DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.1.2018.147398

Місія гіда-конферансьє у розвитку ділової гостинності в сучасній Україні

Karyna Svidlo

Анотація


Мета дослідження – проаналізувати місію гіда-конферансьє у царині розвитку додаткових послуг ділового готелю в Україні. Методи дослідження поєднують систематизацію інформації щодо переліку послуг гіда-конферансьє, порівняння вимог до відповідних професіоналів у Франції та в Україні. Наукова новизна статті полягає у виявленні можливостей розвитку ділової гостинності в Україні за рахунок розширення послуг готельної індустрії та збільшення кількості гідів високої кваліфікації, залучених до надання послуг у готельній індустрії; проведенні моделювання сервісного процесу надання послуги в готелі і розробленні функціональної блок-схеми сервісного процесу послуги. Висновки. У статті наголошено, що нині у зв’язку зі спрощенням візового режиму до країн Європейського Союзу для України міжнародний діловий туризм стає ще привабливішим. Але на сьогодні в Україні відчутний брак або значні обмеження у наданні послуг готельної індустрії, відсутність готелів міжнародної категорії та малі обсяги інвестицій для будівництва нових закладів гостинності, недостатній ступінь інформатизації і відсутність кадрів достатньої кваліфікації у галузі готельного господарства.

Зазначено, що місія гіда-конферансьє в українській мережі ділових готелів полягає у сприянні розвитку ділової гостинності в Україні шляхом надання високоякісних послуг корпоративним клієнтам та іноземним бізнесменам. Вважаємо, що розширення послуг готельної індустрії та збільшення кількості гідів високої кваліфікації, залучених до надання послуг у готельній індустрії, сприятиме розвитку готельного господарства України.

Ключові слова


гід-конферансьє; ділова гостинність; діловий готель; додаткові послуги

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kotler, F., Bouen, J. & Meykenz, Dzh. (2012). Marketing. Gostepriimstvo. Turizm [Marketing. Hospitality. Tourism], (4nd ed). Moskow: YuNITI [in Russian].

Levykin, V.M, & Devon, V.V. (2015). Analiz, doslidzhennia ta rozvytok konkurentospromozhnosti mini-hoteliv m. Kyieva [Analysis, research and development of the competitiveness of mini-hotels in Kiev]. Science rise, Scientific journal, 1/2 (6), 37-56 [in Ukrainian].

Levykin, V.M., & Devon, V.V. (2015). Doslidzhennia kliuchovykh faktoriv, yaki vplyvaiut na prybutok mini-hoteliu u ramkakh proektu po vdoskonalenniu yoho diialnosti [Research of key factors that influence the profit of a mini-hotel within the project to improve its activities]. Technological audit and production reserves, 6(22), 12-27 [in Ukrainian].

Osnovni statystychni dani pro diialnist hoteliv i restoraniv Ukrainy. (2017) [Basic statistics on the activities of hotels and restaurants in Ukraine]. Retrieved from http://www.sta.gov.ua [in Ukrainian].

Pysarevskyi, I. M., & Seheda, I.V. (2015). Doslidzhennia dokhodnosti pidpryiemstv hotelnoho hospodarstva [Investigation of the profitability of hotel enterprises]. Technological audit and production reserves, 5 (24), 42-48 [in Ukrainian].

Spektor, O. (2015). Ekonomichna efektyvnist rozshyrennia asortymentu dodatkovykh posluh u hoteli [Economic efficiency of expanding the range of additional services at the hotel]. In Deviati ekonomiko-pravovi dyskusii, Proceedings of the Conference Title. Retrieved from http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1428/ [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Котлер, Ф., Боуэн, Дж., & Мейкенз, Дж. (2012). Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. (В. Н. Егорова, пер.). (4-е изд.). Москва: ЮНИТИ.

Левикін, В.М, & Девон, В.В. (2015). Аналіз, дослідження та розвиток конкурентоспроможності міні-готелів м. Києва. Science rise, 1/2 (6), 37-56.

Левикін, В.М., & Девон, В.В. (2015). Дослідження ключових факторів, які впливають на прибуток міні-готелю у рамках проекту по вдосконаленню його діяльності. Технологічний аудит і резерви виробництва, 6 (22), 12-27.

Основні статистичні дані про діяльність готелів і ресторанів України (2017). Взято з http://www.sta.gov.ua.

Писаревський, І.М., & Сегеда, І.В. (2015). Дослідження доходності підприємств готельного господарства. Технологічний аудит і резерви виробництва, 5 (24), 42-48.

Спектор, О. (2015) Економічна ефективність розширення асортименту додаткових послуг у готелі. Дев’яті економіко-правові дискусії, Матеріали конференції. Взято з http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1428/.

Copyright (c) 2018 Свідло Карина

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |