Управління сталим розвитком закладів готельного бізнесу: статистичний та економетричний аналіз

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7468.3.2.2020.219714

Ключові слова:

розвиток підприємств, управління, готельний бізнес, сталий розвиток, механізм, аналіз

Анотація

Актуальність. Кризові процеси у розвитку закладів готельного бізнесу, спричинені впливом пандемії, актуалізують пошук нових підходів до оцінки та планування їх подальшої діяльності.

Мета і методи. Мета статті полягає в оцінці ефективності управління розвитком закладів готельного бізнесу та обґрунтуванні механізму забезпечення їх сталого розвитку. У статті використано сукупність методів: гіпотетично-дедуктивного (при доведенні гіпотези щодо важливості сталого розвитку закладів готельного бізнесу), статистичного та економетричного аналізу (для оцінки сучасного стану та особливостей функціонування закладів готельного бізнесу), графічного (для наочного відображення запропонованого механізму забезпечення сталого розвитку закладів готельного бізнесу).

Результати. Роль закладів готельного бізнесу оцінено за допомогою аналізу динаміки кількості суб’єктів його господарювання, кількості зайнятих працівників у суб’єктів господарювання готельного бізнесу, а також обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання готельного бізнесу. У статті запропонована економетрична модель та здійснені як статистична оцінка вхідних даних моделі, так і перевірка її адекватності. Доведено, що важливим є підхід до сталого розвитку на всіх рівнях: індивідуальному, корпоративному та державному.

Висновки та обговорення. Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні доцільності запровадження механізму сталого розвитку закладів готельного бізнесу на основі аналізу кращого світового досвіду, а також статистичної та економетричної оцінки сучасного стану та особливостей функціонування закладів готельного бізнесу в Україні. Практичне значення одержаних результатів виявляється у забезпеченні ефективності функціонування закладів готельного бізнесу, підвищенні лояльності працівників та клієнтів, формуванні позитивної ділової репутації, створенні умов для відновлення галузі.

Біографія автора

Inna Khovrak, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Доктор економічних наук, доцент

Посилання

Deloitte. (2020). Hospitality sentiment survey (COVID-19): Re-opening and arriving at the new normal. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mu/Documents/life-sciences-health-care/mu-hc-mauritius-hospitality-survey-noexp.pdf [in English].

Hall, C., Michael, S., & Gössling, S. (2020). Pandemics, transformations and tourism: Be careful what you wish for. Tourism Geographies, 22(3), 577–598 [in English].

Hu, L., & Olivieri, M. (2020). Social media management in the traveller’s customer journey: an analysis of the hospitality sector. Current Issues in Tourism. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1819969 [in English].

Jiang, Y., & Wen, J. (2020). Effects of COVID-19 on hotel marketing and management: A perspective article. . International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32 (8), 2563–2573 [in English].

Jones, P., & Comfort, D. (2020). A commentary on the COVID-19 crisis, sustainability and the service industries. Journal of Public Affairs, 20(4), e2164. https://doi.org/10.1002/pa.2164 [in English].

Khovrak, I. (2020). Higher education institutions as a driver of sustainable social development: Polish experience for Ukraine. Environmental Economics, 11(1), 1–13. http://dx.doi.org/10.21511/ee.11(1).2020.01 [in English].

Mingotto, E., Montaguti, F., & Tamma, M. (2020). Challenges in re-designing operations and jobs to embody AI and robotics in services. Findings from a case in the hospitality industry. Electronic Markets. https://doi.org/10.1007/s12525-020-00439-y [in English].

Mohammed, A., & Al-Swidi, A. (2020). The mediating role of affective commitment between corporate social responsibility and eWOM in the hospitality industry. Journal of Sustainable Tourism. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1818086 [in English].

Moyle, B., Moyle, C., Ruhanen, L., Weaver, D., & Hadinejad, A. (2020). Are we really progressing sustainable tourism research? A bibliometric analysis. Journal of Sustainable Tourism. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1817048 [in English].

Stafford, M. (2020). Connecting and Communicating with the Customer: Advertising Research for the Hospitality Industry. Journal of Advertising. https://doi.org/10.1080/00913367.2020.1813663 [in English].

State Statistics Service of Ukraine. (2020). Analitychni Materialy [Analytical Materials]. http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Trunina, I. M., Bilyk, M. Y., & Chumakova, A. G. (2019). Klasterzatsiya kak osnova ustoychivogo razvitiya turisticheskoy industrii [Clustering as a Basis for Sustainable Development of the Tourism Industry]. Tourism and Hospitality, 2, 9–16 [in Ukrainian].

Trunina, I., Khovrak, I., & Bilyk, M. (2019). Increasing social responsibility in tourism based on volunteer tourism. SHS Web of Conferences, 67(1), 06054. https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706054 [in English].

Trunina, I., Zagirniak, D., Pryakhina, K., & Bezugla, T. (2020). Diagnostics of the enterprise personnel sustainability. Problems and Perspectives in Management, 18(2), 382–395. https://doi.org/10.21511/ppm.18(2).2020.31 [in English].

World Trade Organization. (2020). Trade in Services in the Context of COVID-19: WTO Information Note. https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/services_report_e.pdf [in English].

Yang, Y., Zhang, H., & Chen, X. (2020). Coronavirus pandemic and tourism: Dynamic stochastic general equilibrium modeling of infectious disease outbreak. Annals of Tourism Research, 83. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102913 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-21

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ