DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.2.2.2019.188204

Гастрономічні фестивалі як форма подієвого туризму та розвитку ресторанного бізнесу

Mykola Ohiienko, Alona Ohiienko

Анотація


Актуальність. У статті досліджено процес впливу розвитку туризму на підняття економічного рівня регіонів України та держави в цілому. Туризм є одним із таких бюджетоформуючих факторів. Нами охарактеризовано потенціал подієвого туризму. Гастрономічні фестивалі розглянуто як основну форму подієвого туризму Миколаївщини. Надходження прибутку від туризму є суттєвим, отже регіон отримує вигоди завдяки певній події. Нами стверджено, що подієвий туризм часто передбачає певну пізнавальну складову, долучення туристів до місцевої культури. Його можна класифікувати за типом події та за її масштабом.

Мета і методи. Метою статті є дослідження теоретичних аспектів розвитку подієвого туризму регіону, аналіз сучасного стану гастрономічного туризму в Україні та Миколаївській області, виявлення перспектив та шляхів розвитку регіонального подієвого гастрономічного туризму. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених щодо розвитку подієвого туризму, статистичні дані Державної служби статистики України. В основу реалізації визначеної мети покладено системний підхід до досліджуваних проблем та використано різноманітні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження.

Результати. Встановлено, що особливостями подієвого туризму є: відсутність сезонності; можливість прогнозування; масовість; інтерактивність; інноваційність; регулярність подій; стимулювання повторного відвідування дестинацій; видовищність. На підставі даних Державної служби статистики України за останній рік досліджено кількість туристів, які подорожували з метою організації дозвілля по Україні та Миколаївській області відповідно. Тому, зважаючи на велику частку туристичних подорожей із метою відпочинку і розваг, запропоновано під час планування стратегії розвитку туризму регіону звернути увагу саме на розвиток подієвого туризму.

Висновки та обговорення. Проведено аналіз основних напрямків подієвого туризму в Україні, а саме гастрономічних фестивалів та конкурсів. Наведено коротку характеристику гастрономічних фестивалів Миколаївської області. Наголошено на важливості розвитку гастрономічних фестивалів та конкурсів області. Особливу увагу приділено впливу громадських організацій, а саме Асоціації кулінарів України, активна робота членів якої на території України та Миколаївської області дозволила підвищити потенціал подієвого туризму шляхом організації чисельних конкурсів, чемпіонатів із кулінарного мистецтва та сервісу в рамках гастрономічних фестивалів.

Ключові слова


подієвий туризм; івент; гастрономічний туризм; туристичні ресурси; атракція; гастрономічні тури; кулінарні конкурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Beidyk, O.O. (2001). Rekreatsiino-turystski resursy Ukrainy: metodolohiia ta metodyka analizu, terminolohiia, raionuvannia [Recreational tourism resources of Ukraine: methodology and methodology of analysis, terminology, zoning] [Monograph]. Kyiv: VPTs "Kyivskyi Universytet" [in Ukrainian].

Levytska, I.V., Korzh, N.V., Kiziun, A.H., & Onyshchuk, N.V. (2013). Stratehiia rehionalnoho rozvytku turyzmu [Regional Tourism Development Strategy] [Monograph]. Vinnytsia [in Ukrainian].

Liubitseva, O.O., Pankova, Ye.V., & Stafiichuk, V.I. (2013). Turystychni resursy Ukrainy [Tourist resources of Ukraine]. Kyiv: Alterpres [in Ukrainian].

Ohiienko, M.M., Ohiienko A.V., & Yatsenko, Ya.M (2018). Analiz ta perspektyvni napriamy rozvytku turyzmu na Mykolaivshchyni [Analysis and perspective directions of tourism development in Mykolaiv region]. Scientific bulletin of Mykolaiv V.O.Sukhomlynkyi national university. Economics, 2 (11), 63–69. Retrieved from http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Econom-visnyk-11-13.pdf [in Ukrainian].

Oliinyk, V.V., & Shykina, O.V. (2016). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku podiievoho turyzmu na terytorii Ukrainy [The current state and prospects of event tourism development in Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 12, 460–463. Retrieved from http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5567/1B8.pdf [in Ukrainian].

Pro turyzm [About tourism]. № 324/95-VR. (2018) [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku Mykolaivskoi oblasti na period do 2020 roku [Strategy of development of the Nikolaev area for the period till 2020]. (2015). Retrieved from http://www.mk.gov.ua/ua/economy/strateg [in Ukrainian].

Tkachenko, T.I. (2006). Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu [Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities] [Monograph]. Kyiv: KNTEU [in Ukrainian].

Tyshchenko, P.V. (2011). Teoretychni aspekty ta rozvytok podiievoho turyzmu rehionu [Theoretical aspects and development of event tourism in the region]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika, 33, 4, 124–128. Retrieved from https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/4885 [in Ukrainian].

UkrTurizm. Ukrainskii turisticheskii portal [UkrTourism. Ukrainian tourist portal]. (2019). Retrieved from http://www.ukrtourism.com/ [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Mykola Ohiienko, Alona Ohiienko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |