DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.2.1.2019.170431

Теорeтичні oснови забезпечення безпеки в сфері пoслуг

Liudmyla Maliuk, Liudmyla Varypaieva

Анотація


Метa дослідження – проаналізувати наукoві погляди на безпеку людини у сучасному світі та надати теоретичні уявлення щодо створення системи забезпечення безпеки споживачів в сфері обслуговування.

Метoди дослідження полягають у систематизації інформації щодо безпеки надання послуг з обслуговування у готельно-ресторанній сфері в Україні.

Науковa новизна статті полягає у підвищенні усвідомлення підприємців в цінності людської особистості та необхідності змін у відношенні до важливості безпеки надання послуг в сфері обслуговування.

Виснoвки та обговорення. У статті визначено широке коло загроз, що виникають при різних видах взаємодій між постачальником та споживачем послуг, і які свідчить про те, що в сучасних умовах для забезпечення комерційній діяльності закладів, які надають готельні ресторанні послуги забезпечення безпеки споживачів окремими заходами і діями обійтися не вдається. Потрібна постійно діюча система, що охоплює усе різноманіття форм і методів забезпечення безпеки як споживачів так і персоналу закладів сфери обслуговування.

Ключові слова


теорія безпеки; заходи безпеки; безпека; сфера послуг; готельно-ресторанне господарство

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro zakhyst prav spozhyvachiv [On consumer rights protection]. № 3161-IV, st. 137. (2005) [in Ukrainian].

Pro bezpechnist ta yakist kharchovykh produktiv [About the safety and quality of food products]. № 50, st. 533. (2005) [in Ukrainian].

Spetcialnye gigienicheskie pravila [Special hygiene rules]. № 854, 9.04.2004, Strasburg, st. 148. (2004) [in Russian].

Maslou, A. (2003). Motivatciia i lichnost [Motivation and personality] (3rd ed.). St. Petersburg: Piter [in Russian].

Maliuk, L.P., & Varypaiev O.M. (2011). Servisolohiia [Servicing]. Kharkiv: KhDUKhT [in Ukrainian].

Zhelibo, Ye.P. (2009). Bezpeka zhyttiediialnosti [Life Safety]. Kyiv: Karavela [in Ukrainian].

Maliuk, L.P., & Varypaieva, L.M. (2015). Bezpeka posluh u hotelnomu i restorannomu biznesi [Safety of services in the hotel and restaurant business]. Kharkiv: KhDUKhT [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про захист прав споживачів. № 3161-IV, ст. 137. (2005).

Про безпечність та якість харчових продуктів. № 50, ст. 533. (2005).

Специальные гигиенические правила. № 854 від 9 квітня2004 г. м. Страсбург, ст. 148. (2004).

Маслоу, А. (2003). Мотивация и личность. (3-е изд.). Санкт-Петербург: Питер.

Малюк, Л.П., & Варипаєв О.М. (2011). Сервісологія. Харків: ХДУХТ.

Желібо, Є.П. (2009). Безпека життєдіяльності. Київ: Каравела.

Малюк, Л.П., & Варипаєва, Л.М (2015). Безпека послуг у готельному і ресторанному бізнесі. Харків: ХДУХТ.
Copyright (c) 2019 Liudmyla Maliuk, Liudmyla Varypaieva

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |