Фулфілмент цифрового маркетингу у ресторанному бізнесі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7468.5.1.2022.260872

Ключові слова:

фулфілмент, цифровий маркетинг, ресторанний бізнес, маркетингова воронка продажів, е-комерція, онлайн-ресторан

Анотація

Актуальність. Фулфілмент цифрового маркетингу дозволяє суб’єктам ресторанного бізнесу диверсифікувати можливості продажів та збільшити економічну вигоду, адже оскільки цифровий простір освоєний недостатньо, тому й пропонує умови безконкурентного середовища – ніші «блакитного океану». Питання імплементації моделей фулфілменту в операційну маркетингову діяльність стали важливою складовою стратегії розвитку в умовах цифровізації та об’єктом дослідження. Актуальність дослідження полягає у визначенні основних аспектів фулфілменту цифрового маркетингу, заснованих на науково обґрунтованих гіпотезах та практичних оглядах.

Мета і методи. Мета статті полягає у дослідженні фулфілменту цифрового маркетингу та обґрунтуванні моделі маркетингової воронки суб’єктів ресторанного бізнесу. Означена для опрацювання наукова тематика зумовила використання комплексу наукових методів і підходів, що дозволили визначити операційні дефініції та побудувати гіпотетичні моделі дослідження. Так, до формування теоретичних положень були застосовані методи аналізу, синтезу, індукції та метод від абстрактного до конкретного. Моделювання було використано для створення формулювання моделей фулфілменту і маркетингової воронки продажів. Для формування рекомендацій щодо фулфілменту цифрового маркетингу суб’єктів ресторанного бізнесу піддали деталізації за принципом доцільності канали комунікації.

Результати. Здійснено операціоналізацію термінів «фулфілмент» та «цифровий маркетинг»; встановлено найбільш актуальні визначення дефініцій. Розглянуто основні типи фулфілменту суб’єктів ресторанного бізнесу. Визначено алгоритмічно та розглянуто основні маркери формування маркетингової воронки продажів. Проведено моніторинг популярності мобільних додатків серед досліджуваної вибірки респондентів, що показало загальні тенденції застосування цифрових технологій на ринку ресторанних послуг.

Висновки та обговорення. Дослідження показало, що фулфілмент цифрового маркетингу у ресторанному бізнесі є актуальним науковим завданням, оскільки дозволяє вивчити і науково обґрунтувати напрями активізації процесів продажів, що є необхідним в умовах конкуренції та коливного локдауну для суб’єктів ресторанного бізнесу. Чисельні наукові праці, використані в дослідженні, підтверджують, що наше інтерпретоване правило імплементації моделей фулфілменту та маркетингової воронки продажів можуть підвищити загальну винагороду ресторану як електронного продавця. Подальші дослідження потребують поглиблення розробок нових типів фулфілменту з огляду на ймовірність виникнення на цифровому ринку інновацій у технологіях сервісів і розрахунків, а також вивчення конкурентних реакцій бізнес-суб’єктів та клієнтів на імплементацію цифрових трендів.

Біографії авторів

Людмила Бовш, Державний торговельно-економічний університет

Кандидатка економічних наук

Ігор Комарніцький, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат культурології

Ксенія Приходько, Київський національний університет культури і мистецтв

Викладачка

Посилання

Andari, A. P., Subali, St. B. W., & Trisnawati, J. D. (2018). The Analysis of Logistics at McDonald’s Restaurant Denpasar Bali. Proceedings of the 15th International Symposium on Management (INSYMA 2018). http://dx.doi.org/10.2991/insyma-18.2018.50 [in English].

Chaveesuk, S., Khalid, B., & Chaiyasoonthorn, W. (2021). Digital Payment System Innovations: A Marketing Perspective on Intention and Actual use in the Retail Sector. Innovative Marketing, 17(3), 109–123. http://dx.doi.org/10.21511/im.17(3).2021.09 [in English].

Chomiak-Orsa, I., & Liszczyk, K. (2020). Digital marketing as a digital revolution in marketing communication. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2(56), 9–19. http://dx.doi.org/10.15611/ie.2020.2.01 [in English].

Chukhraieva, N. M. (2017, March 29–30). Fulfilment yak instrument rozvytku lohistychnoi infrastruktury v Ukraini [Fulfillment as a Tool for the Development of Logistics Infrastructure in Ukraine]. In H. O. Shvydanenko (Ed.), Innovatsiine pidpryiemnytstvo: stan ta perspektyvy rozvytku [Innovative Entrepreneurship: State and Prospects of Development], II All-Ukrainian scientific-practical conference (pp. 215–217), Kyiv, Ukraine. Vadym Hetman Kyiv National University of Economics. https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/21478 [in Ukrainian].

Coronado, V. (2015, September 18). E-Commerce Fulfillment : The Evolution from Warehouse and Distribution Centers to Mega Fulfillment Centers. https://www.linkedin.com/pulse/e-commerce-fulfillment-evolution-from-warehouse-centers-coronado [in English].

Dorosh-Kizym, M., Dadak, O., & Hachek, T. (2018). Lohistychni posluhy yak nevidiemnyi kompleks elektronnoi komertsii [Logistics Services as an Integral Part of E-commerce]. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series "Economical Sciences", 20(91), 51–56. https://doi.org/10.32718/nvlvet9111 [in Ukrainian].

Druziuk, Ya. (2020, March 19). 50+ zakladiv i 5 servisiv dlia dostavky yizhi. Shcho i yak zamovyty dodomu: velykyi hid [50+ Establishments and 5 Services for Food Delivery. What and How to Order at Home: a Great Guide]. https://www.the-village.com.ua/village/food/food-guide/295465-dostavka-guide-quarantine-2020 [in Ukrainian].

Faisal, A. (2016). Marketing Strategies in Online/Digital Marketing. Account and Financial Management Journal, 1(8), 479–486. http://dx.doi.org/10.18535/afmj/v1i8.01 [in English].

Fikar, C., & Gronalt, M. (2018, September). Agent-based Simulation of Restaurant Deliveries Facilitating Cargo-bikes and Urban Consolidation. In HMS, 20th International Conference on Harbour, Maritime & Multimodal Logistics Modelling and Simulation, Budapest, Hungary. http://dx.doi.org/10.46354/i3m.2018.hms.002 [in English].

Gedik, Y. (2020). A New Window in Marketing: Digital Marketing. Journal of Business in the Digital Age (JOBDA), Jun 29, 63–75. http://dx.doi.org/10.46238/jobda.726408 [in English].

Gielens, K., Gijsbrechts, E., & Geyskens, I. (2020). Navigating the Last Mile: The Demand Effects of Click-and-Collect Order Fulfillment. Journal of Marketing, 85(4), 158–178. http://dx.doi.org/10.1177/0022242920960430 [in English].

Gijsbrechts, E., Campo, K., & Vroegrijk, M. (2018). Save or (Over-) Spend? The Impact of Hard- Discounter Patronage on Consumer Grocery Spending. International Journal of Research in Marketing, 35(2), 270–288 [in English].

Govoni, N. A. (n.d.). Fulfillment. In Dictionary of Marketing Communications. http://dx.doi.org/10.4135/9781452229669.n1386 [in English].

Hollis, J. (2021). Food Purchases in an Online Virtual Restaurant. Current Developments in Nutrition, 5(2), 554–554. http://dx.doi.org/10.1093/CDN/NZAB043_006 [in English].

Hutchison, T. (2008). E-commerce: Product Ordering and Fulfillment. Web Marketing for the Music Business, 135–146. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-240-81044-7.00009-2 [in English].

Interkassa. (2021, April 7). Shcho take fulfilment, ta yakym kompaniiam vin potriben? [What is Fulfilment, and Which Companies Need it?] https://www.interkassa.com/ua/blog/chto-takoe-fulfilment-i-kakim-kompaniyam-on-nuzhen/ [in English].

Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Harvard Business School Press [in English].

Kocher, M.-M. (2006). Fulfillment іm Electronic Commerce. Deutscher Universitäts-Verlag. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8350-9325-6_3 [in German].

Kvitka, A., Kramarenko, A., Davydov, D., Pasmor, M., & Diachek, O. (2021). Digital Business Research for Small and Medium-sized Enterprises: The Case of Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 19(1), 177–184. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.19(1).2021.15 [in English].

Machado, J. V. M. (2021, Juli 29). Restaurantes em Formato Dark Kitchen: Inovação Smart Para Uma Era Informatizada. Publicação Acadêmica. http://dx.doi.org/10.17771/pucrio.acad.53958 [in Portuguese].

Morris, N. (2009, May 11). Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 10, 384–387. http://dx.doi.org/10.1057/dddmp.2009.7 [in English].

Niels, A., Agatz, H., Fleischmann, M., & Jo van Nunen, A. E. E. (2008). E-fulfillment and Multi-channel Distribution. European Journal of Operational Research, 187(2), 339–356 [in English].

Park, J. (2021). Culture Learning in a Daily Space of Kitchen: the Case of Korean Digital Kitchen. Smart Learning Environments, 8(32). http://dx.doi.org/10.1186/s40561-021-00178-3 [in English].

Rasulova, A. M. (2015). Lohistychne upravlinnia pidpryiemstvamy restorannoho hospodarstva [Logistics Management of Restaurant Business Enterprises]. Investytsii: Praktyka ta Dosvid, 16, 74–79. http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2015/17.pdf [in Ukrainian].

Saveetha, D., & Maragathem, Dr. G. (2021). Online Customer Reviews of a Restaurant Using Blockchain. Vebology, 18, 269–277. http://dx.doi.org/10.14704/WEB/V18SI02/WEB18071 [in English].

Shailendra Darekar, P., Kiran Shende, M., & Hammad Shaikh. (2020). To Study the Awareness and Emerging Concept of Dark Kitchen from Customer’s Perspective. Journal of Xidian University, 14(5), 602–612. http://dx.doi.org/10.37896/jxu14.5/063 [in English].

Shaleva, O. I. (2017). Fulfilment u lohistychnii infrastrukturi vitchyznianoi internet-torhivli [Fulfillment in the Logistics Infrastructure of Domestic E-commerce]. Global and National Problems of Economy, 19, 296–301. http://global-national.in.ua/archive/19-2017/59.pdf [in Ukrainian].

Shanker, S., Sharma, H., & Barve, A. (2021). Assessment of Risks Associated With Third-party Logistics in Restaurant Supply Chain. Benchmarking: An International Journal, 28(8), 2432–2464. http://dx.doi.org/10.1108/bij-06-2020-0343 [in English].

Sun, L., Lyu, G., Yu, Y., & Teo, C. (2020). Fulfillment by Amazon Versus Fulfillment by Seller: An Interpretable Risk-adjusted Fulfillment Model. Naval Research Logistics (NRL), 67(8), 627–645. http://dx.doi.org/10.1002/nav.21897 [in English].

Timofeev, O. (2021, November 1). Kak Sozdat’ Fenomenal’nuyu Voronku Prodazh [7 Etapov Avtomatizatsii Biznesa ot Olesya Timofeeva] [How to Create a Phenomenal Sales Funnel [7 Stages of Business Automation by Oles Timofeev]]. https://genius.space/ua/lab/kak-sozdat-fenomenalnuyu-voronku-prodazh-7-etapov-avtomatizatsii-biznesa-ot-olesya-timofeeva/ [in Russian].

Vinayak, D., Ranjan, V., Masiwal, N., & Verma, N. (2013). e-Restaurant: Online Restaurant Management System for Android. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 3(1). http://dx.doi.org/10.14569/specialissue.2013.030108 [in English].

Volokh, D. (2014, November 19). Fulfilment po-ukrainsky: draiver abo halmo rozvytku rynku [Fulfillment in Ukrainian: a Driver or a Brake on Market Development]. http://tochka365.com.ua/news/fulfilment-po-ukrainski-drayver-ili-tormoz-razvitiya-rynka [in Ukrainian].

Yunipost. (2021, August 17). Yak obraty fulfilment-operatora? [How to Choose a Fulfillment Operator?]. https://webpromoexperts.net/ua/blog/kak-vybrat-fulfilment-operatora/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

Бовш, Л., Комарніцький, І., & Приходько, К. (2022). Фулфілмент цифрового маркетингу у ресторанному бізнесі. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 5(1), 37–51. https://doi.org/10.31866/2616-7468.5.1.2022.260872

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ