Оцінка бальнеологічних ресурсів для потреб курортних закладів розміщення Івано-Франківської області

Автор(и)

  • Володимир Клапчук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1788-794X
  • Леся Польова Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2971-5993
  • Ігор Макарук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4928-4679
  • Раїса Загнибіда Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9583-9973

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7468.4.1.2021.234825

Ключові слова:

рекреація, курорт, бальнеологія, мінеральні води, лікувальні грязі, озокерит

Анотація

Актуальність. Основними природними рекреаційними ресурсами Івано-Франківської області є бальнеологічні, до яких відносяться лікувальні мінеральні води, лікувальні грязі та озокерит. Вагоме місце посідають мінеральні води і, особливо, лікувальні.

Мета і методи. Метою дослідження є теоретико-методологічне обґрунтування перспектив розвитку бальнеологічних туристично-рекреаційних ресурсів Івано-Франківської області. Для здійснення цього дослідження використано низку загальнонаукових методів, підходів і прийомів, що застосовуються у суспільній географії. Авторами розроблено нову методику оцінки природних рекреаційних ресурсів. У цьому дослідженні – на прикладі бальнеологічних ресурсів Івано-Франківської області.

Результати. У науковому дослідженні розглядаються оціночні особливості поширення і розвитку бальнеологічних туристично-рекреаційних ресурсів Івано-Франківської області. Ґрунтовно аналізується потенціал курортного лікування, який використовується не у повному обсязі. У статті автори пропонують активізувати розвиток бальнеологічного ресурсного потенціалу Івано-Франківської області. Окрім того, пропонується здійснити поділ курортів регіону відповідно до спеціалізації, яка відповідатиме певному виду ефективного лікування захворювання.

Висновки та обговорення. Дослідженням підтверджено, що Івано-Франківська область володіє унікальними рекреаційно-туристичними ресурсами. Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні перспективності розвитку бальнеологічних туристично-рекреаційних ресурсів для потреб курортних закладів розміщення на Прикарпатті. Практичне значення одержаних результатів виявляється у можливості застосування комплексної моделі розвитку бальнеологічних туристично-рекреаційних ресурсів в Івано-Франківській області.

Біографії авторів

Володимир Клапчук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Доктор історичних наук

Леся Польова, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кандидатка педагогічних наук

Ігор Макарук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кандидат політичних наук

Раїса Загнибіда, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кандидатка педагогічних наук

Посилання

Cherchyk, L., Yerko, I., Kolenda, N., & Mishchenko, O. (2014). Suchasnyi stan rozvytku turystychno-rekreatsiinoho kompleksu Volynskoi oblasti [The current state of development of the tourist and recreational complex of the Volyn region] [Monograph]. Skhidnoievropeiskyi natsionalnyi universytet imeni Lesi Ukrainky [in Ukrainian].

Ekolohichnyi pasport Ivano-Frankivskoi oblasti za 2018 rik [Ecological passport of Ivano-Frankivsk region for 2018]. (2019). https://cutt.ly/GzUOBzk [in Ukrainian].

Havryliuk, O. V. (2008). Problemy i perspektyvy ratsionalnoho vykorystannia rekreatsiinykh resursiv Ivano-Frankivskoi oblasti [Problems and prospects of rational use of recreational resources of Ivano-Frankivsk region]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. Kotsiubynskoho, 15, 85–91 [in Ukrainian].

Herasymenko, V. H., Bedradina, H. K., Halasiuk, S. S., Halasiuk, K. A., & Davidenko, I. V. (2016). Otsinka turystychno-rekreatsiinoho potentsialu rehionu [Assessment of the tourist and recreational potential of the region] [Monograph]. Odessa National Economic University [in Ukrainian].

Klapchuk, V. M. (2012). Turyzm i kurortne hospodarstvo Halychyny [Tourism and resort economy of Galicia] [Monograph]. Foliant [in Ukrainian].

Klapchuk, V. M., Klapchuk, O. O., & Klapchuk, M. V. (2013). Metodyka otsinky turystychno-rekreatsiinykh resursiv administratyvnykh raioniv Ivano-Frankivskoi oblasti dlia stratehichnykh potreb rozvytku turystychno-rekreatsiinoi diialnosti [Methods for assessing the tourist and recreational resources of the administrative districts of Ivano- Frankivsk region for the strategic needs of the development of tourist and recreational activities.]. Karpatskyi krai, 3, 119–132 [in Ukrainian].

Kravtsiv, V. S., Hryniv, L. S., Kopach, M. V., & Kuzyk, S. P. (1999). Naukovo-metodychni zasady reformuvannia rekreatsiinoi sfery [Scientific and methodological principles of reforming the recreational sphere]. Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine [in Ukrainian].

Liubitseva, O. O. (2002). Rynok turystychnykh posluh (heoprostorovi aspekty)[Market of tourist services (geospatial aspects)]. Alterpres [in Ukrainian].

Mineralni resursy Ukrainy. (n.d.). Stan zapasiv korysnykh kopalyn [The state of mineral reserves]. http://minerals-ua.info/stan-zapasiv.php [in Ukrainian].

Rajchel, L. (2017). Potencjał balneologiczny województwa małopolskiego [Balneological potential of the Małopolskie voivodship]. Acta Balneologica, 4(154), 319–323 [in Polish].

Shablii, O. I. (2001). Suspilna heohrafiia: teoriia, istoriia, ukrainoznavchi studii [Social geography: theory, history, Ukrainian studies]. Ivan Franko National University of Lviv [in Ukrainian].

Smyrnov, I. H. (2009). Lohistychne otsiniuvannia rekreatsiino-turystychnykh ob’iektiv ta resursiv (u konteksti lohistychnoi modeli staloho rozvytku turyzmu) [Logistic evaluation of recreational and tourist facilities and resources (in the context of the logistics model of sustainable tourism development)]. Velyka Volyn, 42, 239–246 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Як цитувати

Клапчук, В., Польова, Л., Макарук, І., & Загнибіда, Р. (2021). Оцінка бальнеологічних ресурсів для потреб курортних закладів розміщення Івано-Франківської області. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 4(1), 12–27. https://doi.org/10.31866/2616-7468.4.1.2021.234825

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ