Якість як визначальний фактор задоволення потреб споживачів продукції та послуг ресторанного бізнесу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7468.5.1.2022.260890

Ключові слова:

якість, потреби, управління якістю, система управління якістю продукції та послуг, ресторанний бізнес

Анотація

Актуальність. Наразі ефективність діяльності закладів ресторанного господарства повною мірою залежить від рівня відповідності продукції та послуг вимогам споживачів, де першочергово визначаються потреби і запити споживачів щодо якості продукції та послуг закладів ресторанного господарства. Тому для закладів ресторанного бізнесу актуальним постає питання розуміння сутності такого складного і багатогранного явища, як якість продукції та послуг. Адже глибоке розуміння змістовного наповнення та структури якості сприятиме створенню більш ефективних заходів з удосконалення якості задля надання послуг і виготовлення продукції, які відповідатимуть або навіть перевищуватимуть очікування споживачів, що у результаті сформує основний стратегічний напрям у конкурентній боротьбі в мінливому середовищі функціонування закладів ресторанного господарства.

Мета і методи. Мета – здійснити теоретико-практичний аналіз, систематизацію та узагальнення наукових підходів вітчизняних науковців і зарубіжних учених щодо трактування якості, а також державних стандартів щодо визначення якості продукції та послуг, обґрунтування ролі якості продукції та послуг у задоволенні потреб споживачів закладів ресторанного господарства задля підвищення їх конкурентоспроможності. Методичну основу дослідження формують такі методи наукового аналізу: методи логічного узагальнення, системний, функціональний та системно-структурний аналіз.

Результати. Визначено сутність якості: вона є сукупністю певних характеристик продукції чи послуг, що відповідно до їхнього призначення можуть певною мірою задовольнити існуючі або передбачувані потреби споживачів. Доведено взаємозалежність необхідності забезпечення ресторанними закладами стабільно високого рівня якості продукції та послуг відповідно до вимог і потреб сучасного споживача на ринку товарів та послуг. Зазначено та обґрунтовано необхідність створення і застосування системи управління якістю продукції та послуг, що є ефективним інструментом для підвищення конкурентоздатності ресторанних закладів.

Висновки та обговорення. Результати проведеного наукового дослідження дозволяють стверджувати, що якість стає визначальним фактором для оцінки успішності результатів сервісно-виробничої діяльності ресторанних закладів, а саме виробленої продукції та наданих послуг і є одним із ключових аспектів, що характеризує вимоги споживачів до продукції та послуг. Потреби споживачів, зі свого боку, виступають детермінантою формування необхідності постійного підвищення рівня якості та впровадження системи управління якістю продукції і послуг у ресторанних закладах.

Біографії авторів

Валентина Русавська, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидатка історичних наук

Сергій Неіленко, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат технічних наук

Посилання

Aleksandrova, V. О. (2017). Vyznachennia chynnykiv ta yikh vplyv na rozvytok hotelno-restorannoho biznesu [Determination of Factors and their Influence on Development of Hotel-restaurant Business]. Bulletin of NTU "Kharkiv Polytechnic Institute" (economic sciences), 45(1266), 89–92 [in Ukrainian].

Bloom, J. (2020, 26 March). How are Food Supply Networks Coping With Coronavirus? BBC News. https://www.bbc.com/news/business-52020648 [in English].

Crosby, Ph. B. (1997). The Absolutes of Leadership. Jossey-Bass Publishers. https://archive.org/details/absolutesofleade00cros_1 [in English].

Davydova, O. Iu. (2018). Upravlinnia yakistiu produktsii ta posluh u hotelno-restorannomu hospodarstvi [Management of the Quality of Products and Services in the Hotel and Restaurant Industry]. Vydavnytstvo Ivanchenka I. S. [in Ukrainian].

Deming, W. E. (2012). The Essential Deming: Leadership Principles from the Father of Quality (Orsini J., & Cahill D.D., Eds.). McGraw Hill. [in English].

DP "UkrNDNTs". (2015). Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv [Quality Management Systems – Fundamentals and Vocabulary]. (ISO 9000:2015, IDT), https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209000.pdf [in Ukrainian].

Feigenbaum, A. V., & Feigenbaum, D. S. (2009). The Power of Management Innovation: 24 Keys for Sustaining and Accelerating Business Growth and Profitability. McGraw-Hill [in English].

Hrudtsyna, Yu. V. (2013). Zadovolennia potreb spozhyvacha yak kryterii upravlinnia yakistiu produktsii [Satisfaction of Consumer Needs as a Criterion for Product Quality Management]. Efektyvna Ekonomika, 12. http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=2588 [in Ukrainian].

Hutkevych, S. O., Korinko, M. D., Safonov, Yu. M., Solokha, D. V., Punchak, L. A., & Beliakova, O. V. (2015). Vnutrishnii ekonomichnyi mekhanizm pidpryiemstva [Internal Economic Mechanism of the Enterprise]. Disa plius [in Ukrainian].

Ishikawa, K. (2012). Introduction to Quality Control. Springer [in English].

Kliueva, Yu. S. (2019). Problemy sovershenstvovaniya servisa na predpriyatiyakh gostinichno-restorannogo kompleksa [Problems of Improving Service at the Enterprises of the Hotel and Restaurant Complex]. Management Issues, 3(39), 236–244 [in Russian].

Mulford Hoyos, M., Vergara Castro, L., & Plata de Plata, D. (2014). Tienda Virtual: Social Market Colombia. Multiciencias, 14(3), 268–275 [in English].

Shewhart, W. A., & Deming, W. E. (1986). Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control. Dover Publications [in English].

Strokovych, H. V. (2013). Metodolohichni ta metodychni osnovy stratehichnoho upravlinnia yakistiu funktsionuvannia pidpryiemstva [Methodological and Methodological Bases of Strategic Management of the Quality of Operation of the Enterprise]. Vydavnytstvovo Narodnoi Ukrainskoi Akademii [in Ukrainian].

Tabenska O. I. (2019). Innovatsiini tendentsii rozvytku restorannoho biznesu [Innovative Trends in the Restaurant Business]. Economics. Finance. Law, 1, 31–34 [in Ukranian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

Русавська, В., & Неіленко, С. (2022). Якість як визначальний фактор задоволення потреб споживачів продукції та послуг ресторанного бізнесу. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 5(1), 148–158. https://doi.org/10.31866/2616-7468.5.1.2022.260890

Номер

Розділ

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА