DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.2.2018.157159

Перспективи розвитку бутік-готелів в Україні

Irina Verezomska

Анотація


Актуальність. Актуальність проблеми визначається значним попитом на послуги, що надають бутік-готелі і доцільністю більш детально розглянут цей вид засобів розташування гостей. Ціль і методи. Дослідження перспектив розвитку на сучасному вітчизняному ринку готельного господарства бутік-готелів як інноваційного засобу залучення та утримання клієнтів. Для вирішення поставлених завдань у статті використано такі загально-наукові методи дослідження: аналізу та синтезу; структурно-логічний; статистичні та економіко-математичні. Результати. Охарактеризовано проблеми і перспективи развитку сучасного готельного бізнесу на сучасному етапі. Розкрито значення впровадження інновацій на підприємствах готельного бізнесу. Досліджено перспективи развитку готелів формату «бутік» готельного бізнесу. Проведено аналіз європейського і українського досвіду функціонування даних готелів, перспективи використання інноваційних засобів залучення і утримання клієнтів. Висвітлено конкурентоспроможність і унікальність бутік-готелів. Визначено сегмент ринку, на який розраховані послуги, а також переваги в використанні сучасних дизайнерських рішень в інтер’єрі номерного фонду. Висновки та обговорення результатів. Той факт, що такій готельний формат, як бутік-готель, приваблює до себе все більше і більше уваги зі сторони інвесторів дозволяє зробити висновок щодо зміни пріоритетів у свідомості споживачів. Сьогодні готель є не просто місцем тимчасової зупинки, він замінює постояльцю дім, і повинен відповідати уявленням про нього. Бутік-готелі – це майбутнє, яке створюється сьогодні. Так, в них, як правило, не передбачений значний спектр додаткових послуг, але висококласний і якісний сервіс, домашній затишок і індивідуальний підхід до гостей формують атмосферу, яка заставить кожного відвідувача «відчути моменти надзвичайного захоплення , щоб перетворити їх у незабутні спогади».

Ключові слова


готельний бізнес; інновації в готельному бізнесі; бутік-готель; конкурентоспроможність; попит на сервіс і ексклюзивність

Повний текст:

PDF

Посилання


Butiк or not butiк. [Boutique or not Boutique]. (2013). Retrieved from http://azgu.com.ua/news/butik-or-not-butik [in Russian].

Butik-oteli: biznes s shikom. [Boutique hotels: business with chic]. (2013). Retrieved from http://www.business-realty.com.ua/_gotelna_butik [in Russian].

Shapovalova, О.M. (2013). Innovatsiina diialnist yak osnova pidvyshchennia konkurentospromozhnosti hotelnoho hospodarstva [Innovative activity as a basis for increasing the competitiveness of the hotel industry]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu im. Volodymyra Dalia, 16. 224–228 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бутик or not бутик. (2013). Взято из http://azgu.com.ua/news/butik-or-not-butik.

Бутик-отели: бизнес с шиком. (2013). Взято из http://www.business-realty.com.ua/_gotelna_butik.

Шаповалова, О.М. (2013). Інноваційна діяльність як основа підвищення конкурентоспроможності готельного господарства. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 16, 224–228.

Copyright (c) 2018 Ірина Верезомська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |