DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.2.1.2019.170429

Значення сфери гостинності в управлінні сучасним мегаполісом

Zdzislaw Siorage, Yurii Kariahin, Mykhailo Manov

Анотація


Актуальність. Сьогодні під впливом процесів урбанізації зростає значення і роль мегаполісів, міських агломерацій у розселенні людства, в економічній, культурній, соціальній сферах тощо. Ефективне управління сучасним мегаполісом, який є метрополією по відношенню до прилеглих територій, має бути спрямованим на забезпечення мешканцям і гостям міста комфортних умов для проживання, роботи, культури і спорту, відпочинку і рекреації. Сфера гостинності, що включає заклади готельно-ресторанного і туристичного бізнесу є важливим і необхідним елементом функціонування мегаполісу.

Предметом дослідження є проблеми управління метрополіями, розвиток сфери гостинності у великих містах.

Мета дослідження полягає у визначенні напрямів вдосконалення управління метрополіями та ролі сфери гостинності у розвитку сучасних великих міст.

Методи дослідження. Дослідження проводилося шляхом опрацювання актів Європейської комісії, наукових публікацій з питань урбанізації, управління метрополіями, розвитку сфери гостинності у великих містах, даних статистики, експертних оцінок.

Результати. Основні теоретичні і практичні результати, що визначають новизну і практичну значущість дослідження полягають у визначенні сфери гостинності як одного з ключових елементів в ефективному управлінні метрополіями та особливостей розвитку готельно-ресторанного і туристичного бізнесу у великих містах.

Висновки та обговорення. Встановлено, що діяльність закладів сфери гостинності сприяє соціально-економічному розвитку метрополій. В свою чергу, концентрація попиту на готельно-ресторанні і туристичні послуги у великих містах сприяє успішній діяльності закладів гостинності.


Ключові слова


мегаполіс; метрополія; агломерація; гостинність; туризм; готелі; ресторани

Повний текст:

PDF

Посилання


Danielewicz J., Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji, Łódź 2013.

Demographia World City Areas, May 2014.

Drucker P.F., Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, New Media, 2010.

Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 1998.

Hamm B., Wprowadzenie do socjologii osadnictwa, K i W, Warszawa 1990.

Jałowiecki B., Metropolie, Wyd. WSFiZ, Białystok 1999.

Jałowiecki B., Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich, Wyd. WSFiZ, Białystok 2002.

Kaczmarek T., Mikuła Ł., Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnyc w Europie, Poznań 2007.

Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie: teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000.

Lackowska M., Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce, Warszawa 2009.

Majdan K., Koniec głupich miast. Jak działa inteligentne miasto, „Gazeta Wyborcza” z 4.08.2014.

Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.

O”Sullivan A., Urban Economics, New York 2003.

Różne modele funkcjonowania obszarów metropolitalnych – teoria a praktyka, 2013.

Sassen S., The global City, Princeton 1996.

Sirojć Z., Socjalno-ekonomiczeskije problemy razwitja krupnych gorodow, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijew 2010.

Sirojć Z., Społeczne problemy rozwoju metropolii/Socjalne problemy rozvoja metropol, Presov 2012.

Szmitke R., Biznes przede wszystkim, „Business Travel” z 13 marca 2008 roku.

Szymańska D., Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa 2007.

Taylor P.J., Walker D.R.E., Beaverstock J.V., Firms and their global service network, New York – London 2002.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Zdzislaw Siorage, Yurii Kariahin, Mykhailo Manov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |