Система контролінгу в готельно-ресторанному бізнесі: концептуальний підхід

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7468.4.2.2021.249075

Ключові слова:

контролінг, системи контролінгу, удосконалення системи контролінгу, концептуальна адаптивна модель, концептуальне бачення, готельно-ресторанний бізнес, індустрія гостинності

Анотація

Актуальність. В сучасних кризових умовах ведення готельно-ресторанного бізнесу у розрізі забезпечення ефективності управлінської складової актуалізується застосування контролінгу як елементу антикризового управління в індустрії гостинності, що дозволяє перевести управління підприємством на якісно новий рівень за допомогою оцінки, координації, узгодження, оптимізації та контролю діяльності всіх служб та підрозділів, які функціонують на ньому.

Метою статті є розроблення та обґрунтування концептуальних теоретико-методологічних положень і практичних рекомендацій щодо удосконалення системи контролінгу в готельно-ресторанному бізнесі.

Методи дослідження. При формуванні методики концептуального бачення системи контролінгу в готельно-ресторанному бізнесі та основних напрямів її застосування використано сукупність загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: спостереження, моделювання, аналізу і синтезу, порівняння, стратегічного аналізу, абстрактного моделювання та історико-логічний.

Результати. Визначено та обґрунтовано ключові особливості удосконалення системи контролінгу на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Проаналізовано етапи її створення, зокрема підготовку, впровадження та автоматизацію. Окреслено основні концептуальні засади удосконалення системи контролінгу у сфері гостинності. Спроєктовано та обґрунтовано концептуальну адаптивну модель удосконалення системи контролінгу в готельно-ресторанному бізнесі, яка характеризується комплексністю та циклічністю і складається із трьох кіл (внутрішнього, середнього та зовнішнього), для кожного з яких визначені параметри витікання та взаємозв’язку.

Висновки та обговорення. Наукова новизна одержаних результатів полягає в проєктуванні та обґрунтуванні концептуальної адаптивної моделі удосконалення системи контролінгу на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу, що має циклічний характер і дозволяє забезпечувати безперервне та постійне удосконалення як системи контролінгу, так і підприємства в цілому. Практичне значення одержаних результатів виявляється у можливості застосування розроблених та обґрунтованих теоретико-методологічних і прикладних концептуальних аспектів у реальній бізнес-практиці підприємств готельно-ресторанного бізнесу з метою забезпечення ефективності їх функціонування та підвищення конкурентоспроможності на ринку послуг України і закордону.

Біографії авторів

Лілія Гончар, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат економічних наук

Ольга Аухімік, Київський національний університет культури і мистецтв

Магістр

Посилання

Bieliakova, N. S., & Khmurova, V. V. (2021). Osoblyvosti zabezpechennia kontrolinhu ta realizatsii yoho v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Features of controlling and its implementation in the enterprise management system]. Modern Economics, 26, 12–16 [in Ukrainian].

Britchenko, I. H., & Kniazevych, A. O. (2015). Kontrolinh [Controlling]. Volynski oberehy [in Ukrainian].

Herasymenko, V. M. (2018). Mistse kontrolinhu v systemi pidvyshchennia efektyvnosti menedzhmentu orhanizatsii [The place of controlling in the system of improving the management of the organization]. The Bulletin of Transport and Industry Economics, 61, 174–179 [in Ukrainian].

Hiatt, J. M. (2006). ADKAR: a Model for Change in Business, Government and our Community. Prosci Research [in English].

Honchar, L., & Aukhimik, O. (2021). Formation of the control system at the enterprises of hotel and restaurant business: theoretical and methodological aspect. In European Vector of Development of the Modern Scientific Researches [Collective monograph] (pp. 227–248). Baltija Publishing [in English].

Kaplina, A. I. (2021). Kontrolinh yak instrument upravlinnia pidpryiemstvom [Controlling as a tool of enterprise management]. Economy and Society, 23. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-16 [in Ukrainian].

Kotter, J. P. (1995). Leading Change: Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business Review. 73(2), 59–67 [in English].

Lozhachevska, O. M., Zaiats, O. V., Vynohradova, K. V., & Kuzhel, Ya. H. (2020). Mistse kontrolinhu v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [The place of controlling in the enterprise management system]. Molodyi Vchenyi, 4(80), 331–335. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-68 [in Ukrainian].

Mann, R., & Mayer, E. (2000). Controlling für Einsteiger. Rezeptbuch zum Selbstaufbau eines Gewinn Steuerungssystems (Ringeinband). Haufe-Lexware[in German].

Pizhuk, O. I., Bodrov, V. H., & Mynchynska, I. V. (2019). Kontrolinhu v upravlinni pidpryiemstvom [Controlling in Enterprise Management]. University of the State Fiscal Service of Ukraine [in Ukrainian].

Tereshchenko, T. O., Zhuravel, M. O., & Humeniuk, M. O. (2017). Finansovyi kontrolinh u systemi upravlinnia kompaniieiu. [Financial controlling in the management system of the company]. Global and National Problems of Economics, 20, 584–588 [in Ukrainian].

Vikhanskii, O. S., & Naumov, A. I. (2006). Menedzhment [Management]. Jekonomist [in Russian].

Volkova, M. V. (2018). Kontrolinh [Controlling]. Kharkiv national university of om Beketov municipal economy [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Як цитувати

Гончар, Л., & Аухімік, О. (2021). Система контролінгу в готельно-ресторанному бізнесі: концептуальний підхід. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 4(2), 235–247. https://doi.org/10.31866/2616-7468.4.2.2021.249075

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ