DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.2.2018.157179

Інноваційний потенціал лідерства-служіння в готельному бізнесі

Victoria Pylypiv

Анотація


Актуальність. Інноваційний менеджмент гостинності є однією з найважливіших проблем в сфері міжнародної індустрії гостинності, зокрема готельно-ресторанного бізнесу. Інноваційні стратегії, які застосовує індустрія гостинності, включають цілу низку інноваційних заходів, які охоплюють технологічні та нетехнологічні інновації. Мета і методи. Метою статті є дослідження моделі лідерства-служіння та нового типу організаційної культури та цінностей в сфері індустрії готельно-ресторанного бізнесу. У процесі дослідження автором застосовані компаративний, культурно-історичний, аксіологічний, описовий і трансдисциплінарний методи. Результати. У статті доведено, що модель лідерства-служіння є актуальною у сучасній індустрії гостинності. Використання лідерства-служіння як нової моделі ефективного стилю керівництва є обґрунтованим у контексті готельно-ресторанного бізнесу, які мають базуватися на служінні клієнтам. Не менш важливим є створення та підтримання сильної організаційної культури з системою цінностей, яка розділяється усіма співробітниками. Сильна та цілеспрямована організаційна культура стає особливо важливим чинником ефективної роботи і конкурентоспроможності закладів гостинності. Висновки та обговорення. Результати проведеного дослідження дозволяють дійти висновку, що управлінські та організаційні інновації, такі як застосування моделі лідерства-служіння та розвиток інноваційної організаційної культури, що формує спільні для всіх співробітників цінності, є новим методом у бізнес-практиці готельно-ресторанного бізнесу. Наукова новизна одержаних результатів полягає у закономірності процесів здійснення аналізу такої управлінської інновації як модель лідера-служителя та організаційної інновації як створення нової організаційної культури, а також в обґрунтуванні доцільності їхнього використання в індустрії готельно-ресторанного бізнесу. Викладені у статті положення і зроблені висновки можуть бути використані під час розробки нетехнологічних інноваційних стратегій розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

Ключові слова


індустрія гостинності; готельно-ресторанний бізнес; лідерство-служіння; організаційна культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Autry, J. (2004). The Servant Leader. How to Build a Creative Team, Develop Great Morale, and Improve Bottom-Line Performance. Crown Business [in English].

Bartlett, Ch., & Ghoshal, S. (1987). Managing across Borders: New Organizational Responses. Sloan Management Review. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/200465438_Managing_Across_Borders_The_Transnational_Solution [in English].

Birkinshaw, J., & Mol, M. (2006). How Management Innovation Happens. MIT Sloan Management Review. July. Retrieved from https://sloanreview.mit.edu/article/how-management-innovation-happens/ [in English].

Boyett, J. (2000). The Guru Guide: The Best Ideas of the Top Management Thinkers. Wiley [in English].

Buryi, S.A.(2014). Innovatsiinyi potentsial u sferi hotelno-restorannoho biznesu ta turyzmu [Innovative potential in the sphere of hotel and restaurant business and tourism]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 5, 2, 201–205 [in Ukrainian].

Champy, J. (1995). Reengineering Management: Mandate for New Leadership. Harper Business [in English].

Danylova, T.V., & Salata, G.V. (2017). Svitoghljadni aspekty fenomenu liderstva: do postanovky problemy [Worldview aspects of the phenomenon of leadership: to the problem]. Path of Science, 3(11), 3001–3005. doi: http://www.doi.org/10.22178/pos.28-7 [in Ukrainian].

Dominsjka, O.J., & Batjkovecj, N.O. (2017). Suchasnyj stan ta innovacijni procesy rozvytku ghoteljno-restorannogho biznesu v Ukrajini [Current state and innovative processes of development of hotel and restaurant business in Ukraine]. Herald of Lviv Trade and Economic University, 52, 39–41 [in Ukrainian].

Ford, R., Sturman, M., & Heaton, Ch. (2012). Managing Quality Service in Hospitality. Delmar, CENGAGE Learning [in English].

Greenleaf, R. (2002). Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness. Paulist Press, 25 [in English].

Martin-Rios, C. (2018). Hospitality Innovation. Industry Report. Ecole hôtelière de Lausanne. Retrieved from https://industry.ehl.edu/hubfs/HI-Infographic-and-Documents/EHL-Hospitality_Innovation_Industry_Report_2018.pdf [in English].

Nicolau, J.L., & Santa-Maria, M.J. (2013). The Effect of Innovation on Hotel Market Value. International Journal of Hospitality Management, 32, 71–79 doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2012.04.005 [in English].

Oskam, J.A., Dekker, D.M., & Wiegerink, K. (Eds). (2018). Innovation in Hospitality Education: Anticipating the Educational Needs of a Changing Profession (Innovation and Change in Professional Education). Springer [in English].

Ottenbacher, M.C. (2007). Innovation Management in the Hospitality Industry: Different Strategies for Achieving Success. Journal of Hospitality & Tourism Research, 31(4), 431–454. doi: http://www.doi.org/10.1177/1096348007302352 [in English].

Raga, J. (2018). Hospitality and Tourism Management: Trends, Challenges & Innovations. Arcler Education Inc. [in English].

Sushko, N.V. (2012). Problemy ta perspektyvy rozvytku konsaltynghu v ghoteljno-restorannomu biznesi [Problems and prospects of consulting in the hotel and restaurant business]. Bulletin of the East European University of Economics and Management, 3(13), 80–85 [in Ukrainian].

Victorino, L., Verma, R., Plaschka, G., & Dev, Ch.S. (2005). Service Innovation and Customer Choices in the Hospitality Industry. Cornell University, School of Hotel Administration site. Retrieved from https://scholarship.sha.cornell.edu/articles/528/ [in English].

Withiam, G. (Ed). (2016). Achieving Success Through Innovations: Cases and Insights from the Hospitality, Travel, and Tourism Industry. Business Expert Press [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бурий, С.А. (2014). Інноваційний потенціал у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 5, 2, 201–205.

Данилова, Т.В., & Салата, Г.В. (2017). Світоглядні аспекти феномену лідерства: до постановки проблеми. Path of Science, 3, 11, 3001–3005. doi: http://www.doi.org/10.22178/pos.28-7.

Домінська, О.Я., & Батьковець, Н.О. (2017). Сучасний стан та інноваційні процеси розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні. Вісник Львівського торговельно-економічного університету, 52, 39–41.

Сушко, Н.В. (2012). Проблеми та перспективи розвитку консалтингу в готельно-ресторанному бізнесі. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, 3 (13), 80–85.

Autry, J. (2004). The Servant Leader. How to Build a Creative Team, Develop Great Morale, and Improve Bottom-Line Performance. Crown Business.

Bartlett, Ch., & Ghoshal, S. (1987). Managing across Borders: New Organizational Responses. Sloan Management Review. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/200465438_Managing_Across_Borders_The_Transnational_Solution.

Birkinshaw, J., & Mol, M. (2006). How Management Innovation Happens. MIT Sloan Management Review. 2006. July. Retrieved from https://sloanreview.mit.edu/article/how-management-innovation-happens/.

Boyett, J. (2000). The Guru Guide: The Best Ideas of the Top Management Thinkers. Wiley.

Champy, J. (1995). Reengineering Management: Mandate for New Leadership. Harper Business.

Ford, R., Sturman, M., & Heaton, Ch.(2012). Managing Quality Service in Hospitality. Delmar, CENGAGE Learning.

Greenleaf, R. (2002). Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness. Paulist Press, 25.

Martin-Rios, C. (2018). Hospitality Innovation. Industry Report. Ecole hôtelière de Lausanne. Retrieved from https://industry.ehl.edu/hubfs/HI-Infographic-and-Documents/EHL-Hospitality_Innovation_Industry_Report_2018.pdf.

Nicolau, J.L., & Santa-Maria, M.J. (2013). The Effect of Innovation on Hotel Market Value. International Journal of Hospitality Management, 32, 71–79. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2012.04.005.

Oskam, J.A., Dekker, D.M., & Wiegerink, K. (Eds). (2018). Innovation in Hospitality Education: Anticipating the Educational Needs of a Changing Profession (Innovation and Change in Professional Education). Springer.

Ottenbacher, M.C. (2007). Innovation Management in the Hospitality Industry: Different Strategies for Achieving Success. Journal of Hospitality & Tourism Research, 31(4), 431–454. http://www.doi.org/10.1177/1096348007302352.

Raga, J. (2018). Hospitality and Tourism Management: Trends, Challenges & Innovations. Arcler Education Inc.

Victorino, L., Verma, R., Plaschka, G., & Dev, Ch.S. (2005). Service Innovation and Customer Choices in the Hospitality Industry. Cornell University, School of Hotel Administration site. Retrieved from https://scholarship.sha.cornell.edu/articles/528/.

Withiam, G. (Ed). (2016). Achieving Success Through Innovations: Cases and Insights from the Hospitality, Travel, and Tourism Industry. Business Expert Press.

Copyright (c) 2018 Вікторія Пилипів

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |