DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.2.1.2019.170415

Інноваційні технології борошняних кондитерських виробів функціонального призначення для учнів

Anna Sobko

Анотація


Актуальність досліджень полягає у вирішенні проблеми розробки і впровадження нових продуктів харчування, що дозволить вдосконалити існуючі раціони харчування завдяки їх збалансованості за основними поживними речовинами і енергії.

Мета досліджень. Наукове обґрунтування технології борошняних кондитерських виробів функціонального призначення для учнів загальноосвітніх шкіл України.

Методи. Використані сучасні та стандартні методи досліджень, які дозволили визначити технологічні, органолептичні, фізико-хімічні, структурно-механічні, мікробіологічні показники сировини і готових виробів.

Висновки. Розроблені технології кондитерських борошняних виробів (кексів) функціонального призначення для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Встановлено, що використання порошку з гарбуза, шроту зародків пшениці, шроту розторопші, масла з вівса в технології кексів дозволяє отримати харчовий продукт функціонального призначення для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, який відповідає 10–50% добової потреби в дефіцитних есенціальних речовинах, із високими споживчими властивостями, підвищеною харчовою цінністю, підвищеним вмістом макро- і мікроелементів, вітамінів, харчових волокон. Перспективи подальших наукових досліджень полягають у створенні системи функціонального харчування учнів загальноосвітніх шкіл України.

Ключові слова


шрот; технологія; кекс; раціон; учень

Повний текст:

PDF

Посилання


Antypkin, Yu.H. (2005). Stan zdorovia ditei v umovakh dii riznykh ekolohichnykh chynnykiv [The state of health of children in the conditions of various environmental factors]. Mystetstvo likuvannia, 2, 16 [in Ukrainian].

Besiedina, O.A., & Koshakova, H.M. (1997). Problemy pohirshennia stanu zdorovia ditei ta pidlitkiv v umovakh navchalnoho zakladu [Problems of the deterioration of the health of children and adolescents in the conditions of an educational institution]. In Aktualnye problemy I osnovnye napravleniia razvitiia profilakticheskoi nauki i praktiki, materialy iubileinoi konferentcii [Actual problems and the main directions of development of preventive science and practice, materials of the anniversary conference] (pp. 51–55). Kharkiv: Kharkov Institute of Advanced Medical [in Ukrainian].

Cherevko, I., Peresichnyi, M.I., Peresichna, S.M., Hryshchenko, I.M., Svidlo, K.V., Tiurikova, I.S., & Sobko, A.B. (2017). Innovatsiini tekhnolohii kharchovoi produktsii funktsionalnoho pryznachennia [Innovative Technologies of Functional Food Products] [Monograph] (Pt. 1) (4th ed.). Kharkiv: Kharkivskyi derzhavnyi universytet kharchuvannia ta torhivli [in Ukrainian].

Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy. (2017). Pro zatverdzhennia Norm fiziolohichnykh potreb naselennia Ukrainy v osnovnykh kharchovykh rechovynakh i enerhii, nakaz vid 03.09.2017 No. 1073 [On Approval of Norms of Physiological Needs of the Population of Ukraine in the Basic Nutrients and Energy, Order No. 1073 dated September 3, 2017] [in Ukrainian].

Polka, N.S. (2003). Hihiienichne zabezpechennia optymalnykh umov zhyttiediialnosti ditei – osnova zberezhennia yikh zdorovia [Hygienic provision of optimal conditions for children’s life is the basis of their health]. In Materialy do “kruhloho stolu” “Suchasna zahalnoosvitnia shkola ta reproduktyvne zdorovia” [Materials to the Round Table “ModernSchool and Reproductive Health”] (pp. 22–23). Kyiv [in Ukrainian].

Ponomarenko, V.M. (2004). Mizhhaluzevyi kompleksnyi pidkhid do okhorony zdorovia ditei v suchasnykh umovakh [Interdisciplinary integrated approach to health care of children in modern conditions]. In Materialy 11 zizdu pediatriv Ukrainy, Kyiv, 1-4 bereznia 2005 r [Materials of the 11th Congress of Pediatricians of Ukraine, Kyiv, March 1-4, 2005]. Kyiv [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антипкін, Ю.Г. (2005). Стан здоров’я дітей в умовах дії різних екологічних чинників. Мистецтво лікування, 2, 16.

Бесєдіна, О.А., & Кошакова, Г.М. (1997). Проблеми погіршення стану здоров’я дітей та підлітків в умовах навчального закладу. В Актуальные проблемы и основные направления развития профилактической науки и практики, материалы юбилейной конференции (с. 51–55). Харьков: Харьковский институт усовершенствования врачей.

Міністерство охорони здоров’я України. (2017). Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії: наказ від 03.09.2017 № 1073.

Полька, Н.С. (2003). Гігієнічне забезпечення оптимальних умов життєдіяльності дітей –основа збереження їх здоров’я. В Матеріали до «круглого столу» «Сучасна загально-освітня школа та репродуктивне здоров’я» (с. 22–23). Київ.

Пономаренко, В.М. (2004). Міжгалузевий комплексний підхід до охорони здоров’я дітей в сучасних умовах. В Матеріали 11 з’їзду педіатрів України, Київ, 1-4 березня 2005 р. Київ.

Черевко, І., Пересічний, М.І., Пересічна, С.М., Грищенко, І.М., Свідло, К.В., Тюрікова, І.С., & Собко, А.Б. (2017). Інноваційні технології харчової продукції функціонального призначення [Монографія] (Ч. 1) (4-те вид.). Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі.
Copyright (c) 2019 Anna Sobko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |