DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.3.1.2020.205565

Перспективи виробництва міцних алкогольних напоїв в умовах приватних господарств для закладів індустрії гостинності

Svitlana Kovalchuk, Inha Dochynets, Liliia Stakhurska

Анотація


Актуальність. Світові тенденції розвитку індустрії гостинності характеризуються інтенсивним розвитком інноваційних продуктів. Перспективним напрямком є виробництво високоякісних оригінальних міцних алкогольних напоїв в умовах фермерських господарств для закладів індустрії гостинності.

Мета і методи. Дослідження сучасного стану та визна­чення перспектив розвитку виробництва міцних алкогольних напоїв в умовах приватних фермерських виробництв для закладів індустрії гостинності. При проведенні досліджень використовували аналітичні та теоретичні методи.

Результати. Законодавчі передумови формують значні зміни у спиртовій та лікеро-горілчаній галузі. Останнім часом в Україні набирає стрімких обертів «крафтове» виробництво. На сьогодні завдяки унікальним техно­логіям виробництва, екстраординарним рецептурам і застосуванню ексклюзивних інгреді­єнтів є можливість виготовляти брендові міцні напої. Для виробників міцних автентичних напоїв відкривається шлях у сегмент ультрапреміальних алкогольних напоїв світового рів­ня. Обґрунтовано, що в умовах невеликих фермерських виробництв є можливість виготовляти в обмежених кількостях високоякісні вишукані міцні алкогольні напої. Відродження фермерських господарств із виробництва спирту сприятиме розширенню асортименту міцних алкогольних напоїв у закладах ресторанного господарства. Враховуючи багаторічні традиції та досвід, можна із впевненістю сказати, що є перспективи розвитку та вдоскона­лення виробництва міцних алкогольних напоїв в умовах приватних господарств.

Висновки та обговорення. Наукова новизна роботи полягає в інноваційному розвитку виробництва алкогольної продукції для закладів індустрії гостинності. Здійснено теоретичне обґрунту­вання перспектив розвитку виробництва міцних алкогольних напоїв в умовах приватних виробництв. Практичне значення одержаних результатів виявляється у перспективах роз­витку виробництва міцних алкогольних напоїв в умовах приватних господарств для закла­дів індустрії гостинності. Перспективи подальших наукових розробок полягають у можли­вості розширення асортименту міцних алкогольних напоїв, інноваційному розвитку галузі, виготовленні продукції в умовах родинних та фермерських господарств із реалізацією у фір­мових ресторанах та барах із дотриманням національних традицій та звичаїв.


Ключові слова


міцні алкогольні напої; «крафтове» виробництво; фермерське господарство; індустрія гостинності

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Aheieva, I.M., & Milieva, M. D. (2010). Doslidzhennia protsesiv stratehichnoho planuvannia na kharchovykh pidpryiemstvakh [Research of strategic planning processes at food enterprises]. Food Industry Economics, 1, 20–23 [in Ukrainian]. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/19493/04-Ageeva.pdf?sequence=1

Alcoholic beverages – Global Market Outlook (2017–2026). (2018, June). Stratistigs. Market Research Conculting. [in English]. https://www.strategymrc.com/report/alcoholic-beverages-market/description

Kline, C., Slocum, S. L., & Cavaliere, Ch.T. (Eds). (2017). Craft Beverages and Tourism (Vol. 1: The Rise of Breweries and Distilleries in theUnited States). Publisher Palgrave Macmillan. [in English]. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49852-2

Kulchytska, A. Ye., & Tsarova, T. O. (2018a). Spetsyfika ta tendentsii rozvytku rynku kraftovoi produktsii v Ukraini [Specificity and trends of the development of the craft product market in Ukraine]. Aktual Problems of Ekonomics and Managment, 12. [in Ukrainian]. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24658/1/2018-12_3-14.pdf

Kulchytska, A. Ye., & Tsarova, T. O. (2018b). Upravlinnia asortymentom na rynku kraftovoi produktsii [Assortment management in the craft market]. Aktual Problems of Ekonomics and Managment, 12. [in Ukrainian]. http://ape.fmm.kpi.ua/article/download/135991/132941

Polotai, B. Ya. (2017). Tendentsii rozvytku svitovoi industrii hostynnosti [Trends in the development of the global hospitality industry]. In Aktualni problemy ekonomiky i torhivli v suchasnykh umovakh yevrointehratsii [Actual Problems of Economy and Trade in Modern Conditions of European Integration], Proceedings of the Scientific Conference Title (pp. 221–223). Vydavnytstvo Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu [in Ukrainian]. https://fakultet.site/data/conference-lteu2017.pdf

Shvindina, H. O., Stryha V. D., & Lapin, Ye.V. (2019) Problemy rozroblennia stratehii rozvytku dlia operatoriv kraftovoi produktsii (na prykladi pyvovarnoi haluzi Ukrainy) [Problems of developing a development strategy for craft operators (on the example of the brewing industry of Ukraine)]. Visnyk of Sumy State University. Economy series, 3, 124–129. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.21272/1817-9215.2019.3-16

Shyian, P. L., & Sosnytskyi, V. V. (2017.) Alkoholni napoi – dosvid pokolin (tekhnolohiia, obladnannia, retseptury) [Alcoholic Beverages – the Experience of Generations (Technology, Equipment, Recipes)] [Monohraph]. Interservis [in Ukrainian].

Shyian, P. L., & Sosnytskyi, V. V., & Oliinychuk, S. T. (2009). Innovatsiini tekhnolohii spyrtovoi promyslovosti. Teoriia i praktyka [Innovative Technologies of the Alcohol Industry. Theory and Practice] [Monohraph]. Vydavnychyi dim "Askaniia" [in Ukrainian].

Slocum, S. L., Kline, C., & Cavaliere, Ch. T. (Eds.). (2018). Craft Beverages and Tourism (Vol. 2: Environmental, Societal, and Marketing Implications). Publisher Palgrave Macmillan [in English]. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57189-8


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Svitlana Kovalchuk, Inha Dochynets, Liliia Stakhurska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |