DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.2.2018.157182

Особливості проектування сучасних приміщень культурно-дозвіллєвого призначення в закладах ресторанного господарства

Sergii Neilenko, Tetyana Starychenko

Анотація


Актуальність. Зважаючи на високий рівень конкуренції та динамічного розвитку ринку ресторанного бізнесу, рестораторам необхідно чітко орієнтуватись у сфері надання послуг, зокрема культурно-розважальних. Тому виникає необхідність у створенні різноманітних анімаційних служб безпосередньо при закладах ресторанного господарства, завдання яких полягатиме у впровадженні, обґрунтуванні та реалізації цих програм. Це, в свою чергу, породжує задачу створення додаткового простору у закладах такого типу, що є особливо актуальним в умовах сьогодення. Мета і методи дослідження. Метою дослідження визначено обґрунтування проектування приміщень культурно-дозвіллєвого призначення в закладах ресторанного господарства, що полягає у розробленні технологічних рекомендацій щодо їх обладнання та дизайну. У статті використано методи моделювання, аналогії, системного підходу, формалізації, прогнозування. Результати. В ході дослідження обґрунтовано доцільність виокремлення в структурі закладів ресторанного господарства групи приміщень культурно-дозвіллєвого призначення, до складу якої рекомендовано включити кімнату відпочинку для дітей, сцену та естраду, кімнату для вітальє, зал для караоке, кімнату для сомельє, виставкові та демонстраційні зали з експозиціями, кімнату для проведення кулінарно-видовищних шоу, зал для проведення театралізованих рольових ігор, приміщення для гри на музичних інструментах, для персоналу, для зберігання сценічного та декоративного інвентарю. Висновки та обговорення. Обґрунтовано проектування приміщення культурно-дозвіллєвого призначення в закладах ресторанного господарства та формалізовано вимоги до них.

Ключові слова


дозвілля; проектування; простір; ресторанний бізнес; технологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Valeri, B., Florian, D., & Fabio, C. (2016). On the value of purpose-orientation and focus on locals in recommending leisure activities. IEEE Internet Computing, 2 (1), 8–23 [in English].

Valeri, B., Daniel, F., & Casati, F. (2016). Rating scales and algorithms for mobile recommender systems: The case of restaurant recommendations. Software: Practice and Experience, 62–78 [in English].

Valeri, B., Elbassuoni, Sh, & Amer-Yahia, S. (2016). Crowdsourcing reliable ratings for underexposed items. In Proceedings of the 12th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST) (pp. 123–137) https://doi.org/10.5220/0005770700750086 [in English].

Karger, D.R, Oh, S., & Shah, D. (2014). Budget-optimal task allocation for reliable crowdsourcing systems. Operations Research, 62 (1), 1–24 https://doi.org/10.1287/opre.2013.1235 [in English].

Honchar, L.O. (2015) Funktsionalne spryamuvannya kulturno-rozvazhalnoyi diyalnosti vitchyznyanykh restoraniv [Functional direction of cultural and entertainment activities of domestic restaurants]. Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Seriya: Filosofiya, kulturolohiya, sotsiolohiya, 45–52 [in Ukrainian].

Kravchenko, O.V. (2004). Kreatyvnyy potentsial rekreatyvnoyi diyalnosti [Creative potential of recreational activity]. Retrieved from http://tourlib.net/statti_ukr/kravchenko17.htm [in Ukrainian].

Joglekar, M., Garcia-Molina, H., & Parameswaran, A. (2013). Evaluating the crowd with confidence. In Proceedings of the 19th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD) (pp. 686–694) https://doi.org/10.1145/2487575.2487595 [in English].

Neilenko, S.M., & Prylepko, K.V. (2015). Problema zdorovoho kharchuvannia v zakladakh restorannoho hospodarstva m. Kyieva [The problem of healthy eating in the restaurants of the restaurant of Kiev]. In Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Hotelno-restorannyi biznes: innovatsiini napriamy rozvytku" [Materials of the International Scientific and Practical Conference "Hotel and Restaurant Business: Innovative Areas of Development"] (pp. 16–18). Kyiv: NUKhT [in Ukrainian].

Mazaraki, A.A, Peresichnyi, M.I., Shapoval, S.L., Hopkalo, L.M., Karpenko, P.O., Hryhorenko, O.M. ... Pleshkan, N.M.(2012). Proektuvannia hoteliv [Designing hotels]. Kyiv: KNTEU [in Ukrainian].

Rusavska, V.A. (Ed.). (2018). Teoretyko-praktychni pidkhody do efektyvnoho funktsionuvannia rynku hotelno-restorannykh posluh: stan, problemy, tendentsii [Theoretical and practical approaches to the effective functioning of the market of hotel and restaurant services: state, problems, trends] [Monograph]. Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гончар, Л.О. (2015). Функціональне спрямування культурно-розважальної діяльності вітчизняних ресторанів. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія, 9, 45–52.

Кравченко, О.В. (2004). Креативний потенціал рекреативної діяльності. Взято з http://tourlib.net/statti_ukr/kravchenko17.htm.

Мазаракі, А.А, Пересічний, М.І., Шаповал, С.Л., Гопкало, Л.М., Карпенко, П.О., Григоренко, О.М. ... Плешкань, Н.М. (2012). Проектування готелів. Київ: КНТЕУ.

Неіленко, С.М., & Прилепко, К.В. (2015). Проблема здорового харчування в закладах ресторанного господарства м. Києва. В Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку» (с. 16–18). Київ: НУХТ.

Русавська, В.А. (Ред.). (2018). Теоретико-практичні підходи до ефективного функціонування ринку готельно-ресторанних послуг: стан, проблеми, тенденції [Монографія]. Київ: Видавництво Ліра-К.

Joglekar, M., Garcia-Molina, H., & Parameswaran, A. (2013). Evaluating the crowd with confidence. In Proceedings of the 19th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD) (pp. 686–694) https://doi.org/10.1145/2487575.2487595.

Karger, D.R, Oh, S., & Shah, D. (2014). Budget-optimal task allocation for reliable crowdsourcing systems. Operations Research, 62 (1), 1–24 https://doi.org/10.1287/opre.2013.1235.

Valeri, B., Daniel, F., & Casati, F. (2016). Rating scales and algorithms for mobile recommender systems: The case of restaurant recommendations. Software: Practice and Experience, 62–78.

Valeri, B., Elbassuoni, Sh, & Amer-Yahia, S. (2016). Crowdsourcing reliable ratings for underexposed items. In Proceedings of the 12th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST) (pp. 123–137) https://doi.org/10.5220/0005770700750086 .

Valeri, B., Florian, D., & Fabio, C. (2016). On the value of purpose-orientation and focus on locals in recommending leisure activities. IEEE Internet Computing, 2 (1), 8–23.

Copyright (c) 2018 Сергій Неіленко, Тетяна Стариченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |