DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.2.1.2019.170414

Конкурентопридатність кулінарної продукції функціонального призначення

Mykhailo Peresichnyi, Svitlana Peresichna

Анотація


Актуальність. У ринкових умовах конкурентопридатність продукції – доволі динамічне явище. Оригінальністю й неповторністю продукції можна підвищити її конкурентопридатність, а за допомогою патентування – захистити та подовжити. Перспективним і актуальним напрямом розвитку вітчизняної індустрії ресторанного господарства визнано виробництво продукції оздоровчого харчування, в тому числі круп’яних страв, що дозволяють забезпечити стабільність фізичного, фізіологічного і метаболічного статусу людей. Гармонійне поєднання високих смакових властивостей, харчової цінності та специфічної направленості забезпечує зростання попиту на страви з круп функціонального призначення на вітчизняному ринку. На етапах розроблення новітніх технологій виникла необхідність оцінювання конкурентопридатності продукції, яка в сучасних умовах є головним фактором успіху на ринку чи в конкретному його сегменті. З огляду на це, запропоновано методику моделювання перспективної конкурентопридатної кулінарної продукції функціонального призначення «Крупенику з клітковиною» з використанням мікронізованого зерна, міпровіту та клітковини соєвої 70%.

Метою досліджень даної роботи є наукове обгрунтування методології визначення конкурентопридатності розробленої кулінарної продукції функціонального призначення.

Методи дослідження – фізико-хімічний, параметричний, кваліметричний, експериментально-статистичний, розрахунку комплексного показника якості та конкурентопридатності продукції.

Результати. Запропоновано концепцію прогнозування рівня конкурентопридатності  кулінарної продукції на прикладі «Крупенику з клітковиною» з використанням мікронізованої крупи ЕСО та дієтичних добавок. Для оцінки перспективної конкурентопридатності використано 100-балову шкалу, що складається з чотирьох показників (комплексного показника якості, рівня собівартості, рівня задоволеності потреб споживачів, патентної захищеності). Аналіз отриманих даних свідчить, що конкурентопридатність крупенику з дієтичними добавками вища, ніж крупенику за традиційною технологією, і згідно зі шкалою оцінювання розроблена кулінарна продукція належить до перспективної.

Висновки та обговорення. Практична реалізація запропонованої методики визначення конкурентопридатності харчової продукції на прикладі розробленої круп’яної страви функціонального призначення засвідчила доцільність її застосування для оцінки ступеня перспективності виробництва нових кулінарних виробів.

Ключові слова


конкурентопридатність; кулінарна продукція функціонального призначення; крупеник; комплексний показник якості

Повний текст:

PDF

Посилання


Cherevko, O.I., Krutovyj, Zh.A., Krajniuk, L.M., & Kasilova, L.O. (2003). Problemy zabezpechennia tochnosti ta nadijnosti kontroliu iakosti kulinarnoi produktsii [Problems of ensuring accuracy and reliability of quality control of culinary products]. Obladnannia ta tekhnolohii kharchovykh vyrobnytstv, 9, 234–242 [in Ukrainian].

Cherevko, O.I., Peresichnyj, M.I., Peresichna, S.M., Svidlo, K.V., Hryschenko, I.M., Tiurikova, I.S. ... Lifirenko, O.S. (2017). Innovatsijni tekhnolohii kharchovoi produktsii funktsionalnoho pryznachennia [Innovative technologies of food products of functional purpose] [Monograph]. Kharkiv: KhDUKhT [in Ukrainian].

Hryhorenko, O.M., & P’iatnytska, H.T. (2010). Novipidkhody do vyznachennia konkurentospromozhnosti produktsii u zakladakh restorannoho hospodarstva [New approaches to determining the competitiveness of products in restaurants]. Tovary i rynky, 1, 98 [in Ukrainian].

Kalashnik, Yu.I., & Peresichna, S.M. (2013). Formuvannia pozhyvnykh vlastyvostej krupenykiv herodiietychnoho pryznachennia [Formation of nutritional properties of large-blooded heroditic purposes]. In Kharchovi dobavky. Kharchuvannia zdorovoi ta khvoroi liudyny [Nutritional supplements. Eating a healthy and sick person], Proceedings of the 4th International Conference (p. 173–175). Donetsk: DonNUET [in Ukrainian].

Peresichnyi, M.I., & Fedorova, D.V. (2006). Problemy otsiniuvannia konkurentoprydatnosti kulinarnoi produktsii [Problems of Competitiveness Evaluation of Culinary Products]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 3, 95–103. [in Ukrainian].

Smolin, I.V. (2004). Stratehichne planuvannia rozvytku orhanizatsii [Strategic planning of organization development] [Monograph]. Kyiv: KNTEU [in Ukrainian].

Sydorenko, O.V. (2005). Metodolohichni ta prykladni aspekty otsiniuvannia yakosti ta konkurentospromozhnosti tovariv [Methodological and applied aspects of the assessment of the quality and competitiveness of goods]. Standartyzatsiia. Sertyfikatsiia. Yakist, 1, 63–67. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Григоренко, О.М., & П’ятницька, Г.Т. (2010). Нові підходи до визначення конкурентоспроможності продукції у закладах ресторанного господарства. Товари і ринки, 1, 98.

Калашнік, Ю.І., & Пересічна, С.М. (2013). Формування поживних властивостей крупеників геродієтичного призначення. В Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини, IV Міжнародна науково-практична конференція (с. 173–175). Донецьк: ДонНУЕТ.

Пересічний, М.І., & Федорова, Д.В. (2006). Проблеми оцінювання конкурентопридатності кулінарної продукції. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 3, 95–103.

Сидоренко, О.В. (2005). Методологічні та прикладні аспекти оцінювання якості та конкурентоспроможності товарів. Стандартизація. Сертифікація. Якість, 1, 63–67.

Смолін, І.В. (2004). Стратегічне планування розвитку організації [Монографія]. Київ: КНТЕУ.

Черевко, О.І., Крутовий, Ж.А., Крайнюк, Л.М., & Касілова, Л.О. (2003). Проблеми забезпечення точності та надійності контролю якості кулінарної продукції. Обладнання та технології харчових виробництв, 9, 234–242.

Черевко, О.І., Пересічний, М.І., Пересічна, С.М., Свідло, К.В., Грищенко, І.М., Тюрікова, І.С. ... Ліфіренко, О.С. (2017). Інноваційні технології харчової продукції функціонального призначення [Монографія]. Харків: ХДУХТ.
Copyright (c) 2019 Mykhailo Peresichnyi, Svitlana Peresichna

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |