph]. Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine. http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2022/04/Forsite_Ukraine_2050-3.pdf [in Ukrainian].

State Statistics Servic of Ukraine. (n.d.). Statystychna informatsiia [Statistical information]. Retrieved January 31, 2023, from https://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Syliveistr, V. (2021, June 28). TOP-13 trendiv u restorannomu biznesi u 2022 rotsi [TOP-13 trends in the restaurant business in 2022]. Poster. https://joinposter.com/ua/post/restorannitrendy [in Ukrainian].

Tartachnyi, O. (2022, October 22). Vytorh ukrainskykh kafe ta restoraniv vid pochatku viiny zris na 25% [The turnover of Ukrainian cafes and restaurants has increased by 25% since the beginning of the war]. Speka. https://speka.media/vitorg-restoraniv-z-pocatku-viini-zrisna-25-9g1l49 [in Ukrainian].

Trendy restorannoho biznesu v realiiakh Ukrainy: pohliad Vsevoloda Polishchuka [Trends of the restaurant business in the realities of Ukraine: the view of Vsevolod Polishchuk]. (2023, January 31). Restorator. https://www.restorator.ua/post/trends [in Ukrainian].

Verezomska, I., Bovsh, L., Prykhodko, K., & Baklan, Kh. (2022). Kiberzakhyst hotelnykh brendiv [Cyber protection of hotel brands]. Restaurant and Hotel Consulting. Innovations, 5(2), 190–210. https://doi.org/10.31866/2616-7468.5.2.2022.270089 [in Ukrainian].

World Intellectual Property Organization. (2022). Global Innovation Index 2022. Ukraine. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/ua.pdf [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-30

Як цитувати

Бовш, Л., Комарніцький, І., Приходько, К., & Олійник, О. (2023). Форсайт розвитку ресторанного бізнесу. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 6(1), 8–26. https://doi.org/10.31866/2616-7468.6.1.2023.278468

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ