DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.2.2.2019.188210

Організаційно-правові форми підприємництва в готелях: аргументи щодо вибору

Mykhailo Manov, Tetiana Tkachenko

Анотація


Актуальність. На сьогодні сфера гостинності і у тому числі готельний бізнес динамічно зростають і стають важливою складовою національної економіки. Потенційно висока рентабельність при відносно невеликих початкових капіталовкладеннях обумовлюють інвестиційну привабливість готельного бізнесу для інвесторів. При створенні готелів інвестори мають визначити організаційно-правову форму господарювання, розробити організаційно-економічний механізм управління підприємством, який дозволить зберігати та зміцнювати стійку позицію підприємства на конкурентному ринку, задовольняти потреби споживачів, адекватно й оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища та стабільно розвиватися.

Предметом дослідження є особливості вибору оптимальної організаційно-правової форми господарювання в готельному бізнесі.

Мета дослідження полягає у визначенні факторів впливу на вибір організаційно-правових форм підприємництва в готельному бізнесі.

Методи дослідження. Дослідження проводилося шляхом опрацювання законодавчих актів України, наукових публікацій із питань управління готелями, даних статистики, експертних оцінок.

Результати. Основні теоретичні і практичні результати, що визначають новизну і практичну значущість дослідження, полягають у визначенні організаційно-правової форми підприємництва як одного з ключових елементів в ефективному управлінні готелем.

Висновки та обговорення. Встановлено, що організаційно-економічний механізм господарювання, і зокрема організаційно-правова форма підприємництва, є одним із важливих чинників забезпечення довгострокової конкурентоспроможності готелів. Вибір оптимальної організаційно-правової форми підприємництва залежить від масштабу бізнесу та інших чинників.

Ключові слова


готелі; гостинність; організаційно-правова форма підприємництва; фізична особа – підприємець; господарське товариство

Повний текст:

PDF

Посилання


Annual Report. (2017). World Tourism Organization. Retrieved from https://www.unwto.org/publication/unwto-annual-report-2017 [in English].

Ansoff, H.I., Kipley, D., Lewis, A.O., Helm-Stevens, R., & Ansoff, R. (2019). Implanting Strategic Management (3rd ed.). San Diego,CA: Palgrave Macmillan [in English].

Kilkist turystiv, obsluhovanykh turoperatoramy ta turahentamy, za vydamy turyzmu [Number of tourists served by tour operators and travel agents by type of tourism]. (2019). State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Melnychenko, S.V. (2014). Hotelni merezhi na rynku turystychnykh posluh Ukrainy [Hotel chains in the tourist services market of Ukraine]. Herald of the Kyiv National University of Trade and Economics, 3, 5–15. Retrieved from: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2014/03/2.pdf [in Ukrainian].

Porter, M.E. (1998). On Competition. Boston, MA: Harvard Business School [in English].

Smolin, I.V. (2004). Stratehichne planuvannia rozvytku orhanizatsii [Strategic planning of organization development]. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi torhovo-ekonomichnyi universytet [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Mykhailo Manov, Tetiana Tkachenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |